Kokoustiedote ja kannanotto Kotkan Sos.dem. Ty syyskokous 3.11.2021

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 3.11. ja siihen osallistui 35 yhdistyksen jäsentä.

Kokous valitsi yksimielisesti johtokunnan vuosille 2022-23:

Pj. Kim Soares

Vpj. Pia Hurtta

jäsenet:

Matti Heikkilä

Miia Kurttila

Marko Kuusela

Antti Mäkinen

Joel Paananen

Minna Suomi

Jukka Vilkki

Sami Virtanen

varajäsenet:

Markku Hinkkanen

Päivi Pirtilä

Onni Espo

Erilaisten järjestövalintojen lisäksi kokous asetti ensimmäiset ehdokkaat aluevaaleihin. Ehdokkaiksi nimettiin:

Risto Hokkanen, Sami Mustonen, Jukka Lopperi, Riku Pirinen, Ulla-Maija Sievinen, Minna Suomi, Merja Ylivarvi, Sami Virtanen

Puoluevaltuutettu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen piti kokouksessa ajankohtaiskatsauksen, jonka pohjalta kokous antoi seuraavan kannanoton:

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry                                            KANNANOTTO

sääntömääräinen syyskokous 3.11.2021

ALUEVAALIT OVAT TÄRKEÄT KOTKALAISTEN HYVINVOINNILLE

Suomen kuntahistorian suurin muutos on tulossa, kun kuntien vastuulla ollut sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi siirtyvät v. 2023 alusta uusien hyvinvointialueiden järjestettäväksi.

Kymenlaakson haasteena on väestön ikärakenteen vanheneminen ja väkimäärän lasku, jolloin entistä pienempi joukko huolehtii kasvavasta palveluntarpeesta. Palvelut eivät ole toimineet niin kuin on haluttu. Sosialidemokraatit tavoittelevat parempaa hoitoon pääsyä puhelimessa jonottamisen sijaan. Lääkärin on ymmärrettävä potilasta ja potilaan lääkäriä, on hoidettava ihmistä eikä pelkkää oiretta.

Palveluja on saatava jatkossakin Kotkansaarella, Karhulassa ja Karhuvuoressa. Hyvinvointialuiden tarkoituksena on parantaa ihmisten palveluja ja siitä on pidettävä huolta myös Kymenlaaksossa. Muutos vaatii myös järkevää taloudenpitoa ja riittävää rahoitusta peruspalveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan lisää työntekijöitä. Julkisen työnantajan on oltava esimerkillinen ja pidettävä huolta työntekijöiden jaksamisesta, osaamisesta ja hyvinvoinnista. Työmarkkinaosapuolten on puolestaan arvioitava onko nykyinen palkkataso riittävä ja vastaako se työn haasteellisuutta.

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys on mukana vaikuttamassa hyvinvointialueen toimintaan ja on asettamassa noin 10 ehdokkaan joukon edistämään tavoitteitaan aluevaaleissa 23.1.2022.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Kim Soares (040  936 8558)

Sihteeri Riku Pirinen (0400-659 832)

Työväenyhdistyksen syyskokous käynnistymässä ravintola Datassa