Mielipide Teppo Järnstedt: Työttömyyden kasvu on katkaistava.

Etusivu,Kirjoituksia

Kotkan ja koko Kaakkois-Suomen työttömyysluvut ovat karmeat, Kotkassa yli 19%. Erityisesti alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne on todella huolestuttava. Viimeaikaiset puheet työvoimapulasta ei varmasti ole tuulesta temmattuja, mutta työttömyyslukuja katsellessa, ei mielestäni työvoiman hankinta ulkomailta ole perusteltua.

Meidän tulisi keskittyä siihen ongelmaan, että miten saadaan kysyntä ja tarjonta kohtaamaan paremmin toisensa. On luotava ihmisille lisää kannustimia uuden alan opiskeluun ja tehtävä opintolinjoja, missä on työllisyys taattua. Ei ole järkevää alkaa keinotekoisesti rakentamaan kilpailuasetelmaa työvoiman tarjontaan niin, että ulkomailta tuotettaisiin massiivisesti työvoimaa, mikä johtaisi pahimmillaan siihen tilanteeseen missä halvimmalla työn tekevä saa paikan. Poliisihallituksen mukaan halpatyövoimaa käyttävien yritysten vuoksi valtiolta jää vuosittain saamatta jopa 700 miljoonan euron verotulot. Näiden ongelmien ratkomiseen tarvitaan mukaan niin lain säätäjä, eli eduskunta, kuin työmarkkinajärjestöt.

Yhteisöveron reipas alentaminen ei ole lisännyt työllisyyttä merkittävästi. Yhteisöveroa ja muita yrityksiä koskevia veroja voisi käyttää kannustimena työllistämistalkoissa. Esimerkiksi toimintaansa laajentavalle pk-yritykselle on aina riski kasvattaa palkkamenoja ja työnantajamaksuja. Näissä tilanteissa voisi työnantajamaksuja keventää määräaikaisesti, jolloin työllistämisen riski olisi pienempi ja kannustettaisiin yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja.

Näinä taloudellisesti vaikeina aikoina olisi hankalaa toteuttaa vielä lisää verokevennyksiä, kun samaan aikaan puhutaan talouden sopeuttamisesta. Samaan aikaan pitäisi olla rohkeutta tehdä investointeja tulevaisuutta varten. Työllisyyttä tukevat veroratkaisut tulee toteuttaa niin, etteivät rahat valu suoraan omistajien taskuihin, vaan luovat aidosti lisää työpaikkoja. Se että estetään ihmisten syrjäytyminen työmarkkinoilta on meidän kaikkien etu, niin työntekijöiden kuin työnantajienkin. Sen eteen meidän kaikkien on ponnisteltava.

Työn tekemisestä tulee tehdä kannattavaa ja arvostettua! Riippumatta siitä, mitä työtä kukin tekee, on se tärkeää ja työllä täytyy kaikkien tulla toimeen.

Teppo Järnstedt

Raideammattilaisten osasto Kaakon-Satamat JHL ry:n

Puheenjohtaja