5.11.2012

 

PAIKALLISTA SOPIMISTA EI PIDÄ LAAJENTAA

Kymen Sanomat 5.11.2012

 

Paikallista sopimista ei syytä laajentaa

Paikallinen sopiminen on yleistynyt nopeasti suomalaisessa työelämässä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Elinkeinoelämä haluaa sitä koko ajan lisää, verhoamalla asian yksilön vapauteen.

 

Paikallisen sopimisen yleisin ongelma on, että työnantaja tarjoaa liian valmiita ratkaisuja. Tällöin aidolle keskustelulle ei ole tilaa, vaan ollaan ”ota tai jätä” -tilanteessa. Lisäksi liian usein käy niin, että työnantaja ja työntekijä eivät ole ollenkaan tasavertaisessa asemassa esimerkiksi informaation suhteen.

 

Ongelmia ilmenee myös, jos luottamusta työnantajaan ei ole. Jos työnantajan toiminta on herättänyt ennakkoluuloja aiemmin, voi keskustelua syntyä paikallisen sopimuksen todellisista tarkoitusperistä. Jotkut työnantajat ovat pyrkineet paikallisen sopimuksen kautta suosimaan kaikkeen suostuvia ”mukavia” työntekijöitä työoloistaan tarkempien kustannuksella.

 

Jos paikallinen sopiminen laajenisi koskemaan esimerkiksi vähimmäispalkkaa ja -työaikaa, vuosilomaa, työtaisteluoikeutta, työterveydenhuoltoa ja työturvallisuutta on suuri riski, että työntekijöiden työpahoinvointi kasvaisi huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että paikallisen sopimisen perusongelma, eli tietovinouma, kasvaa asiakokonaisuuksien määrän mukaan.

 

Paikallisen sopimisen laajentamiseen nykyisestä kannattaa siis suhtautua kriittisesti. Pelkona on työnantajien yksipuolinen ehtojen saneleminen ja julkilausuttu pyrkimys laajentaa paikallista sopimista uusille alueille. Seurauksia voivat olla työntekijöiden keskinäisen kyräily ja ristiriitojen lisääntyminen, mikä vahingoittaa työyhteisöä sisältäpäin.

 

Hyvä ja toimiva periaate on ollut, että työehtosopimus määrittelee vähimmäistason, johon voidaan työnantajan kanssa sopia yksilökohtaisista parannuksista, luottamushenkilön tuella. Tämä lienee syy siihen, miksi työntekijöiden kokemuksen paikallisesta sopimisesta ovat pääasiassa positiivisia. Hyvien kokemusten vuoksi nykymallilla on hyvä jatkaa, ja uusista paikallisen sopimisen laajennuksista tai lisäyksistä on syytä kieltäytyä kohteliaasti.

 

Sirpa Paatero

Kansanedustaja (sd.)

Kotka

 

 

 

24.10.2012

 

KOTKA TUNNETUMMAKSI YRITYSMAAILMASSA

Kymen Sanomat 24.10.2012

 

Kotka tunnetummaksi yritysmaailmassa

,Kotkan seuraavan kaupunginhallituksen on aloitettava välittömästi työ, jolla teemme Kotkaa tunnetuksi yritysmaailmassa E18-tien valmistuttua. Kotkan tulee pystyä tarjoamaan yrityksille kilpailukykyisiä vaihtoehtoja.

 

Hallituksen on paneuduttava toden teolla siihen, mikä Kotkassa ei kiinnosta elinkeinoelämää, miksi jokin muu kunta on parempi? Kotkan työttömyys on 17 prosentin luokkaa, ja se on kestämätön tulevaisuutta peilaten, koska kaupungin palveluja toteutetaan pääosin verotuloilla.

 

Tulevaisuudessa Kotkan uudet investoinnit, jotka kohdistuvat suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän tukemiseen, tulee myös kartoittaa niin, että tiedetään varmasti, mitkä investoinnit vaikuttavat konkreettisesti uusien yritysten rantautumiseen. On turha investoida olettamukseen.

 

Kotkan taloutta ei saada kohentumaan muulla kuin että työpaikkojen kehitys lähtee nousuun, ja siinä kaupunginhallituksella on suuri ohjaava rooli.

 

Jari Luumi

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

24.10.2012

 

JJOITAKIN PUOLUEITA EI LIIKUNTA LIIKUTA?

Kymen Sanomat 24.10.2012

 

Joitakin puolueita ei liikunta liikuta?

Tutustuminen eri eduskuntapuolueiden kunnallisvaaliohjelmiin, ja miten liikunta on niissä huomioitu, on varsin mielenkiintoista.

 

Kolmella puolueella (keskusta, perussuomalaiset, SDP) on pitkät, yli 20-sivuiset kuntavaaliohjelmat, joissa liikunta mainitaan usein. Muiden viiden eduskuntapuolueen ohjelmat ovat parin liuskan pituisia. Vihreiden ohjelmassa sana ”liikunta” mainitaan kolme kertaa, Vasemmistoliiton ohjelmassa kerran, mutta kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja RKP:n ohjelmissa ei kertaakaan.

 

Toivottavasti suhtautuminen liikuntaan on myönteistä vaalien jälkeen myös niillä puolueilla, jotka eivät vaaliohjelmassaan liikuntaa ole maininneet.

 

Timo Pulkkinen

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

20.10.2012

 

JÄRJEN PITÄISI VOITTAA KOULUTUSPÄIVÄKIISTASSA

Kymen Sanomat 20.10.2012

 

Järjen pitäisi voittaa koulutuspäiväkiistassa

Keskustelu työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään hämmentää, erityisesti kun raamisopimus, johon se sisältyi, allekirjoitettiin jo vuosi sitten. Tämän lisäksi samanaikaisesti on oikeiston osalta meneillään keskustelut sairaussakosta, nuorten palkka-alesta, irtisanomissuojan höllennyksestä, työttömyysturvan heikennyksestä ja lakko-oikeuden rajoittamisesta.

 

Riita alkoi, kun Elinkeinoelämän keskusliiton hallitus hylkäsi yllättäen työmarkkinaosapuolten laatiman lakiluonnoksen koulutuspäivistä. Yllättäväksi päätöksen teki se, että koulutusoikeus hyödyttää sekä työntekijöitä että työnantajia. Ensiksi valtio päätyi tulemaan asiassa vastaan työnantajia verohelpotuksin, toiseksi työvoiman osaaminen ja tuottavuus parantuisivat ammatillisten valmiuksien kehittämisen kautta.

 

EK:n hallitus teki luottamusta herättämättömän toimenpiteen vetämällä omien neuvottelijoidensa hyväksymän päätöksen takaisin, mikä oli myös yllättävää ja harvinaislaatuista suomalaisessa sopimisen perinteessä.

 

Koulutusoikeuden epääminen johti uusiin neuvotteluihin, jotka ovat jatkuneet vähäisin edistysaskelin. Koulutusoikeudesta on tullut varsinaista asiaa suurempi kysymys, joka kärjistyessään voi pahimmillaan johtaa koko raamiratkaisun kaatumiseen. Tästä seuraisi paluu liitto- ja työpaikkatason työehtoneuvotteluihin, mikä on aiemmin tarkoittanut rauhattomuutta työmarkkinoille, suurempia palkankorotuspaineita ja epävarmuutta Suomen kansantalouden ennustettavuuteen.

 

Nyt täytyy yrittää luottaa järjen ja sopimisen kulttuurin voittavan, jotta kiista kolmesta koulutuspäivästä ratkeaisi lähiviikkojen kuluessa. Tällä hetkellä on taloudessa jo aivan liikaa epävarmuustekijöitä ja huolia, joten ei pitäisi olla kenenkään kannalta viisasta lisätä niitä omilla päätöksillä.

 

Sirpa Paatero

Kansanedustaja, kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

20.10.2012

 

PAREMPAA SUOMEN TAITOA TERVEYSKESKUKSIIN

Kymen Sanomat 20.10.2012

 

Parempaa suomen taitoa terveyskeskuksiin

Kirjoitin minäkin nimeni terveyskeskusten säilyttämisen puolesta paperiin. Ei ole kantani muuttunut. Haluaisin kuitenkin tuoda julki seuraavaa.

 

Ei ole mukava asioida lääkärin kanssa, kun kommunikointi ei pelaa. Tarkoitan tällä ulkomaalaisia lääkäreitä, joita on terveyskeskukset täynnä. Mikä on vialla, ettei saada kunnolla suomea puhuvia ja ymmärtäviä ihmisiä terveyskeskuksiin? Monesti on konseptit menneet sekaisin juuri tästä johtuen.

 

Toinen asia, josta eräs vaaliehdokas uskalsi kirjoittaa, on nykyisten jo Kotkassa olevien ulkomaalaisten ja suomalaisten työllistäminen. Ei oteta lisää väkeä rasittamaan Kotkan taloutta ennen kuin saadaan talous edes siedettävään kuntoon.

 

Tässä pari asiaa joita olen pohtinut, ja huonoksi havainnut.

 

Raimo Hakuli

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

19.10.2012

 

TALOUDEN KORJAAMINEN ON JO PANTU ALULLE

Kymen Sanomat 19.10.2012

 

Talouden korjaaminen on jo pantu alulle

Kotkan tämän vuoden alijäämän on arvioitu pahimmillaan yltävän 24 miljoonaan euroon. Luku muodostuu mm. toimeentulotuen merkittävästä noususta, erikoissairaanhoidon kustannusten hallitsemattomasta kasvusta sekä monilta osin myös tulovirtojen heikentymisestä. Kotkan verotulot ovat jo jonkin aikaa kasvaneet muuta maata hitaammin.

