SOTE-PALVELUIDEN PAKKOYHTIÖITTÄMINEN ON TORJUTTAVA

Etusivu,Kirjoituksia

Sipilän hallituksen sote- ja maakunta uudistuksesta on kasvamassa merkittävä riski suomalaiselle hyvinvointivaltion tulevaisuudelle. Hallituksen esityksellä siirretään verorahat voitontavoittelun alttarille ja samalla vaarannetaan hyvinvointipalveluihin kohdistuva demokraattinen päätöksenteko.

Hallitus on sivuuttanut sote-uudistukselle asetetut keskeiset tavoitteet ajamalla maakuntahallintoa ja markkinaehtoisuutta palvelutuotantoon. Hallituksen malli ei ratkaise nykytilanteen ongelmia eikä tulevaisuuden haasteita. Käynnissä on samanaikaisesti vallan uusjako ja yhteisten verorahojen altistaminen voitontavoittelulle.

Vaaleilla valittavien maakuntavaltuustojen rooli palvelutuotannon ohjauksessa tulee olemaan käytännössä täysi nolla, kun kaikki palvelutuotanto on yhtiöitettävä. Yhtiöiden osalta päätöksenteko ei ole kaikille avointa ja edessä on todellinen demokratiavaje. Palvelujen käyttäjillä ei tule olemaan suoraa demokraattista yhteyttä palvelutuotantoon.

Hallituksen esityksessä pakkoyhtiöitetään julkiset peruspalvelut ja alistetaan ne kilpailulle yksityisten palvelutuottajien kanssa. Hallituksen mallissa palvelut pirstaloidaan ja on vaarana, että integraatiosta syntyvä hyöty jää syntymättä. Ajatuksella valinnanvapaudesta yritetään peitellä tätä historian suurinta verorahojen puhallusta. Valinnanvapaus ja pakkoyhtiöittäminen ovat kaksi aivan eri asiaa. Pakkoyhtiöittäminen asettaa verorahamme hopealautasella tarjolle suurille hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille. Samoille yrityksille, joiden rahavirrat kiertelevät veroparatiisien kautta omistajien taskuun.

Hallituksen malli mahdollistaa verovarojen kierrättämisen yksityisten yritysten voitoiksi eikä palauta mahdollisia säästöjä yhteiseksi hyväksi. Ihmisiltä kerätyt verot on tarkoitettu palveluihin ja turvaverkkoihin, ei yritysten voittoihin ja niiden omistajien rikastumiseen. Hallituksen linjaukset mahdollistavat jälkimmäisen. Ei varmasti ole sattumaa, että Kokoomuksesta siirtyy parhaillaan vaikuttajia yksityisten toimijoiden leipiin.

SDP haluaa varmistaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jatkossakin julkisen sektorin järjestämisvastuulla, pääasiallisella tuottamisvastuulla ja että verovarat käytetään oikein. Julkisten palveluiden pakkoyhtiöittämistä ei tule hyväksyä ja tarvittaessa seuraavalla hallituskaudella tulee purkaa päätös pakkoyhtiöittämisestä.

Sami Virtanen

sosialidemokraatti Kotkasta

SAMI_V~2