REILUMPI KOTKA – TYÖTÄ KOTKALAISTEN HYVÄKSI

(VAALITAVOITTEEMME KUNNALLISVAALEISSA 2012)

Kotka vahvistaa asemaansa eteläisen Suomen taloudellisena ja kulttuurikeskuksena.Huolehtimalla tästä kasvusta pystymme turvaamaan asukkaille hyvän arjen ja laadukkaat palvelut.

PALVELUJA ASUKKAILLE…

 • Laadukas, toimiva lähiterveyspalveluverkosto sekä sosiaalihuolto.
 • Lapsiperheitä on tuettava asumisessa ja kasvattamisessa.
 • Oppimiselle on järjestettävä laadukkaat ja terveelliset edellytykset.Lapsille ja nuorille on taattava mahdollisuus harrastuksiin varallisuudesta riippumatta.
 • Vanhusten hoiva ja kotona asumista on tuettava ja hoidon laadukkuus taattava.
 • Erityisryhmistä on pidettävä huolta. Syrjäytymistä on ehkäistävä.
 • Kulttuuri –ja matkailu luo hyvinvointia sekä lisää palveluitamme. Kulttuurin tasapuolinen tarjonta ja harrastusmahdollisuudet on varmistettava.
 • Kotka on puistojen kaupunki, jossa lähiliikuntapaikoista ja virkistysalueista on huolehdittava.
 • Työllistämiseen ja varsinkin nuorison(nuorisotakuu) työllistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota

… TYÖTÄ KOTKALAISTEN HYVÄKSI

 • Teollisuus ja satama ovat merkittäviä työllistäjiä. Näiden toimintaedellytyksiä on tuettava ja mahdollistettava matalan kynnyksen mahdollisuus uusien yritysten perustamiseen.
 • Logistiset ja muut palvelut sekä pienyritykset luovat uusia työpaikkoja ja monipuolistavat Kotkan työllisyyttä.
 • E-18 tiehanketta on hyödynnettävä vetovoimaisuuden, työllisyyden ja matkailun edistämiseksi.
 • Kotkan kaupunki on tärkeä palveluiden tuottaja ja alueen työllistäjä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää esimerkillistä toimintaa työnantajana.
 • Kotkan menestymisen takaa vakaa ja kehittyvä talous. Edellyttää panostusta elinkeinoelämään.
 • Järkevällä kaavoituksella saamme kaupunkiin viihtyisiä,houkuttelevia asuinpaikkoja,teollisuustontteja/yrityksiä.

Kotkan sosialidemokraattien tavoitteena on, että kaikessa päätöksenteossa otetaan huomioon ympäristöystävällisyys, turvallisuus ja viihtyvyys sekä avoimuus. Kansainvälinen sataman ja työn kaupunki Kotka on reilumpi kaupunki kaikille.