 

Suurimmat paineet kaupungin talouteen aiheutuvat sen oman päätäntävallan ulkopuolella tapahtuvista muutoksista.

 

Kaupungin sisäisiin rakenteisiin on herätty tekemään korjaustoimenpiteitä. Kouluverkkoa on tiivistetty, jotta käytettävissä olevalla rahalla voitaisiin tulevaisuudessakin taata pienet kouluryhmät ja laadukas opetus.

 

Johdon organisaatiomuutos tuo eläköitymisten kautta säästöjä ylimmän johdon palkkakuluihin. Palveluverkko on tarkastelussa. Terveyspalveluissa aletaan toteuttaa suurta rakenteellista uudistusta. Satamien fuusiolla tavoitettiin merkittäviä investointikustannusten leikkauksia ja vahvistettiin kilpailukykyä. Kaupungin kiinteistöistä ei-tarpeelliset on arvioitu ja asetettu myytäviksi.

 

Vaikeaksi yhtälön tekee se, ettei isoa laivaa käännetä hetkessä. Kokoomuksen toistamiseen peräänkuuluttamilla henkilöstön lomautuksillakaan ei todellisuudessa tavoiteta suuria säästöjä. Palkoista maksettava verotulo leikkaantuu, ja lakisääteiset tehtävät on hoidettava lomautuksista huolimatta.

 

On rohkeasti pohdittava uusia ja kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa asioita. Päätöksiä voidaan tehdä järkevästi ja suunnitelmallisesti, sellaisilla toimenpiteillä, jotka kaikkein vähiten kuntalaisten palveluja heikentävät. Näiden toimintaa järkevöittävien toimien lisäksi Kotkassa on panostettava rohkeasti elinkeinoelämän ja osaamisen kehittämiseen uusien työpaikkojen synnyttämiseksi.

 

Pia Hurtta

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

18.10.2012

 

VALTUUSTO EI OLE KÄYTTÄNYT VALTAANSA

Kymen Sanomat 18.10.2012

 

Valtuusto ei ole käyttänyt valtaansa

Viime päivien kuohunnassa monilta nykyisiltä valtuutetuilta tuntuu unohtuneen, että juuri he, kaupunginvaltuusto, ovat Kotkassakin ylintä valtaa käyttävä elin.

 

Hämmästyttävimmän ulostulon teki kokoomuksen istuva valtuutettu ja ehdokas Jari Elomaa (Lukijat 15.10.). Elomaan mielestä kaupungin talousvaikeudet ovat yksin kaupunginjohtajan syytä. Samasta olettamuksestahan lähti kokoomuksen sopivasti kuntavaalien alla tekemä epäluottamuslause kaupunginjohtajaa kohtaan.

 

Kokoomus on ilmeisesti unohtanut, että kaupunginjohtajan esittämät taloussäästöt on aina valtuuston toimesta vesitetty.

 

Nykyisillä valtuutetuilla ei ole ollut rohkeutta tehdä tarvittavia päätöksiä talouskurin suhteen.

 

Nyt vaalien alla ollaan kyllä etsimässä yksittäisiä syntipukkeja, kun pitäisi katsoa peiliin.

 

Ollaanpa kaupunginjohtajan ruokailuista ja mieltymyksestä erilaisiin viineihin mitä mieltä tahansa, niin hän ei ole ylittänyt henkilökohtaista edustusbudjettiaan eikä ohjeistuksia.

 

Vuosien takaisten kuittien tutkiminen 70000 eurolla on naurettavaa pelleilyä, kun samaan aikaan istuva valtuusto ei vieläkään ole saanut aikaiseksi uusia ohjeistuksia edustamisen suhteen eikä ole leikannut kaupunginjohtajan edustusbudjettia.

 

Mikäli tahtoa oikeasti olisi, ei se vaatisi kuin yhden kokouksen.

 

Kim Soares

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

18.10.2012

 

JOHTAMISEN ARVIOISSA MENTÄVÄ SYVEMMÄLLE

Kymen Sanomat 18.10.2012

 

Johtamisen arvioissa mentävä syvemmälle

Ministeri Jyri Häkämies tarttui (Ylänurkka 14.10.) yritysten ja kuntien johtamiseen. Hänen mukaansa kuntapäättäjiltä sekä virkamies- ja yritysjohdolta odotetaan esimerkkiä. ”On vaikea, ellei mahdoton perustella vaikeita säästöjä, jos syntyy epäluottamusta vaikkapa edustuskuluissa”, Häkämies esittää.

 

Häkämies tietää, että elinkeinotoiminnasta ja poliittisesta elämästämme löytää hyvää johtamista ja fiksuja oivalluksia, vaikka johtajien omaa elämää olisi leimannut sanonta ”asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat”. Toisaalta moni moraaliltaan moitteeton pomo on laittanut porukkaansa etsimään töitä muualta, jos tuotteilla ei ole ollut kysyntää tai jos omistajat ovat hänet siihen pakottaneet. Esimerkkiä ja pykälien noudattamista vaadittakoon herroilta ja narreilta, mutta ei siitä vielä hyvää johtamista synny.

 

Meillä on Häkämiehen kanssa käytössämme kutakuinkin yhtäläinen välineistö valtiotieteen opinnoista käsitellä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Niinpä rohkenen odottaa häneltä historiallista ja yhteiskunnallista analyysia myös yrityselämän ja julkisyhteisöjen johtamisen haasteisiin ja tarkoitusperiin.

 

Suomessa ovat voimistuneet epäoikeudenmukaiset käytännöt, joissa johtajien palkkaus ja edut määräytyvät joidenkin muiden kuin muun henkilöstön kohteluun käytettyjen periaatteiden mukaan. Yksi saa bonuksia, toiset potkut. Tarvitaan siis yhteiskunnallista arviointia, jotta ilmiön kitkeminen ei jäisi yksittäisiksi päiden pudotteluiksi tai hurskaiksi toiveiksi johtajille hyvän esimerkin osoittamisesta.

 

Ilmiö on nivottava taloudellisen ja poliittisen järjestelmän toimintaa ohjaavien mekanismien ja toimintakulttuurin ruotimiseen. Ilman markkinatalouden ja sieltä julkishallintoon yhtiöittämisten ja palvelujen markkinallistamisen kautta levinneiden logiikoiden tuntemusta, ”systeemin” perkaamista, ja syntyvien johtopäätösten toteuttamista ei ongelma ratkea.

 

Oleellista johtamisessa lienee, mitä se palvelee ja miten se tavoitteita toteuttaa. Jos vaikkapa voittojen saalistajien intressi jyrää alleen sosiaalisen tai ympäristöllisen edun, on jonninjoutavaa kysellä, millaisilla autoilla pomot ajelivat ja mitä iltapalaksi söivät. Jos ministerinkin huomio kiinnittyy jälkimmäiseen, meidän käynee köpelösti.

 

Reijo Hämäläinen

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

15.10.2012

 

SÄÄNNÖT KOSKEVAT MYÖS JOHTAJIA

Kymen Sanomat 15.10.2012

 

Säästöt koskevat myös johtajia

On äärimmäisen tärkeää, että johdossa kukaan ei erehdy kuvittelemaan, ettei säästöt koske häntä. Johdon tulee näyttää esimerkkiä. Miten on Kotkassa?

 

Tiina Montonen

Ritva Niemi

Irma Rajantie

Kunnallisvaaliehdokkaita (sd.)

Kotka

 

 

 

13.10.2012

 

REHELLISYYTTÄ PELIIN

Kaupunkilehti Ankkuri 13.10.2012

 

Rehellisyyttä peliin

Kotkan Kokoomuksen aloite kaupunginjohtajan syrjäyttämiseksi lienee yksi räikeimmistä esimerkeistä politiikan älyllisestä epärehellisyydestä kuntavaalien kynnyksellä. Samaan sarjaan tekisi mieleni laittaa alueen valtalehden manipulointi, kun se ensin tekee kirjoittelullaan “kaikkensa” murentaakseen kapunginjohdolta luottamusta, ja sen jälkeen kyselee kuntavaalien ehdokkailta, vieläkö luottamusta riittää. Tämä asiaa nostetaan sitten taholla jos toisella iltapäivälehti-logiikalla Kotkan kuntapolitiikan agendan ykkösteemaksi. Kovin helppoa Kotkan kuntatalouden rukkaaminen olisi, jos se yhden miehen vaihtamisella lutviutuisi.

 

Järkevä kansalainen ymmärtää tietenkin, ettei “hyvän vihollisen” ja syyllisen personoiminen yhteen ihmiseen ole oikein ja mielekästä kuin diktatuurissa. Huomion kiinnittäminen epäolennaiseen vie kuitenkin harmittavasti huomion pois olennaisista ongelmista. Tässä tapauksessa haaste on taloudellisen, ja sitä myötä myös kaupungin sosiaalisen kestävyyden hiipuminen.

