Työlista Kotkan talouden tasapainottamiseksi

Etusivu,Kirjoituksia,Tavoitteet

Työllisyystalkoot Kotkaan; toimenpideohjelma

Kotkan talous on kriisiytynyt. Syyt vallitsevaan tilanteeseen ovat romahtaneissa verotuloissa ja lakisääteisen palvelutarpeen jatkuvassa kasvussa. Verotulojen romahtaminen johtuu korkeasta työttömyydestä: kuntalainen ei voi kunnallisveroja maksaa, jos ei ole tuloja mistä hän sen tekisi.

Valtion toimenpiteet ovat heikentäneet kuntien taloustilannetta. Mikäli hallituksen kehysriihessä linjaamat työllisyys- ja taloustavoitteet eivät toteudu, Kotkankin tilanne heikkenee entisestään. Kaupungin päättäjien tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin, joilla tilanne muuttuu.

Sosialidemokraatit esittävät toteutettavaksi viiden kohdan TYÖLISTAN:

1. Työttömyysaste on korkeintaan 12 % vuoden 2014 loppussa

 • Työllisyyden hoitoon kaupunki kohdentaa vuoden 2014 budjettiin lisämäärärahaa vähintään 500.000.  Lisärahoitus katetaan ns KELAN sakkorahojen vähenemisellä.
 • Työllisyyden hoidon hallinto järkeistetään ns. yhden luukun periaatteelle ja eri toimijoiden vastuualueet selkiytetään.
 • Nuorisotakuu toteutetaan.

2. Elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin tehdään, tarvittava, työllisyysperusteinen lisäpanostus esimerkiksi

 • Jumalniemen toteuttaminen E-18 valtaväylän merkittävimpänä kaupan keskittymänä välillä Helsinki-Pietari
 • Kyminlinnan linnoituksen alueen saaminen Kotkan hallintaan asumisen ja palveluiden alueeksi. Valtion tulee kunnostaa alue ja rakennukset työllistämistoimenpiteenä.
 • Kaasuputkitehtaan uudelleen käynnistäminen toteutettaessa Nord Stream yhtiön Itämeren kaasuputkihanketta
 • Hotelli- ym.hankkeiden edistäminen Kantasatamassa
 • Uusien yritysten käynnistymistä ja nykyisten toimintaedellytyksiä parannetaan.

3. Palvelustrategian toteuttaminen suunnitellusti hillitsemään menopaineita

 • pelkkä säästäminen ei ole ratkaisu talousongelmiin, kuitenkin päätetty henkilöstöohjelma pitää toteuttaa ja kiinnitettävä erityistä huomiota sairaslomiin ja ylitöihin.
 • kaupungin oman toiminnan tuottavuuden parantaminen esimerkiksi tilapalveluissa
 • palvelujen laatutaso säilytetään vaikka palveluverkkoa kuten kouluja tiivistetään
 • painopiste ongelmien ennaltaehkäisyyn, mikä edellyttää keskussairaalan yhteyteen keskitettyä terveyskeskusta ja toimivia uuden tyyppisiä lähipalveluita
 • ostopalveluita on karsittava

4. Kotkan imagon ja matkailun järjestäminen

 • kaupungin edunvalvontaa tehostettava erityisesti valtion virastoissa ja ministeriöissä
 • kaupunkikehityksen- ja kulttuurin vastuualuetta kehitetään ja muutetaan vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita: venäläistä turismia, yritysten synnyttämistä ja kaupunkilaisten kulttuuri- ja liikuntapalveluita.

5.Omaisuuserien hallinta

 • investointiohjelman avaaminen ja hankkeiden priorisointi ja toteuttaminen tarvittaessa Kotka konsernin yhtiön avulla taseen keventämiseksi.
 • omistuksien tuottavuuden arviointi on toteutettava 2014 loppuun mennessä käsittäen konsernin yhtiöt sekä kaupungin kiinteistöt.