Miia Kurttila, nro 246

toiminnanjohtaja

Olen Miia Kurttila, 47 -vuotias äiti ja puoliso Kotkasta. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja kätilö YAMK, Terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Tällä hetkellä opiskelen työni ohella Oulun yliopistossa terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa. Työskentelen toiminnanjohtajana mielenterveys- ja päihdetyön järjestössä ja olen työskennellyt sote-alalla yli 20 vuotta. Toimin Kotkan kaupunginvaltuutettuna ja olen Kotkan hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja.

Aluevaaleissa olen ehdolla, koska minulla on osaamista, motivaatiota ja sydämen paloa edistää oikeudenmukaista ja hyvinvoivaa Kymenlaaksoa meille kaikille.

Kymenlaakson hyvinvointialueella on mielestäni tärkeää edistää ainakin näitä:

Ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lisää panostuksia:

Kymenlaaksossa on paljon hyvinvoinnin haasteita ja palvelujärjestelmämme painottuu korjaaviin ja raskaisiin palveluihin. Ennaltaehkäisyyn, hyvinvoinnin edistämisen työhön ja varhaiseen tukeen on liian vähän resursseja. Panostetaan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. Säästetään samalla inhimillisiä kärsimyksiä ja taloudellisia kustannuksia. Tuetaan hyvinvointia ja osallisuutta.

Hoitoon pääsy ja tarpeenmukainen tuki ovat jokaiselle kuuluva oikeus:

Rakennetaan ihmislähtöiset, nykyaikaiset sote-palvelut ja varmistetaan palveluun pääsy kaikille, asuinpaikasta riippumatta. Kehitetään etä- ja kasvokkaispalveluja rinnakkain. Varmistetaan hoidon aikana ja jälkeen arjen tuki ja kuntoutus.

Yhteensovitetaan tietoa ja osaamista, hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja yhteiskuntavastuullisten yritysten palveluja. Turvataan järjestöjen toimintaedellytykset ja kuuluminen hyvinvointialueen palveluihin.

Huolehditaan henkilöstöstä:

Sote- ja pelastusalan henkilöstön osaamista tulee ylläpitää ja työhyvinvointi tulee nostaa kehittämistyön keskiöön. Henkilöstöä tulee kuulla ja ottaa mukaan työn kehittämiseen. Kun työ on motivoivaa, olosuhteet ja osaaminen kunnossa ja työ tuottaa tyytyväisyyttä, henkilöstö jaksaa, haluaa ja voi tehdä työnsä hyvin.

Lisää minusta:

Instagram: https://www.instagram.com/miisusanna/

miia.kurttila@gmail.com

https:// www.miiakurttila.fi  

https://www.facebook.com/kurttilamiia/