Julkilausuma Kotkan Sos.dem. työväenyhdistys syyskokous 2.11.2023

Etusivu,Kirjoituksia

Kaakkoinen Suomi tarvitsee erityishuomiota

Kotka sai jälleen ikävän viestin MM Kotkamillsin sahan lopettamispäätöksen muodossa. Tämä on jo toinen merkittävä isku alueemme metsäteollisuudelle. Olemme syvästi pahoillamme työnsä menettävien puolesta. Vaadimme maan hallitukselta vihdoinkin vahvaa huomiota alueemme tulevaisuuden turvaamiseksi. Suomen kahtiajakautuminen on pysäytettävä.

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan vaikutukset Kotkaan ja koko Kaakkois-Suomeen ovat merkittävät. Metsäteollisuuden raaka-aineen saatavuudesta johtuva hinnan nousu sekä erilaisten sanktioiden vaikutukset elinkeinoihin heikentävät tilannettamme nopealla vauhdilla. Työpaikkojen menetykset koskettavat aina kipeästi yksittäisiä ihmistä ja perheitä sekä heikentävät alueen kokonaistalouden tilaa.

Tarvitsemme laajamittaisia ponnisteluja uusien elinvoimaa lisäävien hankkeiden, kuten akkuteollisuuden investointien toteutumiseksi alueelle. Kotka tekee kaiken voitavansa, mutta tarvitsee myös maan hallitukselta rahoitusta hankkeiden vaatimien tarpeiden toteuttamiseksi. Lisäksi on tärkeää, että työnsä menettäneiden koulutusmahdollisuuksia uusille aloille lisätään merkittävästi, jotta sujuva siirtyminen uuteen työhön on mahdollista. Samaan aikaan hallituksen toimet opiskelijoiden toimeentulon heikentämiseksi sekä aikuiskoulutustuen lakkauttamiseksi vaikeuttavat työllistymistä ja työvoiman saatavuutta aloilla, jotka kärsivät osaajapulasta. Leikkaukset vapaaseen sivistystyöhön ja aikuiskoulutustuen lakkauttaminen hidastavat koulutustason nostoa ja lyhentävät työuria estämällä lisä-, muunto- ja täydennyskoulutuksia, joita erityisesti Kaakkois-Suomessa tarvitsemme.

Hallitus on osoittanut liikennehankkeisiin kohdistettavalla rahoitukselle unohtaneensa Kaakkois-Suomen kehitystarpeet sekä parlamentaarisesti käsitellyn liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaiset hankkeet. Vt15 parantaminen odottaa siis jatkossakin rahoitusta. Myös alueemme mittavat taloudelliset menetykset tuulivoiman rakentamiseen kohdistuvien esteiden vuoksi on jätetty huomiotta.

Peräänkuulutamme maan hallitukselta pikaisia toimia negatiivisen kehityskulun katkaisemiseksi Kotkassa ja Kaakkois-Suomessa!

Kotkan Sos.dem. Ty:n syyskokouksen puolesta / lisätiedot:

Pia Hurtta pj. 2024-        (pia.hurtta@kymenlaakso.fi)               

Joel Paananen vpj. 2024- (joelpaananen@gmail.com)

Sami Virtanen SDP:n puoluehallituksen jäsen (sami.virtanen@kotka.fi)