Minni Kuisma, nro 245

koordinaattori, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

”Tukea perheille ja nuorille oikea-aikaisesti”

Olen nyt 40-vuotias kotkalainen nainen. En nuori, enkä vanha. Minulla 12-vuotias poika, jonka äitinä olen joutunut monen-laisiin käänteisiin, jotka ovat opettaneet minulle myös paljon palveluverkostosta. Työni kautta tunnen nuorten palveluverkostoa. Kannan myös erityistä huolta siitä, että lapset ja nuoret saavat elämässään yhtäläisen mahdollisuuden olla hyviä siinä, mitä ovat eikä yhteiskunta hylkää heitä.

Haluan edelleen edistää tavallisten ihmisten asioita ja kertoa arjesta mitä koetaan. Minulla on kyky nähdä asioita, missä on epäkohtia ja tarttua niihin rakentavasti. Mietin, että miten mitäkin asioita voisi muuttaa. Minusta on turha sanoa, että tämä on huonosti, jos ei ole ehdotusta, että miten se ehkä voisi olla paremmin. Kehittämisehdotusten pitäisi olla konkreettisia tai ainakin kertoa tavoite, mihin pyritään.

Miksi aluevaalit on tärkeät? Siksi, että tulevissa hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa päätetään, miten saat lääkäripalveluita ja missä. Kuinka kotihoito toimii Kymenlaaksossa ja kuinka läheltä löydät neuvolan. Miten helposti lapsiperhe saa apua esim. lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Kuinka hyvin lastensuojelu toimii? Mitä jos sinua ahdistaa? Kuinka nopeasti saat tukea mielenterveyteesi. Nämä kaikki ovat tulevien hyvinvointialueiden asioita, hammassäryn hoitoa unohtamatta.

Sinun ja ihan jokaisen on tärkeää äänestää aluevaaleista, joissa päätetään sinun arjen asioistasi. Jos sairastut ja tarvitset lääkäriä tai sairaanhoitajaa, niin nämä palvelut julkisella puolella ovat nimenomaan hyvinvointialueiden järjestelyvastuulla. Mitä, jos hammastasi särkee ja tarvitset ajan hammaslääkäriin, sekin on hyvinvointialueesi vastuulla. Entä jos sinä tai läheisesi tarvitsee sosiaalityön palveluja, sekin on hyvinvointialueen vastuulla. Mitä jos sinun lapsesi voi huonosti ja tarvitsee koulukuraattoria? Kuraattorinkin työ on hyvinvointialueen vastuulla. Tarvitsevatko vanhempasi kotihoitoa, miten sen pitäisi toimia?

Voin olla ehdokkaasi ensimmäisissä aluevaaleissa Kymenlaaksossa. Minulle ovat tärkeitä myös erityislasten palvelut sekä nepsy-lasten ja nuorten palvelut. On myös tärkeää panostaa nuorten mielenterveyspalveluihin, sillä se ehkäisee syrjäytymistä ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut on myös varmistettava: neuvola tarpeeksi lähelle ja apu matalalla kynnyksellä perheille vaikeina hetkinä.

minni.kuisma@gmail.com

040-8341351

Facebook Minni Kuisma https://www.facebook.com/minnikuismasdp