Miia Kurttila

toiminnanjohtaja

miia.kurttila@gmail.com

“Olen Miia Kurttila, 46 -vuotias äiti ja puoliso Kotkasta.

Olen koulutukseltani kätilö YAMK, Terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Tällä hetkellä opiskelen työni ohella Oulun yliopistossa terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa.

Työskentelen toiminnanjohtajana Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisessa yhdistyksessä. Minulla on useita luottamustehtäviä.

Mielenterveyden edistäminen on investointi, jota meillä ei ole Kotkassa varaa jättää tekemättä. Siksi ”Mieli mukana päätöksenteossa” on tärkein kuntavaaliteemoistani. Mielenterveys koskettaa kaikkia kuntalaisia. Mielenterveyden turvin kykenemme elämään arkeamme, käymään koulua ja tekemään työtä. Mielenterveyttä voidaan kunnassa tukea tekemällä arkiympäristöistämme sellaisia, että ne tukevat mielenterveyttä. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat aktiivisia ja tuotteliaita, jaksavat pitää huolta itsestään ja läheisistään. Haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen tarvitaan suunnattuja toimenpiteitä.  

Nautin musiikista, konserteissa ja teatterissa käymisestä, Kotkan puistoissa ja lähiluonnossa liikkumisesta. Mieli virkistyy ja saan voimaa taiteesta ja kulttuurista.

Olen kuntavaaleissa ehdolla, sillä haluan vaikuttaa ja toimia oikeudenmukaisen, turvallisen ja menestyvän Kotkan puolesta. Päätöksenteossa tarvitaan inhimillisyyttä, tietoa ja osaamista hyvinvoinnin edistämisestä. Kunta hyötyy taloudellisesti, kun se panostaa kaikkien kuntalaistensa hyvinvointiin.  Hyvinvoivat kotkalaiset ovat koko Kotkan etu.”

Lisää minusta:

https:// www.miiakurttila.fi  

https://www.facebook.com/kurttilamiia/