Heikki J. Oksanen (sit.), nro 264

eläkeläinen, mentori

Askel kohti parempaa hyvinvointia

KUKA OLEN JA MIKSI EHDOLLA

Olen 70 vuotta tänä vuonna täyttänyt Asevelikylä Veikkolan kasvatti, 8 henkisen perheen toiseksi nuorimmainen. Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja niiden hoitamiseen lähtee jo lapsuusvuosista. Perhettä kohdanneet vaikeudet 1960-luvulla ja aktiivi toiminta lapsesta aina nuoreen aikuisikään Karhulan Urheilijoissa ovat antaneet eväitä, jotka myöhemmin ovat auttaneet ymmärtämään ihmisten arjessa eteen tulevia vastoinkäymisiä pintaa syvemmälle ja osallistumaan niin politiikkaan kuin yhdistys ja järjestötoimintaan.

Arvopohjaani ovat ohjanneet vuosikymmenten aikana avoimuus, rehellisyys, päättäväisyys, toisen ihmisen huomioiminen ja kunnioittaminen sekä heikomman auttaminen. Kanssaihmiset ovat oppineet tuntemaan minut ja puhuttelemaan minua torilla Heikkinä, jonka olen ottanut kiitollisuudella vastaan. 

Työelämän pyörteissä

Töitä on pitänyt tehdä aina. Tutuksi ovat tulleet sokerijuurikaspellot, puutarhat, aamulehden jako, mittamiehen, kartoittajan ja pituusleikkurin apumiehen tehtävät ennen varsinaisia opintoja.  Armeijan jälkeen Helsinkiin ja opiskelemaan maanmittausteknikoksi, joka oli ollut pikku Heikin haave jo 12-vuotiaana.

Maanmittausalan opintojen jälkeen työskentelin 7 vuotta ensin Karhulan kauppalan ja sitten Forssan kaupungin palveluksessa ihan alan hommissa. 1982 sain kutsun Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestön STTK:n kuntasektorille, Kuntien Teknillisten Keskusliiton asiamieheksi, jota vajaata 8 vuotta voisin kutsua hyvällä syyllä työelämän korkeakouluksi. Työlainsäädäntö ja virka- ja työehtoasiat tulivat tutuiksi sekä jäsenkunnan monet murheet.

Tammikuussa 1990 siirryin Ahlström Hylsy- ja Kartonkiteollisuuden henkilöstöpäälliköksi. Vuosien 2001-2004 aikana toimin em. lisäksi myös Ahlstrom Oyj:n pääkonttorin henkilöstöpäällikkönä ja Ahlstrom Suomi maakoordinaattorina konsernin yhteisissä henkilöstöasioissa sekä Euroopan laajuisen vuoropuhelun yhtenä työnantajan edustajana.

Vuoden 2006 kevättalvella siirryin Kotkan kaupungin henkilöstöasioiden projektipäälliköksi, tehtävänä organisaatio- ja henkilöstörakenteeseen liittyvät muutostarpeet koskien erityisesti määräaikaisen henkilöstön käyttöä ja sen vähentämistä sekä taloutta tukevan henkilöstörakenteen aikaansaamista. Ennen irtisanoutumistani toimin myös kaupungin vt. henkilöstöpäällikkönä vajaan vuoden ajan.

Syksystä 2008 vuoden 2017 loppuun toimin yrittäjänä (HR HeikkiJ). Pääasialliset tehtävät yrittäjänä liittyivät yritysten henkilöstörakenteeseen, palkkausrakenteisiin, irtisanomisiin, määräaikaisen henkilöstön käyttöön ja sairauspoissaoloihin. Yrittäjänä tarjosin näitä palveluita myös Kotkan kaupungille. Viimeisen isomman ponnistuksen tein vuosien 2013-16 aikana, jolloin kirjoitin Korkeakosken Teollisuuden historian (Korkeakosken Teollisuus vuodesta 1888 tähän päivään ja vähän ajasta ennen).

Lisäksi olen toiminut tuntiopettajana teknillisessä koulussa 1976-78 ja isännöitsijänä vuosina 1981-87 Forssassa.

Politiikkaa

Muutettuamme Forssaan vuonna 1976, edessä oli jo vuoden 1977 alusta uskotun miehen tehtävät ja myöhemmin kaupunginvaltuuston varajäsenyys, rakennuslautakunta, teknisen koulun johtokunta ja henkilöstölautakunta sekä lukuisat luottamustehtävät eri yhdistyksissä ja ay-kentässä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.                         

Paluu kotiseudulle vuonna 1990 merkitsi pysähtymistä hetkeksi politiikan tekemisestä, mutta jo vuonna 1996 kuntavaaleissa kipinä oli palannut. Vuodet 1997 – 2012 olivat poliittisesti merkittäviä, valittuna kaupunginvaltuutettuna, ympäristölautakunnan-, Kotkan Satama Oy:n hallituksen-, teknisen lautakunnan-, seutuvaltuuston ja Kymijoen työterveyden johtokunnan jäsenenä sekä vuodet kaupunginvaltuuston II ja II varapuheenjohtajana antoivat hyvän läpileikkauksen siitä, miten asioita tulisi valmistella ja millä tavoin päättäjien pitäisi valmisteluun suhtautua.

Muut luottamustoimet ja tekemiset

Seurakunnalliset luottamustoimet vanhassa Kymin seurakunnassa, Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä ja uudessa Kotka-Kymin seurakunnassa sekä Mikkelin hiippakunnassa ovat tulleet tutuiksi 27 vuoden aikana. Kirkkovaltuuston jäsenyys ja monet puheenjohtajuudet ovat antaneet ymmärrystä siitä, kuinka tärkeä osa yhteiskunnan turvaverkkoa ovat seurakunnan eri työalat.

Yksi ehkä tärkeimmistä monista luottamustoimista on ollut saada olla mukana tukemassa ja auttamassa rintamaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskien arjessa selviytymistä. Nykyiset tehtävät Kymenlaakson ja Kymen piirin puheenjohtajana sekä Rintamaveteraaniliiton liittohallituksen jäsenenä antavat edelleen haastetta viimeiseen iltahuutoon saakka.  

Lisäksi Kymenlaakson Osuuspankin edustajisto (nimitysvaliokunta), Antinojan Vesiosuuskunta (hallituksen puheenjohtaja) ja Karhulan Vapaaehtoinen Palokunta (hallitus) ovat antaneet viimeisten 15 vuoden aikana myös uudenlaista mietittävää.

Uskon, että kokemuksestani on hyötyä sille, miten tuleva sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi järjestetään niin, että askeleet kohti parempaa hyvinvointia Kymenlaakson tulevalla hyvinvointialueella taataan.

EN OLE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAINEN, MUTTA VUODET PALVELUJEN TILAAJANA TYÖTERVEYSHUOLLOSTA JA HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÄJÄKOKEMUS ENENEVÄSSÄ MÄÄRIN SEKÄ PÄÄTÖKSENTEKOON TARVITTAVAA NÄKEMYS JA KOKEMUS ANTAVAT EVÄÄT TULEVAAN KESKUSTELUUN.

heikkij51@gmail.com