VAALITAVOITTEET

Inhimillinen ja turvallinen Kotka

 • pitää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot inhimillisinä ja tukee lapsiperheitä arjen tavoitteissaan.
 • varmistaa koulujen ja päiväkotien turvallisen ja puhtaan toimintaympäristön.
 • nostaa terveyden edistämisen painopisteekseen.
 • järjestää ikääntyneille kuntalaisille toimintaa, joka ylläpitää terveyttä ja parantaa toimintakykyä sekä tukee ikäihmisten vapaaehtoistoimintaa.
 • laittaa mielenterveys- ja päihdepalvelut kuntoon.
 • edistää kotoutumista ja ehkäisee rasismia.

Hyvän mielen Kotka

 • ymmärtää luonnon ja asuinalueiden viihtyisyyden merkityksen hyvinvoinnille.
 • tuo monimuotoisella kulttuuritarjonnalla hymyn yhä useamman kasvoille.
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa.
 • kuulee erilaisia mielipiteitä ja pitää huolta Kotkan ilmapiiristä.
 • tukee nuorisoteatteritoimintaa sekä hyvin toimivia kirjastojaan.

Tulevaisuuden Kotka

 • huolehtii nuorten opiskelumahdollisuuksista ja työllistymisestä.
 • huolehtii, että XAMK-kampus suunnitellaan ja rakennetaan huomioiden kestävä kehitys ja tilojen monikäyttöisyys.
 • on kansainvälinen kohtaamispaikka, joka houkuttelee yrityksiä toimimaan ja investoimaan.
 • houkuttelee matkailijat tutustumaan historiaansa ja monimuotoiseen luontoonsa.
 • turvaa rakennetun ympäristön monimuotoisuutta, vaalii kulttuuriympäristöä ja suojelee historiallisesti arvokkaita rakennuksia.
 • toimii ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Uudistuva ja elinvoimainen Kotka

 • laatii vuorovaikutteisen ja elävän kuntastrategian yhteistyössä kuntalaisten ja yritysten kanssa.
 • uudistaa kaupungin talouden seurantaa ja talousarvion käsittelyä saaden päätöksenteon kestäväksi ja avoimeksi.
 • hyödyntää digitalisaatiota palveluiden kehittämisessä.
 • on aktiivinen kumppani alueen yrityksille.
 • luo kaupunkisuunnittelulla edellytykset viihtyisälle asumiselle ja yritystoiminnalle.
 • on osa tulevaisuuden yhtä eteläkymenlaaksolaista kaupunkia.

Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen Kotka

 • vahvistaa kansanvaltaa ja paikallisdemokratiaa.
 • pitää huolta vähemmistöistä ja erityisryhmistä sekä ehkäisee syrjäytymistä.
 • huolehtii, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on varaa harrastaa.
 • kehittää kaupungin eri osia tasa-arvoisesti.
 • on avoin ja osallistava.
 • takaa oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille.
 • antaa resursseja elinvoimaisen toisen asteen koulutuksen ylläpitämiseksi.
 • edistää suunnitelmallisesti yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä  tasa-arvoa.