Mielipide: Pirjo Romppanen

Blogi,Etusivu

SEURAKUNTAVALIT PUHUTTAVAT

Marraskuussa järjestettävien seurakuntavaalien tiimoilta on noussut esiin monia puheenaiheita. Eräs hämmennystä aiheuttava asia on ehdokkaan valintamahdollisuus. Kotkassa on vain yksi seurakunta, Kotka-Kymin seurakunta, jonka alueena on koko Kotkan kaupunki. Tämä mahdollistaa ehdokasvalinnan kaikista ehdolla olevista. Valinta ei ole asuinalue- eikä myöskään äänestyspaikkasidonnainen.

Toinen puheenaihe on äänestämisen merkitys. Äänestäminen on aina henkilökohtainen valinta. Minun valintani on aina perustunut oikeuteeni ja mahdollisuuteeni vaikuttaa. Seurakuntavaaleissa vaikutetaan seurakunnan arvovalintoihin, toimintaan ja tulevaisuuteen. Luottamushenkilöt päättävät seurakuntatyön tavoitteista, palvelurakenteista, henkilöstöstä, kiinteistöjen tilasta sekä seurakuntalaisilta kerättyjen verotulojen käytöstä. Luottamushenkilöillä on myös valtakunnallista merkitystä, sillä he valitsevat kirkolliskokousedustajat, joilla on päätösvalta kirkkoa koskevissa arvoratkaisuissa ja uudistuksissa.

Kymen Sanomien 22.10. olleessa tekstarissa peräänkuulutettiin kirkon turvaa poliittiselta vastakkainasettelulta. Minä vuorostani kyselen, että mistä vastakkainasettelusta tekstarin laatija on huolissaan? Viittaus kohdistui seurakuntademareiden valitsijayhdistykseen, joka ainoana valitsijayhdistyksenä Kotkassa kertoo avoimesti yhteiskunnallisesta arvomaailmastaan. On merkityksellistä, että äänestäjä tietää ehdokkaansa arvot, jotka ovat ajattelun, päätöksenteon ja toiminnan perustana.

Seurakuntademareiden keskeisiä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu, suvaitsevaisuus ja osallisuus. Keskeisiä tavoitteita ovat: Seurakunta on lähellä ihmistä, luo yhteyttä kulttuurin keinoin, suojelee luontoa ja kunnioittaa ympäristöarvoja sekä vahvistaa toimintaa tukevaa johtamista.

Lujitetaan yhdessä uskoa hyvään, toivoa tulevaan ja rakkautta lähimmäisiin!

Pirjo Romppanen, seurakuntademariehdokas 81