Kolumni: Risto Häkkinen, SDP:n puoluehallituksen jäsen Kotkasta

Etusivu,Kirjoituksia

Kunnat yhtiöittävät toimintojaan, häviääkö avoimuus?

Kuntataloudet ovat tehostamispaineessa talouden taantuessa ja työttömyyden lisääntyessä. Eräänä lääkkeenä kuntatalouden tervehdyttämiseksi on nähty kunnallisten liiketoimintojen yhtiöittäminen, varsinkin kun uudistettava kuntalaki ajaa konsernimaista kuntarakennetta.

Liiketoimintoja yhtiöitettäessä tulee omistajan varmistaa uudelle yhtiölle terveet menestymisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa käytännössä riittävän vahvaa tasetta erityisesti oman pääoman suhteen mutta myös mahdollisuutta kartuttaa omaa pääomaa tulorahoituksella tulevaisuuden investointeja varten. Useimmiten kuntien heikosta taloustilanteesta johtuen koko vuoden tulos ulosmitataan yhtiöstä välittömästi eikä oman pääoman anneta karttua tulevaisuutta silmälläpitäen. Tämä on siinäkin mielessä onnetonta koska kunnat erittäin kitsaasti ovat jatkossa halukkaita sijoittamaan uutta pääomaa yhtiöön.

Kunnat ovat ajautumassa konsernimaiseen rakenteeseen ilman että konsernin sisäisiä pelisääntöjä on luotu. Kuntakonsernin eroavaisuus osakeyhtiömäisestä konsernirakenteesta tulee tiedostaa mikä tarkoittaa poliittisen päätöksenteon yhdistämistä kunnalliseen päätöksentekoon ja osakeyhtiömaailmaan. Tehtävä ei ole helppo varsinkin kun mukana on monia intressiryhmiä omine vaikutushaluineen. Useissa kunnissa tätä yhdistämistavoitetta palvelee konsernijaosto, jolle on keskitetty yhtiöiden omistajaohjaus. Tämä malli voi kuitenkin menestyksellä toimia vain jos sillä on riittävä kosketus ohjattaviin yrityksiin. Pelkällä toimintaohjeistuksella ei voi hoitaa moninaisia yhtiöiden ja kunnan välisiä informaatiotarpeita. Myöskään pelkistä virkamiehistä koostuva omistajaohjausyksikkö ei takaa riittävää tiedonkulkua kunnan päättäjille. Toivoa sopii että omistajaohjauksen lisääminen ei tarkoita uusien virkamiesportaiden lisäämistä yhtiöiden ja kuntapäättäjien väliin.

Osakeyhtiömalliin siirtymisen pelätään usein vaarantavan tiedonkulun kuntapäättäjien ja yhtiöiden välillä. Jossain tapauksissa yhtiöissä on käytössä salassapitosopimuksia luottamuksellisen tiedon vuotamisen estämiseksi. Nämä sopimukset on kuitenkin tehty niitä poikkeuksellisen tärkeitä, kolmannen osapuolen kanssa tehtäviä, sopimusrikkomuksia varten, joissa yhtiölle aiheutuu suuria taloudellisia vastuita. Ne eivät ole tarkoitettu estämään normaalia vuoropuhelua yhtiön hallituksen ja omistajaohjauksesta vastaavien tahojen välillä. Terveen järjen käyttö tässäkin asiassa parantaa yhteenkuuluvuudentunnetta kuntakonsernissa.

Lopuksi mitä työkaluja kuntasi työkalupakissa pitää olla että yritykset tulevat ja pysyvät kotikunnassasi? Vastaan: kaavoitus, lupakäsittelyn nopeus ja tärkeimpänä energia sisältäen lämmön, sähkön, höyryn ja jäähdytyksen.

 

hakkinen-risto-01

Risto Häkkinen,

yrittäjä, SDP:n puoluehallituksen jäsen ja

Karhulan Sos.dem. Ty:n puheenjohtaja Kotkasta