 

On oikein todeta, että Kotkan talous kohentuu vain työllisyyden ja uuden yritystoiminnan myötä. Tie on kuitenkin hidas. Siksi tarvitaan jarrua ja kaasua, säästöjä ja uusia tuloja. Hyvin harmillisena pidin asioita läheltä seuranneena toimittajana esimerkiksi sitä, että Kotkan päättäjät eivät ymmärtäneet tarttua Kymenlaakson Sähkön ajatukseen koota maakuntaan vahva energiayhtiö. Kotkan Energian vieminen mukaan uuteen yhtiöön olisi tuonut kaupungille useiden kymmenien miljoonien eurojen myyntitulot ja miljoonien vuotuiset osingot. Kotkan vaikutusvalta ja omistus olisi silti pysynyt vahvana alueen enrgiaratkaisuissa. Valitettavaa oli, että hankkeen ei annettu edetä edes selvittelyvaiheeseen pitkälti Kotkan Kokoomuksen jyrkän vastustuksen vuoksi.

 

Tulopohjaa on vahvistetava myös siirtämällä voimavaroja yksityisestä kulutuksesta julkisen kulutuksen piiriin semminkin, jos järkevään omistajapolitiikkaan ei ole kykyjä ja tahtoa. Siksi pitäisi kansalaisillekin kertoa vaalien alla avoimesti, että tuloveroprosentin nostamiselta, tuskin kiinteistöveronkaan nostamiselta ei vältytä lähivuosina. Että Kotkan palvelurakenteet uudistuvat kovin hitaasti vastaamaan ajan ja kansalaisten tarpeita ja kaupungin taloudellisia edellytyksiä, saavat istuvat valtuutetut syyttää itseään yli puoluerajojen. Toisiaan seuranneet selvitykset ja hidastelu kouluverkon rukkaamisessa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järkevöittämisessä on tiennyt vuosien mittaan mittavasti ylimääräisiä menoja. Kun sitten taloudessa ja yhteiskunnassa jokin muuttuu, tarvitaan silloinkin päätöksiä ajassa eli kykyä arvioida uudelleen tehtyjä ratkaisuja. Että virkamiehet virkavastuullaan jotakin inhottavan tuntuista ja aiemmista päätöksistä poikkeavaa esittävät, ei voi näin olla tuomittavaa saati päättäjiä halveeraavaa, kuten usein kiljahdellaan. Päätösvalta ja sen myötä vastuu päätösten vaikutuksista on ja pysyy päättäjillä.

 

Reijo Hämäläinen (sd.)

Kotka

 

 

 

11.10.2012

 

KOTKAN TALOUS KAIPAA UUSIA AVAUKSIA

Kymen Sanomat 11.10.2012

 

Kotkan talous kaipaa uusia avauksia

Mikä on Kotkan kaupungin suurin ongelma? — Raha. Suuri osa kuntavaaliehdokkaista lupailee kaupungin talouden korjaamista. Varmuudella voin sanoa, että tehtävä vaatii ”kylmää päätä” ja kokonaisuuden hahmottamista. Kuitenkin, kun säästö sattuu omalle tärkeälle asialle, ei enää katsota kokonaisuutta.

 

Uskon päättäjien tahtovan pitää kuntalaisten peruspalvelut saatavilla. On etsittävä se pienempi paha heinäsuovasta.

 

Usein säästöt ovat kohdistuneet kuitenkin lasten ja nuorten palveluihin tai sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yksiselitteisesti kyseiset vastuualueet ovat myös kaupungin budjetissa suurin menoerä. Kannatan, että toimintoja katsotaan kriittisesti ja järkeistetään, todellisuudessa kuitenkin nämä peruspalvelut ovat kuntalaisten suurin mielenkiinnon kohde ja näkyvin osa kaupungin toimintaa.

 

Valtuusto on tänä vuonna myös tehnyt merkittäviä päätöksiä päiväkoti- ja kouluverkon osalta ja linjauksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

 

Se on todennut, että palvelujen laatuun ja saatavuuteen on luvassa jopa parannusta. Lisäksi valtuusto on tietoinen, ettei toivottu säästö synny suoraan seuraaville lähivuosille.

 

Kuitenkaan nämä päätökset eivät ole riittäneet. Talous sukeltaa pikavauhtia syvyyksiin ja hamutaan edelleen tiukempia otteita. Uusi valtuusto joutunee tekemään uudenlaisia pelinavauksia talouden tasapainottamiseksi.

 

Kotkan taloutta ei pelasta juustohöylämetodi. Ei lomautukset, eikä irtisanomiset.

 

Kotka tarvitsee yksinkertaisesti työtä. Uudet työpaikat syntyvät työstä ja uusista aloista.

 

Mitään pikakorjausta ei ole löytäneet virkamiehet, eikä kukaan päättäjä.

 

Yhden prosentin veronkorotus on mitätön, kun tilikauden alijäämä on reipas 24 miljoonaa euroa.

 

Nina Brask

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

10.10.2012

 

KOULUTUKSESTA SÄÄSTÄMINEN HYVIN LYHYTNÄKÖISTÄ

Kymen Sanomat 10.10.2012

 

Koulutuksesta säästäminen hyvin lyhytnäköistä

Kunnalla on lakisääteiset perustehtävät, jotka on hoidettava. Jos ei hoideta, voimmekin palata muinaiseen heimojärjestelmään, jossa suku huolehti omistaan ja ulkopuolelle jääneet saivat tulla toimeen miten taisivat – yleensä huonosti. Terveydenhoidon ja sosiaaliturvan lisäksi koulutuksen järjestäminen on keskeisiä kunnan tehtäviä.

 

Olen ollut Kotkan koululaitoksen palveluksessa yli kahdeksan vuotta, ja koko ajan on säästetty.

 

Säästämisen varaa on enää seinissä; lukioiden ryhmäkoot ovat niin suuret kuin luokkiin mahtuu, peruskoulun ryhmäkokojen suurentaminen lopettaisi satojentuhansien eurojen vuosittaisen valtiontuen, siivoojia on liian vähän isoihin taloihin, ja erityisopetustakin tarvittaisiin selvästi nykyistä enemmän. Joistakin koulurakennuksista voidaan luopua, mutta siinäpä säästökohteet ovatkin.

 

Kymen Sanomien jutussa sunnuntaina 7.10. (Kotkasta Itämeren Singapore?) jotkut poliitikot esittivät, että lasten ja nuorten palveluista pitäisi edelleen säästää ja jopa kaupungin henkilökunta lomauttaa.

 

Olen itse kokenut opettajien lomautuksen 1990-luvulla ja voin vain varoittaa: lapset ja nuoret eivät voi hillua kouluissa ilman opettajien läsnäoloa.

 

Lukioissa työmoraali romahtaa, ja peruskouluissa tulee suorastaan vaarallisia tilanteita.

 

Nykyään suureksi ongelmaksi ymmärretty koulukiusaaminenkin roihahtaa helposti, kun ei ole vastuullisia aikuisia sitä hillitsemässä. Jos siistijät ja muut kouluympäristöstä huolehtivat ammattilaiset lomautettaisiin, koulut olisivat likaisia ja epähygieenisiä. Tuskin lasten vanhemmatkaan ilahtuisivat.

 

Koululaki määrää koulupäivien määrän ja painottaa myös jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta opiskella turvallisessa koulussa.

 

Kotkassa on aika katsoa eteenpäin ja suunnitella uusia tapoja kerätä rahaa palvelujen tuottamiseen. Kaupungilla on monipuolinen oppilaitosverkosto. Säästöpoteroihin jääminen ei voi olla pääkeino Kotkan kaupungin tilanteen kohentamiseksi.

 

Lapset ja nuoret ovat nykyisyyden voima ja tulevaisuuden toivo. Tuetaan heidän opintietään. Tutkimusten mukaan hyvä koulutus lisää miesten työvuosia noin kuudella ja naistenkin muutamalla vuodella.

 

Hyvin koulutettu väki houkuttelee myös kaivattuja uusia yrityksiä ja verotuloja kaupunkiin.

 

Hannele Ambrusin

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

10.10.2012

 

NUORILE TEHOKKAAMMIN TUKEA TYÖURAN ALKUUN

Kymen Sanomat 10.10.2012

 

Nuorille tehokkaammin tukea työuran alkuun

Kun nuori päättää peruskoulun tai lukion, tulisi hänellä olla mahdollisuus jatko-opiskeluun tai työntekoon. Monelle nuorelle tulee tässä elämänvaiheessa kuitenkin karu todellisuus vastaan; kiinnostusta vastaavaan opiskelupaikkaan ei pääse eikä töitä ole tarjolla. Pahimmassa tapauksessa nuoren into edetä elämässään lopahtaa vastoinkäymisiin, ja hän on vaarassa joutua syrjäytymiseen johtavalle tielle.

 

Tässä tarvitaan aikuisen apua. Kotkassa toimiva etsivä nuorisotyö voi tarjota muutoksen nuoren tilanteeseen. Etsivä nuorisotyö auttaa koulutusvaihtoehtojen tai harjoittelupaikan löytämisessä, ja sieltä nuori voi saada mukaansa ihmisen vaikkapa hankalalta tuntuville virastokäynneille ja lomakkeiden täyttöön. Tämä apu on ilmaista.

 

Kysellessäni asiasta lähipiirini nuorilta totesin, että heillä on kovin vähän tietoa etsivästä nuorisotyöstä. Tietoa näin hyvästä toiminnasta pitäisi aktiivisesti jakaa nuorille ja saada nuoret sen piiriin heti heidän jäädessään ilman opiskelu- tai työpaikkaa.

