SOS.DEM. EDUSTAJAT KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNASSA

Pia Hurtta

puheenjohtaja

varajäsen Merja Ylivarvi

Tuija Pajala-Kauranen

varajäsen Reetta Puhakka

Jari Elo

varajäsen Hassan Mahmoud Shrust

Bo Mickos

varajäsen Tommi Ruuska

Ea Mannerkorpi

varajäsen Tesma-Liisa Nieminen