Mielipide: Kiinteistöyhtiö on huono ajatus

Etusivu,Kirjoituksia

Kotkassa on selvitelty Kotkan ja Haminan yhteisen kiinteistöyhtiön vaikutuksia kaupungin talouteen.

Selvityksen mukaan pelkästään perustamiskustannuksiin tarvittaisiin 300 000—400 000 euroa, ja sisäiset vuokrat tulisivat entisestään nousemaan. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on pitänyt kiinteistöyhtiötä huonona ajatuksena ja halunnut etsiä sille edullisempia vaihtoehtoja. Ehdotuksemme kunnostettavien kiinteistöjen liittämisestä Kotkan Asuntojen yhteyteen sai tyrmäyksen päiväkoti- ja kouluverkon ohjausryhmän kokouksessa. Tyrmäyksen siksi, että kokouksessa kerrottiin sitä kautta korjauksiin tarvittavien lainamäärien vaikuttavan haitallisesti kaupungin taseeseen ja kriisikunta-kriteereihin.

Ohjausryhmän kokouksessa emme antaneet lupausta hyväksyä kiinteistöyhtiötä, lupasimme harkita asiaa ja mikäli kriisikuntakriteeri täyttyy lainojen osalta jo muuten, valitaan kiinteistöyhtiötä edullisempi vaihtoehto. Tästä näkökulmasta kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Elomaan lausunto 19.6. Kymen Sanomissa oli hämmästyttävä. KySan artikkelissa puhuttiin kaupunginhallituksen tahdosta toteuttaa kiinteistöyhtiö ja aloittaa toiminta mahdollisimman pian. Kaupunginhallituksen pj. on siinä asemassa, että antaa lausuntoja muidenkin valtuustoryhmien puolesta. Silloin on kuunneltava hyvin eikä voi vain esitellä omia toiveita. Päätöksen aika on elokuussa ja sen tulee perustua tarkkoihin, vaihtoehtoisiin laskelmiin.

Näyttää nyt siltä, että lainamäärämme on jo niin korkealla, että ilman kouluremonttejakin kriteeri kriisikunnasta täyttyy. Vaihtoehtojen etsintä kalliille kiinteistöyhtiölle jatkukoon. Pidämme myös tärkeänä, että peruspalveluihin vaikuttavat asiat pidetään Kotkan omassa päätäntävallassa mahdollisimman pitkälle.

Tiina Montonen, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja