Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry, sääntömääräinen syyskokous 31.10.2013: KANNANOTTO

Etusivu,Kirjoituksia

Koulurakennusten tilanteeseen puututtava nopeasti

Kotkan Sos.dem. Ty  on huolissaan Karhuvuoren ja Keskuskoulun tilanteesta. Nykyinen Karhuvuoren koulurakennus on käyttökelvoton ja oppilaat käyvät koulua Jylpyllä, pitkän matkan takana asuinalueeltaan. Työväenyhdistys vaatii kaupunkia aloittamaan kiireellisesti ensi vuoden alussa Karhuvuoren koulun uudisrakentamisen. Keskuskoulun turvallisuus oppilaille ja opettajille tulee varmistaa, ennen kuin koulutyötä voidaan rakennuksessa jatkaa perusteellisen remontin jälkeen. Myös pelastuslaitoksen vuosia kestänyt sisäilmaongelma pitää päättyä ja kaupungin tulee toteuttaa kaupunginjohtajan esittämä paloasemainvestointi.

Vaikka kaupungin taloustilanne on erittäin vaikea täytyy koulujen ja terveyskeskusten yms. peruspalveluiden toimia terveissä rakennuksissa. Mikäli Karhuvuoren koulun uudisrakentamista ei pystytä suorittamaan kaupungin omana investointina vaarantamatta samalla tärkeitä elinkeinopoliittisia hankkeita, voidaan Työväenyhdistyksen mielestä mm. koulurakentamiset toteuttaa erikseen tehtävää varten perustetun kiinteistöyhtiön kautta.

Kiinteistöyhtiö ei saa johtaa ulkoistuksiin

Sosialidemokraatit pitävät ehtonaan kiinteistöyhtiölle, että sitä ei perusteta ulkoistamaan kaupungin omaa tuotannollista toimintaa. Kiinteistöhuollon kuten siivojien ja talonmiesten tulee jatkossakin olla kaupungin työntekijöitä; asia tulee kirjata eri sopimuksiin ja yhtiöjärjestykseen yhtiötä perustettaessa. Kiinteistöyhtiön tehtävä olisi korkeintaan toimia rakennuttajana ja tilojen omistajana, kaupunki vuokraisi tilat ja toisi siihen  kaiken tarvitsemansa toiminnan.

Mikäli kaupungin eri toimintoja ulkoistetaan  heikkenee kaupungin mahdollisuus parantaa ja tehostaa toimintaansa niillä aloilla. Oman toiminnan tehostaminen ja järkeistäminen on välttämätöntä, mutta ei mahdotonta, henkilökunnan tulee sitoutua siihen ja johdossa on oltava riittävästi osaamista toteuttaa kaikki toiminnot oikein.

Työväenyhdistyksen valinnat

Kotkan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Kim Soares ja varapuheenjohtajana Pia Hurtta. Johtokunnan jäseniksi syyskokous valitsi Matti Heikkilän, Ulla-Maija von Hertzenin, Teppo Järnstedtin, Mikko Kähärän, Reija Lipposen, Risto Nikulan, Juha Peltolan ja Sami Virtasen varajäseninä toimivat Sonja Hämäläinen, Marko Kuusela ja Jukka Vilkki.

125 -vuotiaan yhdistyksen tärkeimpinä tapahtumina vuonna 2014 tulevat olemaan aktiivinen vaikuttaminen Kotkan kunnallipolitiikkaan, SDP:n puoluekokous, EU-vaalityö sekä eduskuntavaaleihin valmistautuminen.

 

LISÄTIETOJA

Kim Soares (yhdistyksen pj 040-9368558)

Teppo Järnstedt (kokouksen pj 050-5372412)

Riku Pirinen (sihteeri 0400-659832)