Mielipide: Yleisestä kiinteistöverosta arviointi käynnissä

Etusivu,Kirjoituksia

Kaupunginvaltuutettu Pasi Hirvonen (kok) nosti kirjoituksessaan (KySa 11.3) esiin ajatuksen yleisen kiinteistöveroprosentin laskemisesta Kotkassa. Itse nostin saman ajatuksen esiin valtuuston talousarviokokouksessa marraskuussa.

Syksyn aikana puhuttiin paljon yritysten kustannuskilpailukyvystä ja sen vaikutuksesta investointien toteutumiseen. Valtakunnallinen keskustelu sai pohtimaan, että kuinka kaupunkina pystymme vaikuttamaan yritysten kustannuskilpailukykyyn tavalla, joka tukisi halukkuutta investoida Kotkassa tai Kotkaan. On paljon kustannuskilpailukykytekijöitä joihin emme voi vaikuttaa, mutta myös tekijöitä joihin voimme. Yleinen kiinteistövero on yksi niistä keinoista, joita meillä on käytettävissämme.

Voiko kiinteistöveron alentaminen lähemmäksi alarajaa olla sellainen keino, mikä toimisi houkuttimena investointien sijoittumiselle Kotkaan? Auttaisiko se jo täällä toimivien yritysten kykyyn investoida ja työllistää? Yleisen kiinteistöveroprosentin alentaminen tiputtaisi kiinteistöverotuottojamme ainakin alkuun. Toteutuvien investointien myötä kiinteistöveropohja kuitenkin kasvaisi. Tämä näkyisi pienemmälläkin veroprosentilla verotulojen kasvamisena. Puhumattakaan investointien myötä syntyvien tai täällä säilyvien työpaikkojen vaikutuksesta kunnallisverokertymään. 

Cursor teki syksyllä pyynnöstäni alustavaa vaikuttavuuden arviointia asiasta. Pikaisella aikataululla tehty arvio oli vielä varsin ylätasolla liikkuva, eikä sen perusteella voi vielä tehdä päätöksiä. Viesti oli kuitenkin sellainen, että asiaa on syytä miettiä ja arvioida syvällisemmin. 

Olen pyytänyt tekemään kaupungin omana toimena laajemman vaikuttavuuden arvioinnin asiasta. Tarkoituksena selvittää yrityskyselyn avulla vaikuttavuutta ja sen perusteella tehdä arvio mahdollisen muutoksen taloudellisista vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Ajatuksena on, että uudella valtuustolla olisi ensi vuoden talousarviota päätettäessä mahdollisuus harkita asiaa riittävän tiedon pohjalta.

Sami Virtanen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja