Mielipide: Juhani Pekkola

Ekosysteemipalvelu – luonnon hyvä ihmiselle

Käsitteellä ”ekosysteemipalvelu” viitataan niihin lukemattomiin hyviin asioihin, joita luonto ihmiselle tuottaa. Ihminen nauttii luonnon monimuotoisuudesta, luonnonvaroista ja luonnon tapahtumaketjuista, jotka pitävät yllä elämää.

Ekosysteemi kantaa elämän perusprosesseja: maa-aineksen muodostusta, ravinnekiertoa ja yhteytystä, lajien elinkiertoa; lisääntymispaikkoja, siementen levittämistä jne., sekä monimuotoisuuden ylläpitoa; perinnöllistä rikkautta, lajien ja elinympäristön kirjoa.

Näiden perustoimintojen varassa luonto tuottaa ihmiselle tuotantopalveluita eli ravintoa, vettä, raaka-aineita yms. Toiseksi luonto tuottaa säätelypalveluita eli ilmaston ja ympäristöriskien säätelyä, puhdasta vettä maata ja ilmaa, tervettä vesitaloutta ja eroosion ehkäisyä, pölytystä, tuhoeläinten ja tautien sekä melun torjuntaa. Kolmanneksi luonto tuottaa kulttuuripalveluita eli virkistystä, kauneutta, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Luonto ei ole vain aineellista ja aineetonta varallisuutta. Luonto on ympäristö, jossa ihminen elää, hengittää, syö, rakastaa ja tekee työtä, jopa ajattelee.

Kotkan kaupunginvaltuustossa käsiteltiin Kotkan ilmasto-ohjelmaa. Siinä ei tuotu esiin kaupunkimetsien ensisijasta merkitystä hiilen sitojana sekä muiden elintärkeiden palveluiden tuottajana. Demarit esittivät – lähinnä vasemmiston kannattaessa -ilmastotoimessa huomioitavaksi myös kaupunkimetsät ja ehdottivat, että kaupunkimetsät olisi ymmärrettävä ekosysteemipalveluiden tuottajiksi.

Ilmasto-ohjelman täydentäminen kaupunkimetsillä ja niiden ekosysteemipalveluilla aiheutti Kokoomuksen, Perussuomalaisten ja Vihreän puolueen piirissä primitiivireaktion; ”Kaupunkimetsiä ei saisi nähdä elämää ylläpitävänä luontona. Luontoa ei liian monimutkaisena saisi tuoda politiikkaan. Asia on lykättävä hamaan tulevaisuuteen. Valtuusto ei saa päättää kaupunkimetsien käyttötavasta jne.” Taustalla piilevät pyrkimykset kaupunkimetsien kaatoon sellu- ja hakekattiloihin sekä toimintatapa rustata puistikko ja virvelöintilaituri aidossa jokimaisemassa.

Ekosysteemipalvelut; elävä luonto, hiilinielut, puhdas ilma, virkistys ja hyvinvointi sekä niitä kantavat kaupunkimetsät kärsivät luvuin 24-26 äänestystappion luonnon karsastukselle ja opportunismille. Hämmästyttävästi valtuusto ad. 2020 irtisanoutui luonnon tarjoamasta hyvästä!

Luonto on elämämme ylläpitäjä, mutta se ei voi noudattaa eikä odottaa ihmisten lakeja, sopimuksia tai politiikkaa. Luonto elää ja suojaa ihmistä, mutta sillä ei ole ääntä. Anna luonnolle äänesi; puhu kaupunkimetsän puolesta.

Juhani Pekkola

Sosiologian dosentti

Varavaltuutettu sdp

Kommentit

  1. Hieno kirjoitus luonnon puolesta ja merkityksestä. Voisimmepa jättää lapsillemme ja heidän lapsilleen kaupunkimetsät. Lähimetsät ovat aina olleet lasten mieluisimpia leikkipaikkoja.

Kommentointi on suljettu.