Mielipide kaupunginvaltuutettu Sami Virtanen

Etusivu,Kirjoituksia

Vastuu kiinteistöistä on teknisellä lautakunnalla

Karhuvuoren koulun ja Keskuskoulun kohdalla on nostettu esiin Tilapalvelun toiminta kiinteistöihin kohdistuneiden korjaussuositusten laiminlyönneissä. Syyllisten etsiminen ja sormella osoittaminen on ajanhengen mukaista. Se ei kuitenkaan vie asioita eteenpäin, joten tämä mielipide on tarkoitettu rakentavana kommenttina tulevaisuutta varten.

Tilapalvelun valvonta ja sitä kautta vastuu kiinteistöjen kunnosta sekä niiden kunnostamisesta on teknisellä lautakunnalla. Lautakunta käsittelee ja hyväksyy vuosittain perusparannuksen työohjelman. Lautakunnalla on myös vastuu korjausinvestointien valmistelusta. Päätökset tehdään toki virkamiesten valmistelemina, mutta päätöksenteon yhteydessä lautakunnalla on mahdollisuus vaikuttaa. Lautakunnan tulee jatkossa pystyä ottamaan suurempaa roolia ja vastuuta valvonnasta.

On ilmeistä, että Karhuvuoren ja Keskuskoulun kohdalla ei ole kunnostusten suunnittelun ja korjausten kohdalla onnistuttu. Ehdotan, että lautakunta tekisi omaa työskentelyään varten selvityksen siitä miten näiden koulujen tilanne on vuosien saatossa edennyt. Miettien myös lautakunnan omaa rooliaan prosessissa. Olen varma, että jotain opittavaa löytyy. Selvityksen perusteella lautakunnan tulisi täsmentää ja selkeyttää niin omia kuin tilapalvelun toimintatapoja kiinteistöjen kunnossapidon ja peruskorjauksen osalta. Samalla olisi hyvä miettiä toimintatapoja asioista tiedottamisen ja niiden julkisuuden osalta

Sami Virtanen, kaupunginvaltuutettu sd.