Veroprosentin nosto oli välttämätöntä

Etusivu

Valtuustoryhmän pj. Tiina Montosen puhe Kotkan kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 koskien vuoden 2022 veroprosenttia

Veroprosenttikeskustelu on ollut kuin jännitysnäytelmä sisältäen erilaisia vaiheita.

Kaupungin talousarvion tulopuoleen vaikuttavat asiat ovat aina arvioita. Niitä arvioita pyritään tekemään talouden toimialalla monia seikkoja huomioiden, kuten verotulot, valtionosuudet ja muut mahdolliset tuotot sekä niiden taustalla vaikuttavat laskentapohjat, väestötiedot, ennusteet ja toimimalla kaupungissa niin, että alueen työpaikat lisääntyvät. Myös kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus arvioivat sitä talousarvioesityksessään parhaansa mukaan.

Kaupunginvaltuusto on nyt tämän kohtalokkaan kysymyksen ääressä miettimässä tulojen ja menojen tasapainon löytämistä toimintasuunnitelmakaudelle 2022-2024 ja niiden vaikutusta Kotkan tulevaan tuloveroprosenttiin, mikä tulee olemaan voimassa vähintään kaksi seuraavaa vuotta.

Keskustelu kaupunkimme verotulojen riittävyydestä jouduttiin avaamaan, erityisesti sosiaali – ja terveyspalvelujemme tuottamiseen liittyvistä syistä. Saimme kuulla, että Kotkan ja muiden kuntien aiemmin arvioitu rahoitus ei riitä Kymsotelle tänä vuonna ja ensi vuoden osaltakin rahoitusta tulisi nostaa. Tosiasia on kuitenkin, että ihmiset pitää hoitaa hyvin ja tunnustaa se tosiasia, että rahaa kuluu. Kymsoten ensi vuoden kuluihin vaikuttaa myös jo aiemmin sovittu henkilöstön palkkojen harmonisointi sekä koronapandemian aiheuttamat kustannukset sekä kertynyt hoitovelka. Kymsotenkin tulee toki tarkastella toimintojensa kustannustehokkuutta. Se, että me päätämme tietylle tasolle Kymsoten rahoituksen ensi vuodelle, ei ratkaise sitä asiaa, etteikö enempää rahaa kuluisi. Ja sillä on vaikutusta kaupungin talousarvion toteutumiseen. Emme voi pistää päätä pensaaseen ja olla kuin näin ei tapahtuisikaan.

Veronkorotus ei ole koskaan mukava asia.  Elämme nyt siirtymävaihetta, jossa valmistaudutaan vuonna 2023 tulevaan muutokseen kaupungin toiminnassa ja hyvinvointialueiden syntyyn. Muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueille. Kaupungin toiminta supistuu noin puolella tästä johtuen. Tässä vaiheessa joudumme pohtimaan molempien pärjäämistä jatkossa, erityisesti valtionapujen jakautumista kaupungin ja hyvinvointialueen kesken. Muutoksesta johtuen kaupungin veroprosenttia voi korottaa tai laskea seuraavan kerran vuoden 2023 talousarviosta päätettäessä. Olemme kerran olleet tilanteessa, jossa alijäämien kattamiseksi piti myydä kaupungin omaisuutta. Sitä tilannetta ei pidä uudelleen synnyttää. Myös siksi tulopohjasta on pidettävä nyt huolta. Emme halua elää reilua kahta vuotta jännitysnäytelmässä, jossa pitää pelätä isojen alijäämien kasvattamista tai suuria karsintoja kaupungin palvelutuotannossa.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on  0,5 veroprosentin korotuksen kannalla. Tiedostamme, että tämän lisäksi talouden tasapainottamistoimet ovat tarpeen. Esitämme, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi tulee 22 %.

Tasapainotettavaa jää myös tämän veroprosentin korotusesityksen jälkeen. Työllisyyteen on panostettava, että saamme sitä kautta lisää tuloja, minkä myös toivomme huomioitavan.

Sitoudumme myös tarkastelemaan veroprosenttia uudelleen vuonna 2023, mikäli kaupungin taloustilanne on hyvä ja tarvittaessa alentamaan veroprosenttia.