Seurakuntavaalit

Kotka-Kymin seurakuntademarit osallistuvat seurakuntavaaleihin 2018.

Arvomme ovat:
oikeudenmukaisuus
tasa-arvo
suvaitsevaisuus
monikulttuurisuus
Haluamme, että seurakunta – yhteisvastuun yhteisö
On lähellä ihmistä
Luo yhteyttä kulttuurin keinoin
Kunnioittaa luontoa ja ympäristöarvoja
Vahvistaa toimintaa tukevaa johtamista

Käytä äänioikeuttasi ja anna kasankirkolle ääni!
ENNAKKOÄÄNESTYS 6.-10.11.2018
VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ 18.11.2018