Tervehdys eduskunnasta!

Etusivu,Kirjoituksia

Syksy on alkanut vauhdikkaasti ja niin eduskunnassa kuin muuallakin on ehtinyt tapahtua paljon. Hallitus on tehnyt varsin erikoisella tavalla politiikkaa ja ehtinyt esittää huolestuttaviakin asioita eduskunnan käsiteltäväksi. Mielenkiinnolla olen itse päässyt aloittamaan kunnolla valiokuntatyön ja saanut kiinni Kuntaliiton puheenjohtajan tehtävistä.

Hallituksen leikkaukset ja politiikan uudet linjat

Hallituksen intoilu siitä, että avokonttorissa kehitetään uusi suunta ja poliittisia päätöksiä tehtailtaisiin nopeammin kuin aiemmat hallitukset, on alkanut rapistua todellisuuden edessä. Monissa hankkeissa ja päätöksissä on syksyn aikana tuntunut olevan enemmän tahtoa kuin taitoa. Isoissa päätöksissä, jotka muokkaavat rakenteita tai kaventavat toimintamahdollisuuksia huomattavasti, pitäisi tehdä tarkat vaikutusarvioinnit. Muun muassa tällaisia pohdintoja varten meillä on asiansa osaavia virkamiehiä – ei päätöksiä voi tehdä pelkästään yhden tai edes kolmen ministerin tietojen varassa. Poliittisessa päätöksenteossa on näkynyt hallituksen aikana yritysjohtamisen tavat. Valitettavaa vain on, että kunnollinen valmistelu ja demokraattinen päätöksenteko ei sellaista kestä.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaikki ymmärtävät, että taloutta on tasapainotettava. Sitä ei vain voi tehdä miten tahansa. Vaikutukset tuloeroihin, tasa-arvoon ja talouden kokonaisuuteen on osattava huomioida eikä leikkauksia voi tehdä pelkästään ideologisesta leikkauksen ilosta. Paljon peruuttamattomia vaikutuksia on koulutusleikkauksilla, vähennyksillä harmaan talouden torjunnasta sekä erityisesti kehitysyhteistyöhön kohdistuneilla suurleikkauksilla. Rahoituksen leikkaaminen lähes puolella heti alkuvuodesta on valtava ja lopettaa useita kehitysprojekteja maailmalla.

Politiikan teossa on siis selvästi käynnissä jonkinlainen murros. Saa nähdä, kuinka pitkälle se kantaa ja onko hallitus kykenevä muuttamaan toimintatapojaan. Isoja muutoksia pitkän linjan ulkopolitiikkaan, työmarkkinoille ja kuntakentälle on nyt tehty, mutta palata vielä voidaan.

 

*****

Työmarkkinat

Hallituksen ilmoitus yksipuolisista lakimuutoksista työmarkkinoille herätti yli 35 000 ihmistä rautatientorille – suurin ja ainoa keskusjärjestöjen oma mielenosoitus moneen kymmeneen vuoteen. Kohtuuttomat pakkolait eivät käy järkeen ja maltilliselle työntekijäporukallekin tulee raja vastaan. Onneksi hallitus taipui perumaan alkuperäiset ehdotuksensa, vaikka tilalle tuotu lomarahasekoilu ei välttämättä paras vaihtoehto olekaan. Olisi vain voinut toivoa, että SAK:n vastuullinen ehdotus maltillisista palkankorotuksista ja nollakorotuksista olisi kelvannut vaihtoehdoksi. Perusteita kieltäytymiselle voi vain arvella ja tuloksia ihmetellä ensi vuoden vaikealla liittokierroksella.

Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten hallitus haluaa muuttaa politiikan pitkää linjaa. Sopimiseen, luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva järjestelmä on sellainen, minkä itse haluan nähdä jatkossakin. Toivottavasti siihen ei tule peruuttamattomia säröjä.

*****

Talousarvio ja SDP:n vaihtoehto

Kuten aiemmin todettua, on hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi karua luettavaa. Myöhemmin tänä vuonna SDP julkaisee oman vaihtoehtobudjetin, jota on valmisteltu tiiviisti. Se tulee olemaan vastuullisempi ja oikeudenmukaisempi vaihtoehto kuin hallituksen esitys. Otamme paremmin huomioon tuloerojen kaventamisen, palvelut sekä kansainvälisen solidaarisuuden.

Talousarvioon jätettiin myös useita aloitteita. Koko eduskuntaryhmä jätti tietenkin kattavan määrän korjauksia, jotka ovat linjassa myös tulevan vaihtoehtobudjetin kanssa. Hallintovaliokunnan sd-ryhmän kanssa jätettiin tärkeitä aloitteita koskien poliisien koulutusta, turvapaikanhakijoiden kielikoulutusta sekä harmaan talouden torjuntaa. Erityisesti Kaakkois-Suomea koskevia tärkeitä aloitteita oli KymiRing-hanke ja Kimolan kanava sekä merenkulun väylämaksujen poistaminen ja Keltakankaan eritasoliittymä.

*****

Kuntapolitiikka

Kaikki tämän syksyn päätökset tulevat näkymään kunnissa. Esimerkiksi koulutusleikkaukset aiheuttavat isoja uudistuksia koko kentässä. Pakolaistilanne on ehtinyt yllättää kaikki ja sen hallintaan yritetään keksiä oikeudenmukaisia ja inhimmillisiä tapoja. Kuntiin tämä tulee aiheuttamaan myös painetta myöhemmässä vaiheessa. Kestävän ratkaisun saamiseksi kotouttamiseen on saatava toimivia malleja, joita pohditaan muun muassa hallintovaliokunnassa.

Isoin asia kuntapolitiikassa tulee olemaan rakenneuudistus, jota hallitus vie eteenpäin samalla vauhdilla kuin muitakin uudistuksia. Tämän kohdalla vaan ongelmaksi muodostuu se, että näin isossa kokonaisuudessa periaate ”päätetään nyt ja katsotaan myöhemmin” aiheuttaa vielä isompia ongelmia. Jos näihin kaavailtuihin ”monimuotoisiin itsehallintoalueisiin” yhdistetään Soten, AVIn, ELYn ja maakuntaliittojen tehtävät, on mielenkiintoista nähdä, millainen kuntien rooli on tulevaisuudessa. Joidenkin puheissa sinne keskitettäisiin myös toisen asteen koulutus, työllisyystoimenpiteet ja pelastustoimi. Tämä jättäisi kuntiin lähinnä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen.

*****

Lopuksi

Syksyyn on mahtunut paljon ja erityistä iloa tuotti YLE:n tuore gallup. SDP oli noussut toiseksi suurimmaksi puolueeksi paremmalla tuloksella kuin pitkään aikaan. On ilo jälleen saada muistutus siitä, että tällä työllä on merkitystä. On väliä sillä, millaista politiikkaa edistetään ja onko se aidosti oikeudenmukaista. Huomaa myös, että puolueilla todella on eroja ja ne ovat nähtävillä

Näillä ajatuksilla on hyvä jatkaa työtä. Kaunista syksyä teille kaikille!

 

Terveisin,

Sirpa

sirpa