Pirjo Romppanen, nro 279

eläkeläinen

”Pidä huolta hyvinvoinnistasi…äänestä!”

Olen osallistuva ja yhteiskunnallisesti kantaa ottava eläkeläinen, jolle ihmisen hyvä on kaiken keskiössä.

Olen toiminut yli 50 vuoden aikana erilaisissa järjestöissä ja erilaisten organisaatioiden erilaisissa luottamustehtävissä, yrittäjänä 7 vuotta ja ammatillisen koulutuksen parissa opettajana, koulutussuunnittelijana ja oppisopimusjohtajana 28 vuotta. Näistä saamani kokemus ja oppi ovat antaneet minulle vahvuuksia ihmisten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen, tulokselliseen johtamiseen sekä työyhteisön toiminnan kehittämiseen.

Keskeisin inhimillinen sekä yhteiskunnallinen huolenaiheeni on perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi/pahoinvointi. Tästä vastuun kantavat kunnat ja sos.- ja terveyspalveluiden tuottajat yhdessä. Ongelmia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ovat kanssaihmisten havainnointi ja varhainen puuttuminen sekä perheiden, lasten ja nuorten oikea-aikaisen tuen ja avun saanti. Samat toimenpiteet korostuvat myös vanhusten hyvinvoinnin varmistamisessa.

Painopisteeni sos.- ja terveyspalveluiden uudistuksessa:

  • Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen
  • Oikea-aikainen huolenpito ja hoito
  • Ihmisten ja alueiden tasavertaisuus
  • Oikeudenmukainen työyhteisö- ja toimintakulttuuri
  • Organisaation avoin ja tuloksellinen johtaminen

pirjoromppanen@hotmail.com