Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nina Braskin mielipide kouluremonteihin

Etusivu,Kirjoituksia

Mennyt vuosi Kotkassa on ollut monella tapaa mieleenpainuva. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Koivulan ja Jäppilän koulut, joiden kohdalla käytiin hyvin ankara keskustelu kotkalaisten lasten kouluympäristöstä, laadusta ja kiisteltiin vahvasti koulujen sekä luokkakokojen koosta. Tapasin syksyllä uuden vaalipiirimme kansanedustajia ja kävimme keskustelua asiasta. Kävi ilmi että joissakin kunnissa on asetettu reilusti raja koulujen oppilasmääriin. Koulun oppilasmäärän laskeminen tiettyyn tasoon, tietyllä aikajaksolla on aiheuttanut suoraan koulun lakkautuksen. Voisiko tämä olla linjaus myös Kotkassa?

Mitä ei tule hyväksyä? Huonoa sisäilmaa. Kotkan kaupungin on kannettava vastuunsa sisäilmaongelmaisten rakennusten aiheuttamista terveysongelmista. Mielestäni on mautonta nostattaa kenenkään poliittisia pisteitä kyseisessä asiassa. Tilanne on syntynyt aikojen saatossa ja nykyisten valtuutettujen on kyettävä tekemään päätöksiä nopeassa aikataulussa. Korjattava tilanne.

Karhuvuoren koulu maksaa toteutustavasta riippuen noin 10-15 miljoonaa euroa. Uudisrakennus on järkevin. Keskuskoulun remontti maksaa x määrän rahaa, riippuen löydöksistä. Nämä kaksi koulua on ensitilassa saatava kuntoon. Kiinteistöyhtiö on yksi ratkaisu, jotta saamme nopeassa aikataulussa tilat kuntoon. En pysty hyväksymään, että aikojen saatossa ”itse aiheutettuja” lasten ja aikuisten terveysongelmia ei oteta vakavasti. Siksi myös on selvitettävä pikaisesti parakkikoulun pystyttäminen Karhuvuoren lapsille.

Jonossa odottaa myös Langinkosken koulu, Korkeakosken koulu. Mikäli löyhästi arvioidaan, niin kaikki edm. koulut maksavat 30-40 miljoonaa euroa. Tähän tarvitsemme kiinteistöyhtiön, joka hoitaa investoinnit. Tukipalvelut tulee tuottaa kaupungin toimesta.
Kuntalain 2a pykälä tuo mukanaan yhtiöittämisvelvoitteita vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupunki tekee parasta aikaa selvitystä tästä kokonaisuudesta, kuten myös tilapalveluiden toiminnasta. Ei pidä mennä arvioimaan keskeneräisiä asioita. Tulee antaa työrauha ja päätöksenteon aika tulee hyvinkin jo kevään aikana. Kiinteistöyhtiö tulee perustaa ja siihen voidaan yhdistää toimintoja, mikäli selvitykset siihen antavat aihetta.

Nina Brask