 

Nuorilla näyttää olevan niukasti tietoa myös työharjoittelupaikoista tai ainakaan niihin ei aktiivisesti hakeuduta. Työharjoittelun merkitys nuoren tulevaisuuden kannalta saattaa olla ratkaiseva. Harjoittelupaikkoja on tarjolla, mutta lisää tarvitaan ja nuoria tulee myös aktiivisesti ohjata niihin.

 

Kotkalainen nuori, joka saa ensimmäisen harjoittelupaikkansa kaupungilta tai paikalliselta yritykseltä, saattaa hyvinkin olla myös tulevaisuuden kotkalainen ja ennen kaikkea työtätekevä kotkalainen.

 

Ja tulevaisuuden kotkalaisia me tarvitsemme!

 

Reija Lipponen

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

9.10.2012

 

KOTKAAN YHTEISYMMÄRRYS TALOUDEN KORJAUSLIIKKEISTÄ

Kymen Sanomat 10.10.2012

 

Kotkaan yhteisymmärrys talouden korjausliikkeistä

Kotka kuuluu valitettavasti niiden kuntien joukkoon, joiden taloudellinen tilanne on viime vuosina muuttunut jatkuvasti huonompaan suuntaan. Velkaantuneisuus ja pienenevät verotulot ovat pitkään vaivanneet talouttamme. Palvelutarjontaa on pyritty ylläpitämään jatkuvasti hupenevin resurssein. Säästöohjelmat ja leikkaukset ovat olleet apuna aiemmille notkahduksille. Pysyvämpää vaikutusta ei niillä ole kuitenkaan saatu aikaan.

 

Taloudellisen tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen on usein vaikeaa. Erityisen vaikeaa kuntalaisille ja päättäjille on hyväksyä, että on pakko tehdä muutoksia. Kukapa ei haluaisi pieniä opetusryhmiä, parempaa hoivaa vanhuksille tai nopeampaa apua sairaille. Poliittiset sloganit eivät talouden tasapainottamistyössä paljon auta.

 

Talouskehityksen oikaiseminen alkaa siitä, että saamme käyttötalousmenot hallintaan. Menokurin pitävyys ja säästötavoitteiden toteuttaminen ovat lähitulevaisuutemme tärkeimpiä haasteita. Myös tekemisen järkeistäminen, päällekkäisyyksien poistaminen ja yhteistyön lisääminen eri hallintokuntien välillä tulee tässä tilanteessa olla itsestään selvää.

 

Myös palvelujen tarjonnassa meidän on tarkkaan mietittävä, mitä ja missä laajuudessa on mahdollisuus tarjota. Onko lakisääteisyys ainoa peruste jonkin palvelun tuottamiselle? Laadukkaiden palvelujen saanti tulee kuitenkin taata. Määrän ja sijainnin suhteen on mahdollista joustaa.

 

Investointien tarkka harkinta kuuluu myös talouskehityksen oikaisulistalle. Investointilistalle tulee päästää vain ne kiinteistöt, joiden korjaus perustuu terveydellisiin perusteisiin. Myös selvästi korjausvelkaa pienentävät investoinnit tulee hyväksyä.

 

Kiinteistöjen myyntiä tulee kehittää ja tehostaa. Hinnaston laatiminen myytävistä kohteista, joka olisi kaikkien ostajien nähtävillä, voisi olla hyvä aloitus. Joskus lienee järkevämpää myydä sopuhintaan ja saada mittavat ylläpito- ja korjauskustannukset pois kaupunkia rasittamasta.

 

Tilanne on vakava, mutta kuolemanvakavaksi se muuttuu vasta, jos yhteistä ymmärrystä ja kaikkien hyväksymiä korjausliikkeitä ei haluta löytää. Silloin muut tahot huolehtivat taloudellisesta ohjauksesta ja lopputulos on kaukana toivotusta.

 

Pekka Posti

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

8.10.2012

 

KOTKASSA ON KYETTÄVÄ IKÄVIINKIN PÄÄTÖKSIIN

Kymen Sanomat 8.10.2012

 

Kotkassa on kyettävä ikäviinkin päätöksiin

Karua on luettavaa joka aamu, kun lehden avaa. Minä päivänä otetaan työttömyysrahat pois, jonain aamuna budjetin alijäämä on yli 28 miljoonaa, kouluja pitäisi lakkauttaa, veroja pitäisi nostaa ja kaiken tämän keskellä pitäisi käydä iloisen valoisa vaalikampanja!

 

Ikävä tosiasia on, että rakkaan kotikaupunkini Kotkan talous on siinä kunnossa, että joitakin ikäviä päätöksiä on pakko tehdä! Meillä on työttömyysaste ajoittain käynyt jopa yli 17:n ja pitkäaikaistyöttömiä on surullisen paljon.

 

Mielestäni ns. sakkomaksut, jotka on asetettu kunnille, pitää poistaa, ja niilläkin miljoonilla laitetaan ihmisiä töihin. Ns. risusavotat, joita ennen oli, olivat järkevä tapa työllistää ihmisiä. Siitä oli hyötyä niin työn tekijälle kuin kunnallekin. Tämä on vain yksi esimerkki siitä mitä voimme tehdä.

 

Nykyinen järjestelmä, jolla työllistetään, antaa vain hätäapua muutamaksi kuukaudeksi, eikä takaa ihmiselle turvaa pidemmäksi ajaksi.

 

Kunnan tulee luoda yrityksille edellytykset mm. kaavoituksella ja järkevillä kulku- ja tietoliikenneyhteyksillä.

 

Nykyinen valtuusto tekee budjetin ensi vuodelle, ja mitään hyvää tuskin on luvassa, kun talous on erittäin huonossa kunnossa. Tässä tilanteessa, jossa olemme, on ainoa järkevä tapa hoitaa asioita löytää yhteistyötä eri poliittisten ryhmien välillä, tai seuraava askel on, että joku muu kuin me itse päätämme oman kuntamme asioista.

 

Ritva Niemi

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

8.10.2012

 

KOLMANNEN SEKTORIN VANHUSPALVELUT ARVOKKAITA

Kymen Sanomat 8.10.2012

 

Kolmannen sektorin vanhuspalvelut arvokkaita

Kymen Sanomissa oli 3.10. artikkeli korttelikoti Alvariskan lopettamisaikeista. Korttelikotiyhdistys itse on ollut asiassa aloitteen tekijänä perustellen esitystään rahoituksen riittämättömyydellä, toiminnan tappiollisuudella ja siitä johtuvalla säästötarpeella sekä Alvariskan asiakkaiden vähyydellä.

 

Tällainen uutinen tuntuu tavallisesta kuntalaisesta aika kylmäävältä. Alvariskan toimihenkilöt ja asiakkaat ovat olleet toimintaan tyytyväisiä. Onko todella kaikkia palveluja leikattava?

 

Toisaalta todetaan, että Alvariskan työntekijät käyvät auttamassa vanhuksia, jotka ovat jääneet kotihoidon ulkopuolelle, aina Juurikorvesta Pernooseen saakka. Miten paljon Alvariskalla siis itse asiassa on asiakkaita ja miten paljon vanhuksia todella jäisi palvelujen ulkopuolelle toimipisteen toiminnan lakatessa?

 

Tiukan talouden tilanteessa toiminta on sopeutettava vallitsevaan tilanteeseen, siitä lienee pakko olla yhtä mieltä Kotkan Korttelikotiyhdistyksen johdon ja kaupungin palvelujohtajan kanssa. Uusia tiloja kannattaa varmaan myös harkita. Silti mielessäni on kaksi kiperää kysymystä:

 

Miten hoidetaan niiden vanhusten palvelut, jotka jäävät Alvariskan nykyisten palvelujen ulkopuolelle, kun tukityöllistetyt siirretään muihin korttelikotiyhdistyksen toimipisteisiin? Eikö näiden vanhusten palvelujen turvaaminen aiheuta lisäkustannuksia nykytilanteeseen verrattuna? Vai onko nämä palvelut todella tarkoitus kokonaan lopettaa?

 

Onko tarkoitus yleisemminkin karsia kaupungin osallistumista kolmannen sektorin tukityöllistettyjen käyttämiseen esimerkiksi vanhusten palvelutoiminnassa? Itse pidän tätä palvelutoimintaa varsin arvokkaana. Näin saadaan myös työllistettyä ihmisiä, jotka saattavat olla yksityissektorilla vaikeasti työllistettäviä, mutta jotka omaavat juuri sen taidon ja tiedon, jota vanhusten hoidossa käytännössä tarvitaan.

 

Vanhustyö on myös ja ennen kaikkea syrjäytymistä ennalta ehkäisevää toimintaa. Kolmannen sektorin kuristaminen ja siitä mahdollisesti seuraavat lisäkustannukset on tarkkaan pohdittava etukäteen.

 

Raimo Kurki

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

6.10.2012

 

VENÄJÄ REAGOI SUOMEN LÄNSISUUNTAUTUMISEEN

Kymen Sanomat 8.10.2012

 

Venäjä reagoi Suomen länsisuuntautumiseen

Kymen Sanomien pääkirjoituksessa 5.10. Markku Espo kirjoitti ”Lapsiasiakohusta ei syytä provosoitua”. Haluaisin lisätä omia pieniä huomautuksia tästä asiasta.

