Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä vahvistuu Kotkassa

Etusivu

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän koko kasvaa kolmeentoista nykyisestä kahdestatoista. Ryhmä on tänään hyväksynyt jäsenekseen valtuutettu Sami Virtasen, joka on myös liittynyt SDP:hen. Sosialidemokraateilla on yhtä paljon valtuutettuja Kotkan kaupunginvaltuustossa kuin Kokoomuksella; suurimpana ryhmänä kuitenkin jatkaa Kokoomus – RKP:n ryhmä neljällätoista valtuutetulla.

Sami Virtanen sanoo ratkaisustaan seuraavaa: ”Kesän aikana olen saanut lukuisia pyyntöjä jatkaa yhteisiin asioihimme vaikuttamista. Poliittinen vaikuttaminen on ryhmätyötä. Vaikuttamisen mahdollisuus itsenäisesti toimien on pitkän päälle raskasta ja tuloksiltaan sattumanvaraista. Omille ajatuksilleen ja tavoitteilleen tarvitsee tukijoita ja myötäeläjiä.

Oman arvomaailmani keskeisimpiä arvoja ovat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Puolueena SDP mahdollistaa parhaiten politiikassa toimimisen omien arvojeni mukaisesti. Kotkan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on jo vuosien ajan ollut hyvä yhteistyökumppani Kotkan kunnallispolitiikassa. Näin ollen politiikassa jatkamiseni kannalta valintani oli luonteva.

Kiitän uutta valtuustoryhmääni mahdollisuudesta liittyä joukkoon ja toivon osaamiseni hyödyttävän sosialidemokraattista valtuustoryhmää työssään Kotkan kehittämisessä.”

Ryhmän pj Tiina Montonen toteaa Virtasen olleen tervetullut jäsen ryhmään. Aiempi toiminta valtuutettuna ja Samin henkilökohtainen osaaminen vahvistavat hyvin ryhmän tietotaitoa. Syksyn vaativimmissa tehtävässä, talousarvio 2014 laadinnassa tarvitaan kaikki voimat tekemään taloudellisesti kestävää mutta samalla ihmisten hyvinvointia edistävää budjettia.

 

SAMI_V~2

(kaupunginvaltuutettu Sami Virtanen sd.)