Inhimillinen ja turvallinen Kotka

Hyvän mielen Kotka

Tulevaisuuden Kotka

Uudistuva ja elinvoimainen Kotka

Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen Kotka