 

Seuraan Venäjän ja Suomen viranomaisien mielipiteitä maassamme asuvista venäläisistä lapsista. Internet on suuri asia. On virallinen Venäjän lastenasianvaltuutetun, entisen, kuten kaikki presidentti Vladimir Putinin avainhenkilöt, turvallisuuspalvelun KGB:n upseerin Pavel Astahovin lausunto tästä asiasta, ja on tavallisien nettikäyttäjien päinvastaisia mielipiteitä.

 

Miljoonilla venäläisillä, turistina käyneillä ovat omat todelliset kuvat Suomesta, lasten hoidosta ja näiden oikeuksista.

 

Muuan bloggari kirjoittaa netissä: ”Miksi me venäläiset yritämme tunkeutua toisen maan asioihin, missä, kuten me kaikki tiedämme, lapset ovat suojattu ankaralla lailla ja tämä säästää monien lasten henkiä. Tästä ei tingitä. Meillä lasten- ja vanhainkodit ovat surkeassa kunnossa, ketään ei kiinnosta, millaisissa oloissa he siellä ovat, jatkuvasti syttyy tulipaloja ja lapset kuolevat.

 

Yhteensä Venäjällä kuolee vuosittain 2000 lasta perheissään väkivallan takia”. Isoin osa Venäjän netissä kirjoittajista on sama mieltä.

 

Minun mielestäni erimielisyydet lapsiasioista on lenkki samasta ketjusta kuin kenraali Makarovin puheet Suomessa. Nämä kaikki ovat Venäjän vastauksia Suomen politiikan kallistumiselle länteen.

 

Iouri Vangonen

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

6.10.2012

 

IKÄIHMISET EIVÄT OLE KULUERÄ YHTEISKUNNALLE

Kymen Sanomat 6.10.2012

 

Ikäihmiset eivät ole kuluerä yhteiskunnalle

Terveet ja toimintakykyiset ikäihmiset muodostavat suomalaisessa yhteiskunnassa eräänlaisen hyvinvointipuskurin.

 

Ikäihmiset ovat arvokasta pääomaa tälle yhteiskunnalle eikä kuluerä kuten usein annetaan ymmärtää.

 

Isovanhemmat huolehtivat lapsenlapsistaan: haetaan tarhasta, hoidetaan koulun jälkeen, viedään harrastuksiin, hoidetaan lapsen sairastuessa ym. Käytännön avun lisäksi lapsia ja lapsenlapsia tuetaan myös taloudellisesti. Isovanhemmat tukevat lapsia ja lapsenlapsia noin 300 miljoonalla eurolla vuodessa.

 

Suuri osa omaishoitajista on ikäihmisiä. He tekevät arvokasta ja merkityksellistä työtä omaistensa hyväksi, mutta myös erittäin suuresti yhteiskunnan hyväksi.

 

Moni ikäihminen osallistuu vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Tilastojen mukaan 65 vuotta täyttäneet ovat nuorten ohella kaikkein aktiivisin vapaaehtoistoiminnan ryhmä.

 

Ikäihmiset eivät ole olleet kovin aktiivisia kuluttajia. Tulevat ikäihmiset ovat erilaisia, heillä on kasvava rooli kuluttajana, työllistäjänä, veronmaksajana ja sijoittajana. Eläketasot ja ostovoima paranee, ja näillä panoksilla pyöritetään moniakin rattaita työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

 

Eeva-Liisa Säisä

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

4.10.2012

 

VIRKAMIES EI VOI REPIÄ KOULUPÄÄTÖSTÄ

Kymen Sanomat 4.10.2012

 

Virkamies ei voi repiä koulupäätöstä

Valtuusto päätti monien mutkien kautta päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen viime keväänä. Ei mennyt kauan, kun virkamies ehdotti kahden kyläkoulun lopettamista tutkimatta sen enempää valtuuston keväistä päätöstekstiä.

 

Päätöksessä lukee selvästi, että Tiutisen kyläkoulua tarkastellaan vuonna 2016 taloustilanteen mukaan, ja että Jäppilän koulun sulkeminen edellyttää turvallista koulumatkaa uuden kevyenliikenteen väylän investoinnilla.

 

Voiko virkamies noin tuosta vain kyseenalaistaa valtuuston päätöksen repimällä sen auki ilman valtuuston käsittelyä?

 

Talouden heikentyminen kunnassamme antoi kuningasidean jo monesti olleeseen kyläkoulujen lopettamisuhkaan. Virkamies vei asian lasten ja nuorten lautakunnan budjettikäsittelyyn ja asetti vaihtoehdot: tuntikehyksien väheneminen sekä 28 kouluavustajan työsuhteen lopettaminen tai kyläkoulujen lopettaminen.

 

Lakkautettavien koulujen kohdalla tulevaa säästöä ei kuitenkaan avattu enempää. Koulun lopettamisella on toinenkin puoli. Se tulee maksamaan kunnalle ja näin ollen syö toteutuvia ”säästöjä”: koulukuljetukset, kiinteistöjen lämmitykset, uusien luokkatilojen investoinnit, mahdolliset opettajien virkojen perustamiset sekä luokkakokojen kasvamiset. Näistä ei puhuta mitään, kun niitä euromääräisinä heitellään!

 

Kouluista mahdollisesti saatavia kunnon säästölukuja ei esitetty vieläkään. Näilläkö marginaalisilla säästöillä muka pelastetaan kouluavustajien työt sekä tuntikehyksien väheneminen ja luokkakokojen kasvaminen?

 

On todella kylmää ja masentavaa toimintaa yrittää teennäisesti laittaa sijaiskärsijöiksi tämän kunnan tulevaisuuden tekijät eli lapset. Onneksi vielä valtuusto päättää asiat tulevaisuudessakin eikä virkamies.

 

Jari Elo

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

29.9.2012

 

SUURI ÄÄNIMÄÄRÄ EI TAKAA JOHTAMISKYKYJÄ

Kymen Sanomat 29.9.2012

 

Suuri äänimäärä ei takaa johtamiskykyjä

On kovasti keskusteltu näkökulmasta, joka liittyy pormestarimalliin. Tampere otti käyttöönsä 1.1.2007 pormestarin ja hänelle neljä apulaispormestaria. Tämä lisäsi reilusti poliittista valtaa kunnan päätöksentekoon. Malli ei kuitenkaan menestynyt odotetusti Tampereen seudulla, ja on jopa mietitty takaisin kunnanjohtajamalliin siirtymisestä.

 

Valtuusto valitsee pormestarin ja nämä apulaispormestarit. Tai valinta tehdään suoraan kansanäänestyksellä. Pormestarit ovat siis tavallisia kunnan päätoimisia päättäjiä, ja se tarkoittaa melkoista työmäärää sekä vastuuta, velvollisuutta. Kunnan johtaminen on vaativaa johtamista, johon pelkkä suuri äänimäärä ei anna edellytyksiä.

 

Väitän, että valta keskittyy entistä enemmän yhdelle henkilölle tai jollekin poliittiselle ryhmälle. Tämä tarkoittaa demokratian kaventumista. Positiivista asiassa olisi, että kuntalaiset todennäköisesti aktivoituvat hetkellisesti äänestämään ja vaikuttamaan.

 

Positiiviseksi puoleksi luen myös tehtävän määräaikaisuuden. Uskon että, loppumetreillä kuntalaisia kiinnostavat arkipäivän asiat ja niiden sujuvuus.

 

Toivoisin pormestarimallin lähentävän kuntalaisten ja päättäjien vuorovaikutusta sekä valmisteilla olevien asioiden avoimuutta.

 

Pormestarimallissa löytyy jotain positiivista värettä, mutta en ole lämmennyt pormestarimallin toteuttamiseen Kotkassa. Minusta kuntapäättäminen vaatii yhteistyötä eri puolueiden välillä, lisättynä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.

 

Nina Brask

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

28.9.2012

 

TALOUS KORJATAAN VAIN UUSILLA TYÖPAIKOILLA

Kymen Sanomat 28.9.2012

 

Talous korjataan vain uusilla työpaikoilla

Kotkan talouden syöksykierteen oikaiseminen on tulevan valtuuston tärkein tehtävä. Muussa tapauksessa velanotto vain kiihtyy ja palvelut heikkenevät entisestään.

 

Talouden ongelmat johtuvat suurimmaksi osaksi siitä, että teollisuudesta kaukomaille siirretyt työpaikat ovat kadonneet pitkälti juuri tältä alueelta. Kotkan työttömyysprosentti on maan korkeimpia.

 

Tämä rokottaa merkittävästi kaupungin taloutta niin toimeentulotukina kuin pitkäaikaistyöttömistä perittävinä sakkomaksuina.

 

Lisäksi ovat moninaiset kerrannaisvaikutukset, kuten se, että työttömät kuluttavat vähemmän ja maksavat vähemmän veroja. Vaikutus on merkittävä esimerkiksi alueen kauppojen ja palvelujen kysyntään.

 

Tilanteen parantamiseksi on luotava uusia työpaikkoja. Kaupungilla on tähän keinonsa, jos tulevilla päättäjillä riittää näkemystä ja rohkeutta tehdä tarvittavia päätöksiä. Merkittävimpiin keinoihin kuuluvat kaavoitus- ja kiinteistöpolitiikka. Sopiva tontti tai liiketila ovat tärkeimpiä asioita monille uusille ja laajentaville yrityksille.

