Perusterveydenhuollon lähipalvelut kaiken perusta

Etusivu,Kirjoituksia
mielipide Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen

Terveydenhuollon palvelujen uudelleen organisointi on käynnissä Kymsotessa. Lähipalveluilla on tärkeä merkitys kuntalaisten arjessa. Totean heti, että perusterveydenhuolto/terveyskeskustoiminta on kaikkien terveyspalvelujen perusta. Asia koskettaa meitä kotkalaisia päivittäin. Erikoissairaanhoito vie liian suuren osan terveydenhuollon rahoituksesta sen ollessa valtakunnallisesti vuonna 2018 yli puolet enemmän kuin perusterveydenhuolto. Viime vuosina perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kokonaismenoista on laskenut 18 prosentista 14 prosenttiin. Tämä siitä huolimatta, että hoitoketjussa perusterveydenhuollon pitäisi olla ensisijainen kuntalaisten hoitopaikka. Joten Kymsotessa perusterveydenhuollon palveluja tulee vahvistaa ja parantaa asiakaslähtöisesti. Palvelujen organisoinnissa tulee korostaa sitä, että palvelut ovat lähellä ihmisiä tässä maantieteellisesti hajanaisessa Kotkassa. Palvelujen kehittämisessä tulee ottaa huomioon, että asiakkaat ovat lähtökohtaisesti iän, asuinpaikan, sosiaaliryhmän sekä perhetilanteen kannalta erilaisia.  Nyt asiakaslähtöisyydessä on korostettu enemmänkin tehokkuutta ja tuottavuutta taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi kuin asiakkaan lähtötilannetta ja kohteliasta, ihmisläheistä asiakaspalvelua.

Täällä Kotkassa erityistä on paneutua ihmisten terveyserojen kaventamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, koska kehitys on valitettavasti mennyt eri suuntaan. Siksi uudistuksissa tulisi keskittyä lisääntyvässä määrin matalan kynnyksen peruspalvelujen toimivuuteen. Näihin peruspalveluihin kuuluvat terveyskeskuspalvelut hammashoitoineen ja neuvola. Toivoa sopii, että suunnitelma asiakaspalvelun osakeyhtiöittämisestä yhdessä Eksoten kanssa ei etäännytä perusterveydenhuollon palveluja demokraattisen päätöksenteon ulottumattomiin.

Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen

sairaanhoidonopettaja, kasvatustieteen tohtori