Puoluekokousedustaja Nina Braskin ja Pia Hurtan puheet SDP 44. puoluekokouksessa Seinäjoella

Etusivu,Kirjoituksia

§ 8 poliittinen tilanne

NINA BRASK

”Hyvät toverit

Puhun siitä, mistä yleisesti kaikissa Suomen maakunnissa puhutaan. Työttömyys ja sen vaikutus sosialidemokratiaan ja yhteiskuntaan. Kuntien talouteen ja ihmisten normaali arkeen. 

Voikkaan tehtaan ja Summan tehtaan  ja Myllykosken tehtaan sulkeminen käynnisti Kymenlaaksossa tilanteen, josta maakunta kärsii edelleen. Rakenteellinen muutos vei vuoteen 2011 mennessä 5000 metsäteollisuussidonnaista työpaikkaa. Kymenlaakso on ja on edelleen heikoimpien maakuntien joukossa. Ikärakenteeltaan väestö on ikääntyvää, työikäiset vähenevät, samalla rakenteellinen työttömyys on erityisen korkealla.

Kotkassa työttömien osuus on 18.8% ja Työttömyys vahingoittaa kunnan taloutta ja ihmiset voivat huonosti. Työttömiä on eniten teollisissa töissä. Maakunta on monella mittarilla mitattuna todellisissa vaikeuksissa. Maakuntaan tulee kohdentaa toimia, jotta maakunta selviää velvoitteista. Kymenlaakso on läpileikkaus Suomesta, MINI -SUOMI.

Hyvät toverit

Kun kurjuutta on maailmalla, tuo se myös jotain uutta. Joka edellyttää päättäjiltä uskallusta ja luottamusta.

Elinvoimaisuus on vähentynyt, mutta uutta elinvoimaa ammennetaan Pohjoisesta kasvukäytävästä. Sen myötä infran kehittyminen alueelle mahdollistuu, kaupan sekä matkailun saralle voidaan mahdollisesti rakentaa uutta elinvoimaa. Summan tehdas on ansiokkaasti saanut uutta toimintaa Googlen myötä ja antaa uskoa, että Kymenlaaksossa on turvallista toimia ja mittavat investoinnit saavat kansainvälisetkin toimijat kiinnostumaan alueen mahdollisuuksista.

Metsäteollisuuden toimintaedellytykset tulee säilyttää ja luoda uuden tyyppistä metsäklusteri toimintaa. Maakunta pitää sisällään maailmanluokan osaajia ja selkeä valtti kilpailussa.

Valtion ja puolueen on aika suunnata katseet Kaakkois-Suomeen ja erityisesti Kymenlaakson maakuntaan. Työttömyys on saatava kuriin ja suunnattava energia uusien työpaikkojen luomiseen. Ihminen elää työstä, josta maksetaan palkka. Palkka jolla ihminen tulee toimeen.

 Rakenteellinen muutos, työttömyys on myös syönyt voimakkaasti sosialidemokraattista kannatusta ja olemme hävinneet viimeisiä vaaleja. On myös puolueen etu toimia, jotta saamme Kaakkois-Suomen sosialidemokratian uuteen nousuun ja vahvoiksi demarikunniksi. Niin kauan kun uskomme on myös toivoa!”

PIA HURTTA

“Hyvät puoluekokousedustajat.
Teollinen rakennemuutos Kymenlaakson alueella on ollut valtakunnallisesti mitattuna poikkeuksellisen voimakasta vuodesta 2006 lähtien. Alue on kerrannaisvaikutuksineen menettänyt yli 5000 työpaikkaa ja erilaisilla mittareilla vertailtuna kehitys on 2000-luvulla ollut maan heikointa.
Työttömyysprosentti kohoaa paikoin 20 % ja BTK on laskenut valtakunnallisesti eniten.
Kymenlaakso on riippuvainen kansainvälisen kaupan vaikutuksista ja erityisesti Venäjän kehityksestä. Jo nyt mm. Ukrainan kriisin ja sen myötä ruplan kurssin heikentymisen vaikutuksesta, Kymenlaakson ja Itä-Suomen taxfree-riippuvaisen kaupan myynnin arvo, on tippunut keskimäärin 30 %. Tämän lisäksi mm. suomen suurimman kauttakulkusataman, HaminaKotka Sataman kauttakulkuliikenne on laskenut 2013 vuoden alkupuoliskoon verrattuna lähes 12 %.

Suomen talousalueelle ovat mahdollisimman minimaaliset. Suomen teollisuuden monipuolistumisen ja uudistumisen mahdollisuuksia.
Kaakkois- Suomelle on myös kyettävä luomaan mahdollisuudet ja välineet tarjota aluetta, Venäjän markkinoille pyrkiville yrityksille, turvallisena länsimaisena sijoittumispaikkana, monipuolistamaan alueen tuotannollista ja taloudellista pohjaa. Matkailun ja palvelualojen kehittymisen kannalta koulutuksen tason turvaaminen ja venäjän kielen varhaiseen opiskelun mahdollisuus ovat esisijaisen tärkeitä.

Huonot ja epäedulliset päätökset voivat olla kuolinisku maakunnalle ja koko alueelle. Sen sijainti keskellä Pohjoista kasvuvyöhykettä, menestys ja kasvu ovat myös kansallisesti merkittäviä kysymyksiä !”