Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, nro 228

terveysalan yliopettaja, KT, eläkkeellä

”Terveysalan ammattilainen – ei taivu eikä ruostu.” 

”Haaveena omalääkärijärjestelmä”

Perusterveydenhuollon lähipalvelut ovat kaiken perusta, koska palveluilla on tärkeä merkitys kuntalaisten arjessa. Pääsyä on helpotettava, koska hoitoketjussa perusterveydenhuollon pitäisi olla ensisijainen kuntalaisten hoitopaikka. Joten Kymsotessa perusterveydenhuollon palveluja tulee vahvistaa ja parantaa asiakaslähtöisesti ja niiden tulee sijaita lähellä ihmisiä tässä maantieteellisesti hajanaisessa Kotkassa.

Tavoitteet:

-palvelut ovat ihmisläheiset  eli keskiössä on kuntalainen ja hänen tarpeensa

– johtamisen muutos käskytyksestä tiedolla ja keskustelulla johtamiseen

– palveluiden ja palveluorganisaation toimivuuden   turvaamiseen

 -huomio henkilöstön jaksamiseen kuuntelemalla henkilöstöä ja hoitotyön esimiehiä

-turvattava palvelujen saatavuus lähipalveluna joko fyysisesti lähellä tai nettipalveluna

-palvelujen matala käyttökynnys sekä saavutettavuuden että ihmisläheisyyden näkökulmasta

eeva-liisa.frilander@outlook.com