Musiikkiopiston toiminnalliset ja taloudelliset olosuhteet tulee turvata yhteistyöllä

Etusivu,Kirjoituksia

mielipide: Miia Kurttila

Outi Palmu kirjoitti  8.5.21(KySa) Kotkan seudun musiikkiopiston pitkittyneestä evakkoretkestä. Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Kotkassa pääkirjaston rakennuksessa, mutta toiminta on ollut sisäilmaongelmista johtuen jo kolmisen vuotta hajautettuna ympäri Kotkaa. Musiikkiopiston rehtori ja kannatusyhdistyksen puheenjohtaja lausuvat yhdessä huolensa musiikkiopiston tilanteesta. Korvaavien tilojen etsintä on työllistänyt kohtuuttomasti eikä ratkaisua tilaongelmaan ole vieläkään näköpiirissä.

Musiikkiopiston oppilaat ja opettajat ovat hajautetuista tilajärjestelyistä johtuen eläneet eräänlaisissa poikkeusolosuhteissa jo ennen koronaa. Pitkittynyt koronatilanne on etäopetuksineen tuonut uudet haasteensa musiikin opiskelulle. Etäjärjestelyin opiskelua on kyetty jatkamaan keskeytyksettä, ja näin toteutettu musiikillisten tietojen ja taitojen oppimisen tehtävää.

Musiikin opiskelussa, kuten harrastuksissa yleensä on tietotaitojen oppimisen lisäksi läsnä muitakin tärkeitä elementtejä, kuten vuorovaikutusta, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harrastuksissa muodostuu merkityksellisiä suhteita perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Opettajilla on siis musiikin opetuksen ohella tärkeä kotkalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva tehtävä. Heidän tulee vahvistaa uskoa tulevaisuuteen ja mahdollistaa, että oppimisen yhteydessä koetaan iloa ja merkityksellisyyttä. Miten opettajien ja koko yhteisön hyvinvointia tuetaan?

Koronakriisin jälkihoidossa on koko yhteiskunnan tasolla vahvistettava tulevaisuuden uskoa ja turvallisuuden sekä osallisuuden kokemuksia arjessa. Mitä Kotka voi tehdä? Kuulla musiikkiopiston hätähuudon ja toimijoiden välisenä yhteistyönä etsiä yhdessä musiikkiopiston kanssa aktiivisesti kestävää ratkaisua tilaongelmaan. Musiikkiopisto tarvitsee arvoisensa tilat, joissa henkilökunnalla on mahdollisuus keskinäiseen tukeen, vaikutusmahdollisuuksia omaan työskentely-ympäristöönsä ja koko opiston yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Kotkan tulee rohkeasti tukea ja vahvistaa kaupungissamme arvokasta kulttuuritehtävää toteuttavan opiston toimintaedellytyksiä.

 Miia Kurttila

kuntavaaliehdokas,