SOS.DEM. EDUSTAJAT KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNASSA

Pia Hurtta

puheenjohtaja

varajäsen Merja Ylivarvi

Päivi Pirtilä

varajäsen Bo Mickos

Jari Elo

varajäsen Ville Peltonen

Tommi Ruuska

varajäsen Tesma-Liisa Nieminen