SOS.DEM. EDUSTAJAT MUISSA LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

Ylikunnalliset ja muut luottamustehtävät

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Riku Pirinen

Pekka Virtanen

Ea Mannerkorpi

Minni Kuisma

Kymenlaakson käräjäoikeuden lautamiehet

Kirsi Savolainen

Vesa Lanki

Kimmo Haltia

Poliisipiirin neuvottelukunta

Reetta Puhakka

Kymenlaakson liitto

maakuntavaltuusto

Jukka Lopperi

varajäsen Pekka Posti

Mia Harkko

varajäsen Pirjo Romppanen

Anne Heikkilä

varajäsen Tiina Montonen

maakuntahallitus

Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen

varajäsen Eeva-Liisa Säisä

Sami Virtanen

Kymenlaakson kesäyliopiston johtokunta

Kirsi Rasanen

KYMSOTE Kymenlaakson  sosiaali-  ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhtymävaltuusto:

Irma Rajantie

varajäsen Eeva-Liisa Säisä

Jorma Korpela

varajäsen Risto Hokkanen

Yhtymähallitus:

Aila Eerola

Riku Pirinen

Tarkastuslautakunta:

Olli Lehtonen

Yksilöjaos:

Jorma Korpela

 

EKAMI – Etelä-Kymenlaakson ammatillinen koulutuskuntayhtymä

Yhtymäkokous

Juhani Pekkola

varapuheenjohtaja

varajäsen Marko Räsänen

Pirjo Romppanen

varajäsen Tuula Kurri

Yhtymähallitus

Tiina Montonen

puheenjohtaja

varajäsen Ninni Taavitsainen

Tarkastuslautakunta

Aira Visti -Pohjalainen

puheenjohtaja

varajäsen Seppo Simola