KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOKÄSITTELYN SIIRROSTA

Etusivu,Kirjoituksia

Kotkan kaupungin talousarviokäsittely siirtyi joulukuulle kaupunginvaltuuston palautettua sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.  Talousarvioon oli jäänyt jonkin verran virheitä, joita oiottiin sen jälkeen, kun ryhmät olivat jo tehneet päätöksensä talousarvioon ja veroprosenttiin suhtautumisesta. Myös ylijäämän määrästä oli minun nähdäkseni kahta käsitystä. Tämän vuoksi mm. meidän ryhmämme piti loppuvaiheessa miettiä, karsitaanko omista lisäysehdotuksistamme jotain vai lisätäänkö tuloutusta. Alijäämäistä talousarvioesitystä ei voi tehdä.

Toisin kuin Kymen Sanomat kirjoitti, ryhmämme ehdotukset olivat valmiina perjantai-iltana tuloutuksesta päättämistä lukuun ottamatta. Ne myös kerrottiin muille ryhmille ryhmyrien palaverissa. Esityksemme (kaupungin taulukko) oli valmis kokousta edeltävänä sunnuntai-iltana sekä oikea-aikaisesti lähetettynä kaupungille. Kristillisdemokraateilla ei ollut muutosesityksiä. Vasemmistoliitolta oli ehdotukset kirjallisena jo perjantaina, kaupungin taulukossa myös maanantaina. Monien ryhmien esitykset olivat vielä perjantaina kesken, ylimalkaisia tai niitä ei haluttu kertoa. Sunnuntai-iltana saatiin suurimman osan ryhmien esitykset sähköpostiversioina.  Ryhmille ei jäänyt aikaa käydä toistensa esityksiä läpi, eikä myöskään tarkistaa niiden vaikutuksia.  Meilläkin on peiliin katsomisen paikka tässä kohdin.  

Oma ryhmämme on aktiivisesti pyytänyt viime vuosina muita ryhmiä neuvottelemaan talousarvioasioista. Nyt emme sitä tehneet, eikä se olisi auttanutkaan asioiden keskeneräisyyden vuoksi.  Vihreiden ryhmäpuheenjohtajan kanssa vaihdettiin mielipiteitä.  

Talousarviokäsittelyn palauttaminen oli tässä tilanteessa järkevää. Talousarvion lukuihin näyttäisi olevan tulossa hieman muutoksia. Niiden pohjalta lopullisista esityksistä päättäminen on vastuullisempaa.  Aikaa ryhmien välisille neuvotteluillekin jää.  Millaisia vaikutuksia talousarvion palautuksella kaupunginhallituksessa on, jää nähtäväksi. 

Talousarvio saadaan kyllä käsiteltyä joulukuussa, kuten monesti ennenkin.

 

tiina  montonen

Tiina Montonen

sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja