SOS.DEM. EDUSTAJAT KOTKAN OSAKEYHTIÖISSÄ 2017-21

Kotka konsernin osakeyhtiöt

HaminaKotka Satama Oy

Pekka Posti

varapuheenjohtaja

Tiina Montonen

Kotkan Energia Oy

hallitus

Lauri Muranen

varapuheenjohtaja

Reija Lipponen

hallintoneuvosto

Risto Häkkinen

puheenjohtaja

Anne Heikkilä

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy

Jarno Hagren

Pirjo Kopra

Kotkan Asunnot Oy

Seppo Simola

puheenjohtaja

Pirkko Suuronen

Kotkan Julkiset kiinteistöt Oy

Pekka Posti

puheenjohtaja

Markku Hinkkanen

Eeva-Liisa Säisä

Kotkan kaupunginteatteri Oy

Riku Pirinen

puheenjohtaja

Ulla-Maija Sievinen

Pekka Kurtz

Hannele Ambrusin

Kotkan Maretarium Oy

Jukka Vilkki

Minni Kuisma

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Kirsi Lönnblad

varapuheenjohtaja

varajäsen Seija Piiparinen

Jari Sundelin

varajäsen Marko Kuusela

Kymenlaakson Vesi Oy

Allan Jaakkola

varajäsen Pekka Virtanen

Merja Ylivarvi

varajäsen Sorella Silvala

Kymen Vesi Oy

Kim Soares

puheenjohtaja

varajäsen Reija Lipponen

Ea Mannerkorpi

varajäsen Kimmo Nironen

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Matti Heikkilä

 

Cursor Oy

hallintoneuvosto

Kim Soares

puheenjohtaja

Minna Suomi