Mielipide Juha Peltola: Laiminlyökö tilapalvelu tietoisesti kotkalaista rakennusperintöä?

Etusivu,Kirjoituksia

Tämän kysymyksen joutuu esittämään, kun on seurannut heinäkuussa tuhopolton kohteeksi joutuneen Kalliopytingin kohtaloa. Talon jäljelle jääneitä rakenteita ei ole mitenkään suojattu lisävaurioiden välttämiseksi. Nämä suojaamistoimet voitaisiin haluttaessa tehdä hyvin helposti ja halvalla. Näin voitaisiin rauhassa miettiä rakennuksen lopullista kohtaloa, korjataanko se entiselleen, vai puretaanko ja rakennetaan tilalle uusi samantyyppinen rakennus, joka istuu Kolmikulman alueen ainutlaatuiseen miljööseen.

Kalliopytingin kohtalo muistuttaa Karhulan puukoulun tilannetta. Tämän Karhulan keskusta-alueen yhden viimeisistä puurakennuksista, jolla on myös merkittävää sivistyshistoriallista arvoa, on annettu tilapalvelun toimesta tietoisesti rapistua. Tämän johtopäätöksen joutuu tekemään, koska rakennukselle ei ole moneen vuoteen tehty edes minkäänlaisia suojaavia korjauksia. Näissäkään toimenpiteissä ei olisi puhuttu suurista summista.

Nyt tilapalvelu on tilaamansa selvitykseen vedoten ilmoittanut, että rakennus on päässyt niin huonoon kuntoon, ettei sen korjaaminen enää kannata. Vanhaa, kulttuurihistoriallisesti ja rakennusteknisesti arvokasta rakennuskantaa ei ole Kotkassa liikaa jäljellä. Näitä jäljellä olevia rakennuksia tulisi pyrkiä säilyttämään, eikä tietoisesti tai välinpitämättömyyden seurauksena hävittämään. Kaupunkikuvan monikerroksellisuus on myös arvo sinänsä.

Juha Peltola

Ympäristölautakunnan vpj.