Nina Brask, nro 225

liiketoimintapäällikkö

Suoraa puhetta – Nina Brask


Aluevaalit 23.1.2022

Nina Brask ehdolla aluevaltuustoon.

Olen toiminut terveydenhuollon eri tehtävissä ammattiin valmistumisen jälkeen. Valmistuin vuonna 1992 kuntohoitajaksi Lappeenrannan terveydenhuolto-oppilaitoksesta. Tein kuntohoitajana töitä yksityisissä fysioterapiayrityksissä. Olen myös työskennellyt yksityisellä lääkäriasemalla ja työterveydessä.

Vuonna 2005 aloitin työskentelyn Kymenlaakson keskussairaalassa ja työskentelin eri organisaatiossa aina vuoteen 2018 saakka. (Carea, Kymenlaakson sairaalapalvelut, HUS).

Kuntapoliittinen ura on sisältänyt lautakuntien puheenjohtajuuksia, sosialidemokraattisen ryhmän puheenjohtajan tehtävän, valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Kuntapolitiikan kautta johdin myös poliittista valmistelua Kymsoten perustamiseksi.

Poliittisen toiminnan lisäksi työskentelin Sarastia Oy:ssä palvelupäällikkönä, tuotantopäällikkönä ja liiketoimintapäällikkönä, vastuualueenani oli palkkahallinto. Viimeisen vuoden aikana johdettavana oli 70 henkilön organisaatio, joka hoiti suurempien sote-organisaatioiden palkat. Työ oli monipuolinen, sisälsi esihenkilötyötä, budjetointia, asiakkuuden hallintaa, tarjouksien laadintaa ja päivittäistä operatiivista työtä.

Nykyään työskentelen 2M-IT Oy:n palveluksessa asiakkuuspäällikkönä. 2M-IT:n asiakaskuntana on nykyiset sairaanhoitopiirit ja kunnat, joissa on edelleen perusterveydenhuolto kunnan käsissä. 2M-IT tuottaa ICT ratkaisuja sotetoimijoille.

Olen opiskellut koko työni aikana uusia tutkintoja. Viimeisin on henkilöstöjohtamisen tutkinto ja JYJET.

Olen moniosaaja ja varmasti on näkemystä soten eri laidoilta. Tunnen Kymsoten perustamisen vaiheet ja tiedän, mitä tulee korjata tai tehdä uusiksi. Olin Kymsoten perustamisvaiheessa poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja. Olen myös ollut merkittävissä kunnallisissa tehtävissä ja olen saanut sen kautta paljon tietoa ja verkostoja.

Uuden hyvinvointialueen tulee vastata alueen ihmisten palveluista oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Tulen huolehtimaan, että henkilöstöä kohdellaan tasavertaisesti, rekrytoinnit noudattavat hyvää tapaa ja ne tehdään tarpeita vastaavasti.

Rahoituksen riittävyys huolettaa, samoin hyvinvointialueen laajan päivystyksen sairaalan statuksen puuttuminen sekä riittävän henkilöstön pitäminen hyvinvointialueella. Näen tulevaisuudessa uhkana, että hyvinvointialueita yhdistetään ja osaava työvoima luisuu käsistä. Tähän tarvitaan kokonaissuunnitelma ja imagon kohotus. Ongelmana Kymenlaaksossa on väestön katoaminen muihin maakuntiin.

Henkilöstön hyvinvointi ja henkilöstön johtaminen ovat minulle erittäin tärkeitä asioita. Olen JHL:n jäsen ja tulen myös katsomaan asioita näiden lasien valossa. Palkkaharmonisointi tulee saada tehtyä pian, jotta tasavertaisuus toteutuu. Tulevan hyvinvointialueen tulee olla maineelta hyvä ja kiinnostava työpaikka. Tähän pääsemme hyvälle johtamisella ja avoimella vuorovaikutuksella.

Tukipalveluiden asemaa tulee selvästi kirkastaa ja huolehtia olemassa olevista tukipalveluista. Tulee tehdä säännöt, kuinka tukipalveluja tuotetaan, kenen kanssa niitä tuotetaan jne.

Palo- ja pelastustoimi, kannan huolta henkilöstöresursseista ja rahoituksen riittävyydestä. Palo- ja pelastustoimen lisäksi tulee olla vapaaehtoisia palokuntalaisia ja heidän työpanoksensa tulee huomioida. Turvallisuus alueella tulee taata.

Ei siis ole ihan sama kuka valitaan edustamaan aluevaltuustoon.

On tärkeää ymmärtää, että aluevaltuutettu päättää ihan kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, mukaan lukien palo- ja pelastustoimi. Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa jää kuntiin.

Minä välitän siitä, miten sinä voit ja miten asioita jatkossa hoidetaan.

mm

  • vanhustenhoito ja huolenpito
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • työntekijöiden aseman parantaminen
  • tukipalvelut kuntoon
  • koulujen terveydenhuolto ja kuraattori /psykologi resurssit kuntoon
  • palveluiden saavutettavuus, hoitoon pääsy koko maakunnan asukkaille
  • perhe ja toimeentulot, työelämän joustavuuden parantaminen

Naimissa, uusperhe. Kotkan Karhulassa asun. Harrastan omaksi iloksi koiran kanssa erilaisia palveluskoirajuttuja. Kesällä viihdyn merellä ja saaressa. Tavallista arkea työn, lasten ja aviomiehen kanssa.

Nina Brask

nina.brask@kotiposti.net

Facebook: Nina Brask Kotkan kaupunginvaltuutettu | Facebook

Linkedin: (2) Nina Brask | LinkedIn