Mielipide: Juhani Pekkola

Kaupunkimetsä on ystäväsi

Kotkan kaupunginvaltuusto on syksyllä 2020 päättänyt, että vuoden 2021 aikana laaditaan kaupungin alueita koskeva ”kestävän käytön ohjelma” eli suunnitelma metsien, rantojen, soiden, joki-, meri- ja muiden vesialueiden käytöstä. Ohjelmassa otetaan huomioon ympäristön monimuotoisuus, ilmasto, viihtyisyys, taloudelliset, terveydelliset, sosiaaliset yms. intressit. Ohjelma tuodaan valtuuston päätettäväksi ja sen perusteella ohjataan ympäristöön kohdistuvaa toimintaa. Valtuuston päätökseen sisältyy lähtökohta, jonka mukaan merkittäviä ympäristöön kohdistuvia toimia ei aloiteta ennen ohjelman valmistumista.

Vuonna 2019 kaupunki toteutti ikävää jälkeä jättäneet kaupunkimetsän hakkuut Ristinkalliolla. Kotkan kaupunki on jälleen aloittanut prosessin Koivulan kaupunkimetsien kaatamiseksi. Seuraavina vuorossa lienevät Metsolan metsät. Jos kaupunkimetsien kaato toteutuu, se vetää maton valmisteilla olevan kestävän käytön ohjelman alta, asettaa kuntalaiset tapahtuneen tuhon eteen ja estää kaupunginvaltuuston tahdon toteutumisen ympäristöasioiden hoidossa.

Metsien suojelu on välttämätöntä niin hiilipäästöjen hillinnän ja monimuotoisuuden kuin ihmisen elämän ylläpitämiseksi. Metsät ovat ekosysteemipalveluiden tuottaja, terveyden ja hyvinvoinnin lähde ja suomalaisten elinympäristö sekä sielun maisema. Kotimetsä on hyvä ystävä. Kaupunkimetsät ovat muodostuneet Suomessa eläinten viimeisiksi turva- ja pesäpaikoiksi, sillä muualla metsät on tärvelty karuiksi puuviljelmiksi. Etelä-Suomessa on jäljellä n. 0,7 % edes auttavasti oikeaksi metsäksi kutsuttavissa olevaa aluetta kaikesta ”metsäksi” nimitetystä alueesta. Euroopan parlamentin mukaan elämälle välttämättömän monimuotoisuuden ylläpito edellyttää Euroopassa alueiden suojelua vähintään 30%:sesti.

Kotkassa on kaupunkimetsien kaato ja kaadon valmistelu keskeytettävä ennen kestävän käytön ohjelman valmistumista. Valtuuston päätöstä on kunnioitettava. Vuosien takaiset ja lähtökohdiltaan vanhentuneet ja yksisilmäiset kaatosuunnitelmat on hylättävä. Ympäristöön kohdistuvissa toimenpiteissä on Kotkassa jatkossa noudatettava vuonna 2021 valmistuvan ohjelman ja siihen perustuvien kaupunginvaltuuston päätösten tahtoa.

Juhani Pekkola

FT Dosentti

Ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja

Varavaltuutettu sdp