 

Muualla toimivia suuryrityksiä tulee houkutella seudulle. Tämä koskee niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin yrityksiä. Hyvä esimerkki on Google, joka elinkeinoyhtiö Cursorin pitkäjänteisellä työllä saatiin avaamaan palvelinkeskus Haminaan. Tutkimusten mukaan helpoimmin työpaikkoja kuitenkin syntyy jo olemassa olevien paikallisten yritysten laajentaessa toimintaansa.

 

Uusien työpaikkojen luomiseksi kannattaa myös tiivistää kuntien välistä yhteistyötä, keskinäisen kyräilyn ja kilpailemisen sijaan.

 

Kim Soares

Kunnallisvaaliehdokas (sd.)

Kotka

 

 

 

26.9.2012

 

KOTKAN KAIPAA RAKENTAVAA YHTEISTYÖTÄ

Kymen Sanomat 26.9.2012

 

Kotka kaipaa rakentavaa yhteistyötä

Kotkan taloudellinen tilanne on vaikea. Edellisen taantuman ja alueen teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena kaupungin työttömyysprosentti on pysytellyt muuta maata korkeampana. Uusi taantuma on entisestään pahentanut tilannetta. Erityisesti nuorisotyöttömyyden korkea taso on huolestuttavaa.

 

Kansainvälisen talouden kasvava epävarmuus luo uhkakuvia satamasta ja vientiteollisuudesta vahvasti elävän kaupungin taloudelliselle tulevaisuudelle.

 

Edellä mainittujen epävarmuustekijöiden ohella oman haasteensa Kotkan taloudelle asettaa väestön ikääntyminen. Vanhusväestön osuus on keskimääräistä korkeampi, ja ikäihmiset ansaitsevat asianmukaisen ja laadukkaan hoivan.

 

Tulevasta valtuustokaudesta on tulossa haastava, ja tulevat valtuutetut joutuvat tekemään myös ikäviä päätöksiä. On puhdasta populismia ja äänestäjien pettämistä väittää muuta.

 

Millään puolueella ei ole ollut, eikä tule olemaan yksinkertaista enemmistöä Kotkan kaupunginvaltuustossa. Kaikkien kotkalaisten edun mukaista olisikin, että kaupungissa syntyisi eri poliittisten ryhmien kesken positiivinen yhteistyöhenki, ja valtuustoon valittaisiin eri puolueista yhteistyöhaluisia ja -kykyisiä henkilöitä. Jatkuvalla riitelyllä, toisten syyttelyllä ja poliisitutkintojen tehtailulla ei saada mitään myönteistä aikaan.

 

Vastuunkantaminen ei ole koskaan helppoa, oppositiosta on aina helppo tölviä. Mutta vastuullisten ja konkreettisten vaihtoehtojen esittäminen onkin vaikeampaa. Juuri niitä äänestäjien kuitenkin tulisi ehdokkailta perätä oman ”kuluttajansuojansa” nimissä.

 

Erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton, vihreiden, keskustan ja kristillisdemokraattien yhteistyöllä on saatu kuluvalla valtuustokaudella paljon myönteisiä tuloksia. Mm. kaupungin työntekijöiden lomautukset on voitu välttää, joka on mahdollistanut peruspalvelujen turvaamisen. Ns. koalition toimesta on pystytty myös lisäämään mm. oppilashuollon resursseja, jolla on vaikutettu suoranaisesti nuorten hyvinvointiin.

 

Juha Peltola (sd.)

Kotka

 

 

 

24.9.2012

 

POSITIIVISTA VÄRETTÄ KOTKAN TULEVAISUUDESSA

Kymen Sanomat 24.9.2012

 

Positiivista värettä Kotkan tulevaisuudessa

Rakennemuutosaluetta, Kotkaa kuristaa tällä hetkellä vakava työttömyys. Vaikka näkymät saattavat vaikuttaa olemattomilta, näkyy tunnelin päässä monta vahvaa valoa.

 

Kotka sijaitsee loistavalla paikalla Helsingin ja Pietarin, kahden kasvukeskuksen välissä, uudistuvan E18-tien varressa. Lisävahvuuden sijaintiimme tarjoaa Suomen suurin yleissatama, vain noin 60 kilometrin päässä Venäjän rajalta, vahvalla logistisella osaamisellaan.

 

Maailman talouden elpyessä tällainen sijainti, lisättynä vakaalla ja turvallisella investointiympäristöllä, ei voi olla houkuttelematta yrityksiä. Näiden lisäksi energiayhtiömme pystyy tarjoamaan erilaisia uusiutuvan energian muotoja yritysten ja tuotantolaitosten tarpeisiin. Tämä on lisäarvo, jonka asema vahvistuu tulevaisuudessa, ihmisten ekologisen tietoisuuden kasvaessa ja kulutustottumusten muuttuessa.

 

Samaan aikaan ostosmatkailu Venäjältä kasvaa kovaa vauhtia, jo 26 prosenttia kasvun edellisvuoteen saavuttaneena. Etelä-Kymenlaakson matkailu hakee uusia voimia yhteistyöllä ja saa oman osansa venäläismatkailijoiden tuomasta tulosta. Tämän kehityksen myötä palvelualoille syntyy uusia työpaikkoja.

 

Tulevaisuudessa vielä valtavan kasvupotentiaalin omaava peliala on saanut Kotkassa vahvan jalan sijan. Kantasataman kehittäminen viihtyisäksi kulttuuri- ja asuinkeskukseksi palveluineen tarjoaa jo piankin rakennusalalle töitä. Entäpä sitten elokuvateollisuus? Kaupungistamme löytyy tällekin alalle vahvaa osaamista sekä runsaasti erilaista kuvausympäristöä teollisuusalueineen, jokineen, saaristoineen.

 

Teollisuuden menetettyjä työpaikkoja korvaavat siis tulevaisuudessa alueellemme uudet alat tai perinteisten alojen kehittyneemmän jalostusasteen tuotantolaitokset.

 

Moottoritie tuo myös Kotkan lähemmäs pääkaupunkiseutua turvallisena, kauniina ja edullisena asuinpaikkana, meren äärellä.

 

Mahdollisuuksia on siis monia. Meiltä vaaditaan rohkeutta ja mukautumiskykyä. Niin päätöksenteossa kuin yrittäjyydessä. Uusia työpaikkoja siis varmasti syntyy tulevaisuudessakin.

 

Pia Hurtta (sd.)

Kotka

 

 

 

23.9.2012

 

VESSU SÄILYTETTÄVÄ NYKYISISSÄ TILOISSA

Kymen Sanomat 23.9.2012

 

Vessu säilytettävä nykyisissä tiloissa

Palvelujohtaja Jorma Haapanen esittää nuorisotalo Vessun siirtämistä Karhulan koulun yhteyteen kellaritiloihin tai juuri korjattuun kemianluokkaan. Perusteluna on selkeästi säästö, joka koituisi siitä, että tila siirtyisi kaupungin omaan kiinteistöön.

 

Nykyisistä Vessun tiloista, jotka ovat varsin toimivat sekä nuorison keskuudessa erittäin pidetyt, kaupunki maksaa vuodessa noin 40000 euroa vuokraa ulkopuoliselle. Vertailtaessa muihin nuorisotiloihin, jotka ovat jo kaupungin omissa kiinteistöissä, on vuokrataso selvästi kevyempi: esimerkiksi Mesta Otsolassa 64000, Velho Karhuvuoressa 68000, Greippi saarella 92000 euroa vuodessa.

 

Karhulan kouluun täytyisi investoida remontti, jotta tila saataisiin sellaiseksi, että se toimisi nuorisotilana. Tämän myötä tilapalvelu, joka omistaa kiinteistön, joutuu määrittelemään vuokran remontoidulle tilalle uudelleen, ja tämäkään ei tee poikkeusta siitä, että vuokra tulisi olemaan varsin korkea ja nuorisotoimi maksaisi monin verroin enemmän kuin nykytilanteessa.

 

Tosin asiaa miettiessä pidemmälle herää kysymys, että onko Haapasen suunnitelma kuitenkin se, että Karhulasta lopetetaan nuorisotila, koska tilan ollessa koulun tiloissa ja käyttäjien vähentyminen antaisi helpon syyn lopettaa koko nuorisolle suunnattu tila.

 

Jari Luumi

Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Kotka

 

 

 

20.9.2012

 

KOTKAN RATAPIHAN HÄPEÄPILKKU POISTETTAVA

Kymen Sanomat 20.9.2012

 

Kotkan ratapihan häpeäpilkku poistettava

Kymen Sanomissa oli 31.8. artikkeli Kotkan sisääntuloväylien suunnittelutilanteesta ja ratapiha-alueen siistimistarpeista. Keskeistä on tietysti vuosikausia käytöstä poistettuna olleiden huonokuntoisten VR:n tavara-aseman ja makasiinin kohtalo.

 

Kotkan rakennustarkastaja on jo viime vuonna vaatinut rakennusten kunnostusta ja siistimistä. Kun näin ei ole tapahtunut, minun tietojeni mukaan rakennustarkastus on aivan hiljattain ollut uudelleen yhteydessä Liikennevirastoon samassa tarkoituksessa.

