KANNANOTTO: KARHULAN KESKUSTAA ON KEHITETTÄVÄ

Karhulan keskustan aluetta on elävöitettävä ennen kuin se kokee totaalisen ”kuolemisen”.

Vanha linja-autoasema on purettu ja paikalle on jäänyt vain hiekkakasat. Sisäilmaongelmista kärsinyt kirjasto on ollut evakossa jo muutaman vuoden. Karhulan keskusta on vilkas enää vain toripäivinä. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä keskusteli tiistaina tulevien vuosien investoinneista. Ryhmä oli yksimielinen Karhulan kouluhankkeiden viemisestä eteenpäin mahdollisimman nopealla aikataululla. Koska investointitaakka on lähivuosille kova, tarkoittaa se hankkeiden toteuttamista esimerkiksi elinkaarimallilla.

Kunnat käyttävä elinkaarimallia mm. kouluhankkeiden toteuttamisessa, sillä se ei lisää kaupungin velkataakkaa. Esimerkiksi Imatra on toteuttanut Suomen suurimman puukoulun, Mansikkalan kouluhankkeen, elinkaarimallilla. Kotkan tulee nyt tarkastella mahdolliset käytettävissä olevat vaihtoehdot, niiden kokonaiskustannukset sekä hyödyt. Karhulan Keskusta-alueen ei voi antaa näivettyä odottaessaan vuoroa investointilistalla.

Kotkan on tulevina vuosina kyettävä toteuttamaan valtava määrä investointeja. Suurimpia yksittäisiä lähivuosien investointeja ovat Pihkoon sekä Hakala-Rauhala ala-asteet, kaupunki-infrahankkeet kuten Paimenportin eritasoristeys sekä UPM:n biojalostamon sijoittumisen mahdollistavat työt satamassa.

Kaupunkirakennelautakunta on jo kesäkuussa päättänyt Karhulan koulukampuksen arkkitehtikilpailun käynnistämisestä. Tarkoituksena on löytää mahdollisimman hyvä keskustan toimintoja elävöittävä ratkaisu puretun linja-autoaseman paikalle. Lisäksi valmisteilla olevassa Karhulan keskusta-alueen osayleiskaavassa linjataan keskustan elävöittämistä.

Kaupunginvaltuusto päättää marraskuussa talousarvio 2021:n yhteydessä Kotkan tulevien vuosien rakennushankkeista ja muista investoinneista. Valtuusto ottaa kantaa hankkeiden aikatauluun ja suuruuteen.  Perusperiaatteena on ollut, että kaupungin on mahdollista investoida vuosikatteensa verran, jolloin toiminnan tulot riittävät kattamaan investointimenot eikä lisävelkaa tarvitse ottaa. Pitkäaikainen tavoite on kaupungin velkamäärän pienentäminen.

Hyvinvointia ja elinvoimaa tukeva kaupunkipolitiikka koko kaupungin alueella on yhteinen etumme ja vetovoimatekijä.

Lisätiedot:

Kotkan Sos.dem. valtuustoryhmä

pj. Pia Hurtta (050-30 8131)

pia.hurtta@kymenlaakso.fi

artikkelikuva: Kotkan kaupunki