Mielipide: kansanedustaja Sirpa Paatero

Etusivu,Kirjoituksia

Hallituksen arvovalinnat kasvattavat tulokuilua

Taloustilanne on tiukalla, ja kaikki puolueet ovat tehneet omaa suunnitelmaansa, miten valtiontaloutta voidaan tasapainottaa, jotta velkaantuminen vähenee ja maa pääsee takaisin kasvun tielle. Sopeutuksen summista ja aikataulusta on ollut erilaisia näkemyksiä.

Kaikilla puolueilla on listassa sekä rakenteellisia uudistuksia että menosopeutuksia. Nämä ovat tuttuja jo edelliseltä hallituskaudelta, jolloin päätettiin yhteensä yli kuuden miljardin euron sopeutuksista ja monista rakenteellisista toimista, joista sote jäi vielä kesken, mutta siitäkin oli jo parlamentaarisesti tehty pohjatyö. Koko neljän vuoden hallituskauden ajan pidimme huolen siitä, että perusturvan parannuksella sekä verotuksella — pienituloisiin kohdistuvan perusvähennyksen ja suurien ansiotulojen sekä pääomaveron korotuksilla — on tuloeroja kaventava vaikutus.

Nyt linja on muuttunut. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan suurituloiset eivät osallistu sopeutukseen eli yhteisiin talkoisiin. Vaihtoehtoja on kyllä olemassa. Tuloverotuksen yläpäässä, johon edellisellä kaudella luotiin niin sanottu solidaarisuusvero, olisi ollut yhä varaa kiristää, tai olisi voitu tehdä pääomatulojen verotuksen korotus. Sen sijaan luvassa on tuloverotuksen kevennyksiä tuloista riippumatta, jolloin hyötyvät kyllä kaikki ja suurituloiset kaikkein eniten. Samalla on kuitenkin luvattu erilaisia välillisiä veronkorotuksia ja toisaalta jätetty joitakin toimintoja täysin leikkausten ulkopuolelle, kuten maatalous ja puolustusvoimat.

Varsin monien yliopistotutkijoiden, talousanalyytikkojen ja median sekä eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan sopeutus kohdistuu erityisesti lapsiperheisiin, työttömiin ja eläkeläisiin. Valitettavia suunniteltuja esimerkkejä ovat lapsilisien ja opintorahan indeksiin sitomisen peruutus ja päivähoitomaksujen korotukset. Työttömien kohdalla uhka on kahdensuuntainen; toisaalta työllisyysrahojen leikkaukset, jolloin yritykset, kunnat ja järjestöt voivat työllistää aiempaa harvempia, ja toisaalta uhka työttömyyskorvausten leikkauksista. Eläkeläisiä koskettavat suunnitellut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset, kansaneläkkeen indeksileikkaukset, muutokset lääkekorvausjärjestelmässä ja asumistuen leikkaukset.

Vielä lisää leikkauksia on luvassa, jollei päästä niin sanottuun yhteiskuntasopimukseen työmarkkinajärjestöjen kesken. On arvovalinta laittaa laskun maksajiksi ne, joilla jo nyt on vähiten, ja samalla lisätä kuilua hyvin toimeentulevien ja pienituloisten välillä.

 

8e98d81f8217304975ccb23337bb5761_web