 

Ymmärrän sen, että Kotkan sisääntuloväylien suunnitteluprosessi on laaja ja aikaa vievä hanke. Kotkan kaavoitustoimen johto on todennut, että realistinen arvio on, että uusi sisääntuloväylä toteutuu vasta vuosien päästä. Mielestäni on parempi, että hanke hoidetaan kaupungin liikennetarpeiden ja Kantasataman kehittämisen sekä Satamakadun varren asukkaiden kannalta mahdollisimman onnistuneesti turhaan hötkyilemättä.

 

Tässä tilanteessa on kuitenkin tärkeää edetä siten, että ensiksi nopeasti puretaan tavara-asema makasiineineen, koska rakennukset ovat täysin käyttökelvottomia ja ne on vandalisoitu. Tavaroiden varastoimisen nykyvaatimuksia rakennuksia ei saada millään täyttämään.

 

Minulla ei riitä vähintäkään ymmärtämystä sille ajatukselle, että Kotkan veronmaksajien veroeuroja heitettäisiin romahduspisteessä olevan rakennuksen kunnostamiseen johonkin kokonaan muuhun tarkoitukseen.

 

Onneksi myös Liikennevirastossa tuntuu olevan realistista ajattelua. Olen soittanut Liikenneviraston kunnossapidon aluepäällikölle, joka on uudelleen vahvistanut, että hänen mielestään rakennukset ovat ratapihan häpeäpilkku. Luotan siihen, että Liikennevirastolta löytyy tarvittava rahoitus purkutöihin mahdollisimman pian. Purkamisen jälkeen muukin ratapihan Satamakadun puoleinen reuna-alue on siistittävä.

 

Uskon, että tällä tavalla menetellen Kantasataman kehittäminen saisi hieman lisää uskottavuutta.

 

Raimo Kurki (sd.)

Kotka

 

 

 

19.9.2012

 

UUSIA ALOITTEITA KOTKAN ELINKEINOPOLITIIKKAAN

Kaupunkilehti Ankkuri 19.9.2012

 

Näpit irti seteleistä!

 

Viestit Kotkan kaupungin budjetin valmistelusta eivät ole odotetusti mieltä kohottavia. Säästöjä kaavaillaan joka puolelle.

 

Yksi taatusti “väärä” säästöjen kohde nykyisessä työllisyystilanteessa on Kotkan opiston työttömille myöntämän opintosetelin poistaminen. Sellaista esitystä päättäjien pöytiin ollaan tuomassa korviini kantautuneiden tietojen mukaan. Huhut kertovat niin ikään opiston senioriopiskelijoiden maksualennusten poistumisesta.

 

Työttömien seteli on kotkalainen 90-luvun laman innovaatio. Kaupunki on kantanut sillä sosiaalista vastuutaan. Ilman hurskasteluakin voi jokainen ymmärtää setelin arvon niin työttömille kuin yhteiskunnallekin pyrkimyksissä ehkäistä syrjäytymistä ja tarjota virikkeitä työttömien arkeen. Kotkan opiston edullinen kurssien tarjonta ikääntyville asukkaille opetusministeriön tuella on ollut niin ikään toimintakykyä ylläpitävää ja siten kaupungille taatusti säästöjä tuovaa, ikäihmisiä palvelevaa tarjontaa. Tyhmää säästämistä ei tässäkään tapauksessa pidä hyväksyä.

 

Omasta puolestani jään odottamaan, saako tuore Kotkan opiston johtokunta sanoa sanansa näihin asioihin. Yhden päätöksenhän keväällä ehdimme tehdä ja se oli kurssimaksujen pitäminen ennallaan. Sen linjaratkaisun “hovi” jyräsi tosin pian muuksi.

 

Reijo Hämäläinen

Kotkan opiston johtokunnan jäsen

 

 

19.9.2012

 

OLISIKOHAN JOKAISEN SYYTÄ LUKEA PERIAATTEENSA TARKEMMIN?

Kaupunkilehti Ankkuri 19.9.2012

 

Olisikohan jokaisen syytä lukea periaatteensa tarkemmin?

“Mitä nopeammin Viro kasvaa ja mitä enemmän ulkomaisia firmoja maahan tulee, sitä nopeammin iskevät myös ongelmat, kuten koulutetun työvoiman riittämättömyys ja palkkojen nopea kehitys. – Mutta vielä tänä päivänä se ei rajoita kasvua, Mykkänen sanoo” (Helsingin Sanomat 3.9.2012, Viron vieno houkutus, Incapin toimitusjohtaja Sami Mykkänen).

 

Jos Kotkan kaupungin pyykkilähetykset Viroon tuovat säästöjä työpaikkojen menetyksen kustannuksella, mihin ideologiaan pohjataan? Kilpailuttamisen pakollisuuteen ei usko kukaan, kyllä painotuksilla lienee sittenkin vielä merkitystä. Vai odotetaanko, että Viron palkkataso nousee lähetyksillämme pilviin, jolloin sieltä tänne tuleva pyykki vastaisuudessa takaa meille kotkalaisille täystyöllisyyden omalla palkkatasollamme?

 

Seppo Simola

Karhulan Sos.Dem. Ty ry, johtokunta

 

 

 

18.9.2012

 

ALKOHOLIN HOUKUTUSTA JA TARJONTAA LEIKATTAVA

Kymen Sanomat 18.9.2012

 

Alkoholin houkutusta ja tarjontaa leikattava

Luemme viikoittain lehdistä syrjäytymisen äärimmäisistä esimerkeistä ja perheiden pahoinvoinnista. Puhumme sosiaalitoimen resursseista ja ennaltaehkäiseväksi tarkoitetun sosiaalihuollon käytännön tasapainoilusta asiakkaan oikeusturvan ja viranomaisyhteistyön välillä. Pohdimme, onko lapsen parempi asua omien vanhempien luona, sijaiskodissa tai lastenkodissa.

 

Toisin sanoen on puhuttu tilanteiden viime vaiheesta. Nyt keskustelun olisi siirryttävä alkusyihin, jotka johtavat lisääntyvään lastensuojelun tarpeeseen.

 

Suuressa osassa tapauksia on syynä jo ylisukupolvinen päihteiden käyttö. Pienemmät lapset otetaan huostaan vanhempien ja suuremmat lapset heidän oman päihteiden käyttönsä vuoksi.

 

Monesti ulkopuolinen näkee asiat kuten ne ovat. Tästä oli hyvä esimerkki, kun ulkomaiset kollegat huomauttivat katulapsiongelmasta nähdessään lasten liikkuvan myöhään iltaisin ja päihtyneenä pitkin kaupunkia.

 

Alkoholi ei ole jokaisen henkilökohtainen asia, vaan koskettaa lisäksi muun muassa perhettä, sukulaisia, ystäviä, työyhteisöä, kuntaa ja valtiota.

 

Keinoja alkoholin juonnin vähentämiseksi on kaksi. Toinen niistä on kysyntä, johon liittyvät mielikuvamainonta ja hinta. Toinen on saatavuus, eli anniskelu- ja myyntipisteiden määrä, ikärajat ja pimeä kauppa.

 

Alkoholin mielikuvamainonta on kiellettävä kokonaan, sillä se kohdistuu pääosin nuoriin. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja ammattilaiset tukevat tätä. On aloitettava yleisen asennemuutoksen luomiseksi kampanjointi vapaa-ajanvietosta ja elämästä ilman alkoholia.

 

Saatavuuteen voidaan vaikuttaa huomioimalla nykyistä paremmin myynti- ja anniskelupaikkojen määrässä ja sijoittelussa sosiaaliset vaikutukset alueen asukkaille. Tähän liittyvät lausunnot uusia lupia myönnettäessä ja rikkeistä ilmoittaminen alaikäisille myynnin tai häiriöiden osalta. Alkoholin hinnan nosto on arvioitava vuosittain uudelleen. On lisättävä myös tuottajien vastuuta pienentämään pakkauskokoja, kolmen litran laatikoista tai 12 pullon mäyräkoirista.

 

Ennaltaehkäisevien keinojen lisäksi on taattava riittävä määrä hoitopaikkoja ja vahva hoitoonohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilla tasoilla ja sektoreilla lasten neuvoloista vanhustenkoteihin ja päivystykseen. Sosiaalityöhön on saatava myös nykyistä enemmän ennaltaehkäiseviä toimia, matalan kynnyksen perhetyötä ja kodinhoitajia.

 

Sirpa Paatero

Kansanedustaja (sd.)

Kotka

 

 

 

9.9.2012

 

UUSIA ALOITTEITA KOTKAN ELINKEINOPOLITIIKKAAN

Kymen Sanomat 9.9.2012

 

Uusia aloitteita Kotkan elinkeinopolitiikkaan

Kotkan elinkeinopolitiikan kehittämisessä on panostettu ja uskottu logistiikkaan ja varsinkin venäläisten matkailuun. Näille aloille on syntynyt uusia työpaikkoja ja niihin on jatkossakin panostettava.

 

Mutta elinkeinostrategia ei saa olla liian yksipuolinen. Venäjän omien satamien kehittäminen on jo nyt näkynyt esimerkiksi autojen kauttakulkuliikenteen vähenemisenä. Venäläisten matkailumäärät Suomeen tulevaisuudessakin kasvanevat, mutta ei ole itsestäänselvyys, että Kotka kykenee ottamaan kasvavan osan tästä turismista. Venäläisturistien vaatimustaso nousee, ja jollei Kotkalla ole tarjota heille mielekkäitä kohteita, voivat matkailijavirrat E18-hankkeen valmistuttua ajaa kaupunkimme ohi pääkaupunkiseudulle.

