PUHE PUNAISTEN HAUDALLA 1.5.2016, SAMI VIRTANEN

Etusivu,Kirjoituksia

Hyvät toverit

Olemme täällä Parikalla kunnioittaaksemme vuoden 1918 sodan uhrien muistoa. Seisoessamme tänä vappuaamuna perinteisen muistohetken merkeissä tämän muistokiven äärellä, seisomme keskellä Suomen ja sen työväenliikkeen historiaa. 

Vuoden 1918 sisällissodasta tulee kuluneeksi pian sata vuotta. Sisällissodan syyt on hyvä muistaa vielä tänä päivänäkin. Työläiset nousivat kapinaan puolustaakseen oikeuttaan elämän perusasioihin, työhön ja oikeudenmukaiseen palkkaan, ruokaan, asuntoon ja yhteiskuntaan vaikuttamiseen. Uskon, etteivät tänään kunnioittamme sodanuhrit ja heidän aikaiset toverinsa, haluaisi sadan vuoden takaisen vastakkainasettelun ja sen seurausten toistuvan.

Seisoessamme täällä historiamme äärellä seisomme samalla keskellä nykyaikaa. Maassamme on vallassa hallitus joka pyrkii talouskriisin varjolla työväen oikeuksien kaventamiseen ja uhkaa syrjäyttää tekemillään leikkauksillaan yhteiskunnasta suuren määrän ihmisiä jatkaen samalla tuloerojen kasvattamista. Hallitus toimillaan rakentaa maahamme luokkayhteiskuntaa.

Leikkaukset eivät ole kohdistuneet pääomillaan keinotteleviin osakemiljonääreihin. Päinvastoin osa ministereistä on itse osallisina verojen välttelyyn. Hallituksen kohdistaessaan leikkaukset samaan kansan osaan kuin sata vuotta sitten, ne kohdistuvat samalla työväenliikkeen yhdessä rakentamaan hyvinvointivaltioon. Teoillaan maan hallitus osoittaa unohtaneensa sadan vuoden takaisen sodan syyt ja niiden seuraukset.

Sisällissota oli yhteinen onnettomuus, johon Suomi ajautui. Sotimisen, vankileirien ja oikeudettomien teloitusten jälkeen maastamme löytyi onneksi vähitellen ymmärrystä sovinnolle ja yhteistyölle. Nyt olisi aika tavoitella samaa viisautta ympäri maatamme pidettävissä vappupuheissa. Ei riitä, että muistamme ja muistelemme vuotta 1918 ja sen tapahtumia. Meidän tulee myös muistaa sotaan johtaneet syyt ja ennen kaikkea muistaa se mitä sota maallemme opetti. Sen sijaan, että sorramme heikommassa asemassa olevia, meidän tulee kyetä vaikeistakin ajoista huolimatta pitää huolta koko kansasta.

Hyvät toverit

Arvot vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat edelleen taistelun arvoisia päämääriä. Ilman näiden arvojen puolustamista emme pysty pelastamaan hyvinvointivaltiotamme oikeistohallituksen kynsistä. Hallituksen käynnistämän tämän ajan luokkasodan rintamalla meidän tulee puolustaa myös heitä, jotka eivät siihen itse kykene. Se oli työväenliikkeen tehtävä 100 vuotta sitten ja sitä se on tänään.

Tapahtumat maailmalla tuovat päivittäin viestiä siitä mihin kahtiajako, köyhyys, sorto, epätoivo ja demokratian tukahduttaminen pahimmillaan johtaa. Islamistisen maailman kansannousut ovat johtuneet ennen kaikkea demokratian puutteesta ja sorrosta. Häviäjiä ovat olleet näiden maiden tavallinen kanssa ja voittajia uskontoa sorronvälineenä käyttävät terroristit. Luokkasodat ovat muuttuneet uskonsodiksi ja terrorismiksi.

Näiden sotien seuraukset näkyvät nyt Euroopassa ja Suomessa. Seuraukset näkyvät tänne tulleina pakolaisina ja turvapaikanhakijoina, mutta myös vaarallisen vastakkainasettelun kasvuna yhteiskunnallisessa keskustelussamme. Suomi ja suomalaiset eivät pysty yksin vastaamaan koko kansainvälisestä kriisistä, mutta se, että emme pysty keskustelemaan asiasta ilman vastakkainasettelua on huolestuttavaa.

Vastakkainasettelu, sorto ja köyhyys ovat olleet myös Euroopassa se kasvualusta, jolta Euroopan sisäiset islamistiset terroriteot ovat ponnistaneet. Vaikka tekojen takana on ollut nimellisesti ISIS, niin niiden tekijöinä ovat olleet pääasiassa Euroopassa syntyneitä ja asuneita nuoria miehiä. Koko Euroopan tulisi kiinnittää huomiota siihen kuinka epätasa-arvoisessa asemassa maanosamme sisälläkin eletään ja kuinka tuo epätasa-arvo ajaa ihmisiä tekoihin, joita ei voi puolustaa.

Maahanmuuttokriisissä työväenliikkeen tehtävänä on puolustaa niitä, jotka ovat todellisen hädän alaisia. Hätää hyväksi käyttävät ovat tuomittava, niin terrorismi kuin rasismikin. Työväenliikkeen tulee puolustaa kaikkien oikeutta hyvinvointiin. Taistelemalla demokratian puolesta sortoa ja köyhyyttä vastaan taistelemme Suomen ja suomalaisuuden puolesta.

 

Hyvät toverit

Vastuu tästä päivästä ja huomisesta on meidän.

 

Sami Virtanen

Kotkan Sos.dem. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

SAMI_V~2