Mielipide: Kiinteistöyhtiö pelkkää kikkailua. Jari Luumi (Ankkuri 17.8.)

Etusivu,Kirjoituksia

Viimeiset kuukaudet Kotkassa on puhuttu kiinteistöyhtiön perustamisesta Haminan kanssa joka rakentaisi koulu -ja päiväkotirakennuksia. Perusteluna on käytetty, että Kotka ei voi ottaa taseeseensa lainaa, koska kriisikunnan kriteeri on täyttynyt lainamäärän suhteen. Perustettavaan yhtiöön Kotka sijoittaisi apportina Karhuvuoren, Langinkosken ja Korkeakosken koulun sekä Hamina Pappilansalmen koulun ja omistus osuudet jakautuisivat 50/50. Ehdotuksen mukaan tämähän olisin Kotkalle täysin järjetön vaihtoehto, koska Kotkan sijoitusosuus olisi 75% ja Haminan 25% . Tasaosuutta perustellaan sillä, että yhtiön lainat eivät näkyisi kaupunkien taseissa joka on erittäin perusteeton perustelu.

Kotkan lainamäärä täyttää kriisikunta kriteerin ja se on totta, mutta jos täyttää niin sitten täyttää. Tämä ei kuitenkaan estä, että kouluja/päiväkoteja korjataan kaupungin oman taseen kautta. Jos rakennukset ovat siinä kunnossa, että ne ovat remontin tarpeen niin ne ovat remontoitava jotta kuntalaisilla on tasokkaat ja terveelliset tilat käytettävissä. Vaikka lainakanta Kotkassa on suuri on raha käytetty pääsääntöisesti julkiseen korjaamiseen ja investointeihin josta kuntalaiset pääsevät nauttimaan.

Esitetty yhtiömalli tulisi olemaan todellista kikkailua joka veisi vaarallisille vesille ilman merikarttaa ja peräsintä josta ei ole paluuta. Tuskin valtiovaltakaan katsoisi hyvällä tällaista pelleilyä, jolla pyrittäisiin tietoisesti johtamaan harhaan ja vääristelemään todellisuutta. Yhtiömallin kautta häviäisi myös poliittinen ohjaus tilojen suhteen jotka ovat tarkoitettu kuntalaisille, koska valtuuston, kaupunginhallituksen tai lautakunnan sormi ei ylettyisi osakeyhtiöön ja kuitenkin valtuuston tahtotila on tällä hetkelle se, että avoimuutta halutaan lisättävän omien yhtiöiden suhteen. Yhtiön myötä Kotkan kaupunki maksaisi myös huomattavan paljon suurempaa vuokraa rakennuksista kuin se, että rakennukset ovat oman tilapalvelun alaisena, koska tilapalvelun voidaan poliittisesti ohjata.

Jari Luumi sos.dem kunnallisjärjestön puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, -hallituksen jäsen