Sami Virtasen puhe kaupunginvaltuustossa 7.10.2020

Etusivu

Liikenne- ja viestintäministeriössä on vihdoin ja viimein aika ottaa lusikka kauniiseen käteen. Itäisen ratalinjauksen osalta ministeriön toiminta on ollut jo pidemmän aikaa vastuuta pakoilevaa.

On käsittämätöntä, että puhuttaessa ja päätettäessä parin miljardin varojen käytöstä on valtion hallinnon tasolta jo vuoden verran viestitetty, että päätös tulevan radan linjauksesta on löydyttävä alueilta. Ajatus on täysin absurdi. Parin miljardin valtion rahojen käyttökohteesta päättäminen on käytännössä siis haluttu ulkoistaa yksittäisille maakunnille ja kunnille. Näinkö tämän maan keskeisiä investointeja johdetaan?

Viimeisin käänne ministeriön luokattomasta valmistelusta oli viime viikkoinen tiedote. Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti 30.9. jatkavansa itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja ainoastaan Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta.

Ministeriön ilmoituksessa todettiin, että Itäistä rantarataa toteuttavan Porvoo-Kotka-Luumäki-linjauksen hankeyhtiön rahoitus näyttää jäävän vajaaksi. Ilmoitus pohjautuu virheelliseen käsitykseen Itäisen rantaradan rahoituspohjasta. LVM:n toiminta asiassa on suorastaan törkeää. Ministeriössä on mm. tarkoituksellisesti jätetty Itäisen rantaradan kohdalla huomioimatta Porvoon kaupungin päätös 10 miljoonan euron sitoumuksesta, mikäli kyseinen linjaus tehdään.

Ministeriön virkamiehiltä on saatu tieto, että he ovat jättäneet Porvoon sitoumuksen Itäisen rantaradan laskelmista tietoisesti pois. Ministeriön toimesta Porvoota on pyydetty priorisoimaan kilpailevat hankesuunnitteluyhtiöt ja Porvoo on ilmaissut asettavansa ensisijalle Itäratalinjauksen. On pakko esittää kysymys, että päätetäänkö valtakunnan tason ratalinjauksista ministeriön ja valtioneuvoston sijaan Porvoon kaupunginvaltuustossa?

Onko todella niin, että miljardiluokan investoinneista päätettäessä ei ministeriössä pystytä valmistelua ja päätöksentekoa tekemään kokonaisvaltaiseen vaikutusten arvioitiin pohjautuen. Olisi käsittämätöntä, että Itäinen rantarata sivuutettaisiin jatkovalmistelusta ministeriön ilmoittamilla perusteilla.

Eikö linjauspäätöstä tehdessä ole mitään merkitystä investoinnin vaikutustenarvioinnilla? Sillä siltä se tällä hetkellä näyttää viime viikkoisen LVM:n ulostulon jäljiltä. 2 miljardin päätös tehdään sillä perusteella, että toiselta hankkeelta näyttää puuttuvan 16 miljoonaa euroa. Näyttää puuttuvan? No näyttäähän se juuri siltä miltä se tietoisesti laitetaan näyttämään. Minun silmiin näyttää siltä, että lvm:ssä olisi hyvä kerrata hyvän hallinnon periaatteet ja sen jälkeen ottaa pää pois pensaasta ja tehdä asia pohjalta päätös itäisen radan linjauksesta.

LVM:ssä pitäisi kyllä olla osaamista tehdä linjauspäätös tarkastelun kestävillä argumenteilla, eikä käydä kepuloimaan virheellisen argumentein. Nyt tilanne näyttäytyy siltä, että osaamisen sijaan puuttuu rohkeutta tehdä asiasta päätöstä, joka pohjautuu kokonaisvaltaiseen arviointiin hankkeiden vaikutuksista kansantaloudelle ja Suomen kilpailukyvylle, huomioiden elinkeinoelämän ja erityisesti vientiteollisuutemme tarpeet.

Viestini valtion suuntaan on:

  • alueen kaupunkien ja kuntien tahtotila Itäisen rantaradan toteuttamiselle on suuri.
  • LVM:n tulkinta Itäisen rantaradan hankeyhtiön rahoituksen vajeesta virheellinen
  • Itäisten ratalinjausten osalta tarvitaan valtakunnantason avoimesti tehty poliittinen päätös
  • linjaus ei voi perustua yksisuuntaiseen tulkintaan alustavasta rahoitussitoumuksesta
  • linjausta tehdessä on tarkasteltava koko Suomen etua, jossa vaikutukset elinkeinoelämälle oltava keskiössä
  • suunnitteluhankeyhtiöneuvotteluja on jatkettava myös Itäisen rantaradan osalta

Sami Virtanen

kaupunginvaltuutettu

kaupunginhallituksen puheenjohtaja