Ovatko Kotka ja Kymsote varautuneet vanhustenhuollon ”ruuhkavuosiin”?

Etusivu,Kirjoituksia

mielipidekirjoitus kuntavaaliehdokas Risto Hokkanen

Vanhusten tarvitsema hoiva on tärkeässä asemassa Kotkan kaupungin ja Kymsoten toiminnoissa. Olemmeko varautuneet myös tuleviin ”ruuhkavuosiin”, jotka aiheutuvat meidän suurten ikäluokkien tullessa vanhusikään? Väestötilastoissa näkyy selvästi vanhusten määrän kasvu tulevina vuosina.

Vanhimmat meistä suurten ikäluokkien ”kakaroista” ovat jo 76-vuotiaita.

Varsinaista hoivaa tarvitsevia ei vielä tässä iässä ole kovin runsaasti.

Mutta kun mennään muutamia vuosia eteenpäin, meitä hoivan ja erilaisten palvelujen tarvitsijoita tulee olemaan melkoisesti. Onko yhteiskunta valmis kohtaamaan nämä vanhusten ”ruuhkavuodet”?

Nyt on aika paneutua tosissaan suunnittelemaan menetelmiä ja toimintoja, joilla yhteiskunta pystyy pitämään vanhusten hoivan edes tämän päivän tasolla. Tämä koskee niin kuntia kuin SOTE-piirejä ja tietenkin koko Suomea.

Näihin suunnitteluihin voisi päättäjien ja alan asiantuntijoiden lisäksi ottaa mukaan myös ”ikääntymisen kokemusasiantuntijoita”. Riittävän ajoissa tehdyt oikeat ratkaisut esimerkiksi asumisen ja hoiva-alan koulutuksen suhteen tulevat varmasti helpottamaan tulevia vuosiamme.

Risto Hokkanen

eläkeläinen