Tiina Montosen puhe kaupunginvaltuustossa 25.9.2023

Etusivu,Kirjoituksia

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut

Osavuosikatsaus sisältää taloustietojen lisäksi tietoa kaupunkimme ja tytäryhtiöidemme toiminnasta tämän vuoden ensimmäisen puoliskon ajalta. Se sisältää liitteet strategian ja talouden toteutumisraportista, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutumisesta, ulkomaanmatkaraportista sekä kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuosi-katsauksen.

Hyvinvointialueiden synty aiheutti epävarmuutta kuntien talouteen. Sen aloittamisen takia kunnan verotulot ja valtionosuudet leikkaantuivat olennaisesti ja valtionosuuksien kertymä on pienentynyt. Kotkassa taloutta on seurattu tarkasti ja tehty ennakoivia toimenpiteitä myös tulevien talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien todennäköisten alijäämien kattamiseksi.

Jos katsomme pelkästään tilinpäätöksen tulosta, voimme hurrata, koska olemme nyt tilanteessa, jossa tilikauden ennustetaan päätyvän toukokuussa 2023 vahvistetun talousarvion mukaiseen yli 16 milj. euron ylijäämään ja kumulatiivisen tilikauden ylijäämän 27,6 milj. euroon.

Tilinpäätöksen tulos ei kuitenkaan kerro kaikkea. Taloudessa on edelleen suuria epävarmuustekijöitä. Kotkalla on lainaa yli 234 milj. euroa sekä mittavat investointitarpeet mm. uusien teollisten työpaikkojen synnyttämisen tarpeen, uudisrakentamisen ja infran kunnossapidon suhteen. Energia- ja rakennuskustannusten nousu aiheuttaa lisäkuluja. Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa erityisesti itäisen Suomen toimeentuloon. Ikävät uutiset konkursseista, lomautuksista ja Sunilan tehtaan lopettamisesta tulevat vaikuttamaan eittämättä kaupungin talouteen. Työnsä menettäviä on myös pystyttävä tukemaan monin keinoin.

Osavuosikatsauksen liitteistä käy ilmi se, miten monipuolista kehittämistyötä Kotkassa tehdään kaikilla aloilla. Kiitos ihan jokaiselle siitä.

Henkilöstöasioista on mainittava, että kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 2,2 pvä/ hlö alkuvuonna edellisen vuoden alkupuoleen verrattuna. On hienoa, että Kotka järjestää monipuolisesti työhyvinvointia tukevaa toimintaa

Olemme mukana monissa yhteistyöhankkeissa, ympäristöpuoli mm. valmistelemassa maakunnallista kiertotalouden Green deal –mallia ilmastokumppanuutta korvaavana mallina ja Kymenlaakson Liiton maakunnallisessa luonnon monimuotoisuutta selvittävässä Lumo-hankkeessa. Hyvää valmistelutyötä on tehty TE-palveluiden siirtämisessä valtiolta kuntien vastuulle vuodesta -25 alkaen.

Pitää muistaa, että hyvälaatuiset, ajanmukaiset palvelut ovat vetovoimatekijä kaupungille ja tuottavat hyvinvointia asukkaille.

Tiina Montonen

kaupunginvaltuutettu, SDP ryhmäpuheenjohtaja