 

E18-moottoritie tarjoaa Kotkalle kehitysmahdollisuuden, johon pitää tarttua. Kaupungillamme on tilaisuus hyötyä pääkaupunkiseudun kasvusta. Kotkan tulee aktiivisesti markkinoida itseään työssäkäyntimatkan päässä olevana paikkana asua ja yrittää. Kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikkaan panostamalla voimme houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä.

 

Venäjän läheisyydestä tulisi hyötyä muutenkin kuin logistiikan ja matkailun muodossa. Esimerkiksi Pietariin on syntynyt paljon uutta teollisuutta. Monet näistä venäläisistä tai länsimaisista yrityksistä tarvitsevat runsaasti alihankkijoita. Lappeenranta on onnistunut hyödyntämään tätä tarvetta erinomaisesti. Kotkalla on aivan yhtäläiset mahdollisuudet onnistua. Osaavaa, prosessiteollisuuteen tottunutta työvoimaa meillä on runsaasti tarjolla, ja myös toimitiloja luulisi löytyvän.

 

Jotkut ovat nähneet ajan ajaneen ohi ns. savupiipputeollisuuden. On totta, että rakennemuutos on rajulla kädellä leikannut perinteisiä teollisuustyöpaikkoja, mutta ns. suurteollisuus on myös tulevaisuudessa merkittävä työn ja hyvinvoinnin antaja kaupungissamme. Kotkan tulee mahdollisuuksiensa mukaan omilla toimenpiteillään, esimerkiksi omistamiensa yhtiöiden kautta, tukea täällä vielä toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Myös kokonaan uusien teollisuusyritysten houkuttelua alueelle on jatkettava, vaikkakin tuulivoimaloiden terästorneja valmistavan Tecnoarandan tehdashanke ottikin aikalisän.

 

Juha Peltola (sd.)

Kotka

 

 

 

6.9.2012

 

TYÖPAIKKOJEN MENETYKSIÄ SÄÄSTÖJEN NIMISSÄ

Kymen Sanomat 6.9.2012

 

Työpaikkojen menetyksiä säästöjen nimissä

”Mitä nopeammin Viro kasvaa ja mitä enemmän ulkomaisia firmoja maahan tulee, sitä nopeammin iskevät myös ongelmat, kuten koulutetun työvoiman riittämättömyys ja palkkojen nopea kehitys. — Mutta vielä tänä päivänä se ei rajoita kasvua.” (Helsingin Sanomat 3.9., Viron vieno houkutus, Incapin toimitusjohtaja Sami Mykkänen).

 

Jos Kotkan kaupungin pyykkilähetykset Viroon tuovat säästöjä työpaikkojen menetyksen kustannuksella, mihin ideologiaan pohjataan?

 

Kilpailuttamisen pakollisuuteen ei usko kukaan, kyllä painotuksilla lienee sittenkin vielä merkitystä. Vai odotetaanko, että Viron palkkataso nousee lähetyksillämme pilviin, jolloin sieltä tänne tuleva pyykki vastaisuudessa takaa meille kotkalaisille täystyöllisyyden omalla palkkatasollamme?

 

Seppo Simola (sd.)

Kotka

 

 

 

3.9.2012

 

KEPPIÄ JA PORKKANAA EI JAETA TASAPUOLISESTI

Kymen Sanomat 3.9.2012

 

Keppiä ja porkkanaa ei jaeta tasapuolisesti

Työelämään ja miksei muuhunkin inhimilliseen toimintaan kuuluvat kannustaminen parempiin suorituksiin sekä moitteet esimerkiksi tehtävien laiminlyönnistä. Kansanomaisesti tästä metodista käytetään nimeä ”keppi ja porkkana”.

 

Työmäärän ja -tehtävien lisääntyessä on toki kohtuullista, että myös maksettavaa palkkaa tarkistetaan muuttuneiden työtehtävien mukaan. Se on yksilötasolla oikeudenmukaista sekä kohtuullista.

 

Jos menetelmää kuitenkin sovelletaan erittäin valikoivasti unohtaen muut samassa organisaatiossa ja samankaltaisessa tilanteessa työskentelevät, eivät silloin toteudu oikeudenmukaisuus saati kohtuus.

 

Jostain syystä alemmilla portailla istuvia useimmiten motivoidaan kepillä, kun taas ylemmillä rouskutetaan sitä kuuluisaa porkkanaa.

 

Matti Heikkilä (sd.)

Vesa Lanki (sd.)

Ritva Niemi (sd.)

Kotka

 

 

 

28.8.2012

 

KOTKAN TERVEYDENHUOLLOSSA TOTEUTETTAVA UUTTA AJATTELUA

Kymen Sanomat 28.8.2012

 

Kotkan terveydenhuollossa toteutettava uutta ajattelua

Suomalaisen terveydenhuollon uudistamista on alettu rakentaa uudella tavalla. Tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja terveydenhuolto luontevaksi kokonaisuudeksi ja vähentää byrokratiaa. Ajatteluun sisältyy järjestämisvastuun siirto kunnille tai tarpeen vaatiessa sote-alueille.

 

Tulevaisuudessa päätöksenteko on siis kahdella tasolla, eli kunnilla ja erityisvastuualueilla, jolloin byrokratia vähenee sairaalahoitopiirien lopettaessa toimintansa. Nykyiset sairaalat tulevat toimitiloina palvelemaan kuntalaisia entisellä tavalla.

 

Nyt todella tarvitaan uudenlaista ajattelua, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat vuosittain 4-7 prosenttia. Samanaikaisesti verotulot vähentyvät ikääntyvässä ja yli 15 prosentin työttömyyden Kotkan kaupungissa. Tämä ei ole kestävä tilanne.

 

Onneksi meillä on hyviä kokemuksia uudenlaisesta ajattelusta. Hyvää palautetta on saatu muun muassa terveyskioskimallista ja hoitajien vastaanotot ovat osoittautuneet toimiviksi. Tulevaisuudessa hoitajien lisäkoulutus ja vaikkapa eri puolilla kuntaa kiertävät lääkärit tuovat palveluja lähemmäs kuntalaisia. Hyviä kokeiluja oli myös Lapsen Paras -projektissa, jolloin Mussalon koulun tiloissa toimivat väliaikaisesti sosiaalityöntekijä- ja neuvolapalvelut.

 

Kotka on ollut etujoukoissa jo vuosikymmeniä sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön yhteistyössä esimerkiksi kotihoidossa. Kunnan vastuunkanto näkyy myös päätöksenä palauttaa Karhulan terveysasema omaksi toiminnaksi, pois yksityiseltä toimijalta. Erikoissairaanhoidon talouden osalta kunnilla ei ole ollut riittävää säätelymahdollisuutta. Palvelut pitää organisoida siten, että kunnan omistamat tilat eri puolilla kaupunkia voivat toimia sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteinä. Näin lähipalvelujen määrää voidaan lisätä nykyisestä.

 

Keskittämällä ensi vaiheessa päivystystä ja myöhemmin muita palveluja, sairaanhoitopiirin työntekijöiden ollessa tulevaisuudessa samassa organisaatiossa, saadaan vahva erityisosaamista tarjoava palveluyksikkö nykyisen keskussairaalan yhteyteen. Tällöin toimitaan kuntalaisen parhaaksi ilman hallintorajoja ja ihmisten turhaa siirtelyä.

 

Sirpa Paatero

Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja (sd.)

Kotka

 

 

 

25.8.2012

 

PALVELUJA POHDITTU LAAJAPOHJAISESTI

Kymen Sanomat 25.8.2012

 

Palveluja pohdittu laajapohjaisesti

Kotkan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden toiminta- ja rakennevaihtoehtoja tulevaisuuteen on pohtinut työryhmä, joka on koostunut kotkalaisista terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisista. Lisäksi ns. työpajat ovat käyneet läpi oman sektorin palvelukokonaisuuden ammattilaisten silmin. Tähän joukkoon on kuulunut kotkalaisia lääkäreitä, hoitajia, fysioterapeutteja ja muita asiantuntijoita.

 

Myös kuntalaiset ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asiakasraati on käsitellyt Kotkan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta, täydennettynä asiakaskyselyllä.

 

KPMG (ulkopuolinen konsultti) on arvioinut lähinnä henkilöstö- ja vuokrakustannuksia. Julkisuuteen on kovasti reposteltu, että tämä on tilaustyönä tehty selvitys. Se ei pidä paikkansa. Mielestäni henkilöstön, asiakasraadin, työryhmän ja työpajojen jäsenten osaamista on näin aliarvioitu.

 

Sosiaalidemokraatit kannattavat kunnan omaa palvelutuotantoa. Myös Kotkassa, toisin kuin Joonas Lohenoja antoi ymmärtää (Lukijat 17.8.). Sosiaali- ja terveydenhuolto on pidettävä kuntien työnä, kuten myös muut peruspalvelut. Se on hyvinvointivaltion ydin.

 

Julkisen palvelun tuotanto estää syrjäytymistä, nostaa työllisyyttä, tukee parhaiten elinkeinoelämää ja pitää kunnan eheänä sekä turvallisena. Kolmas sektori ja yksityiset yritykset täydentävät palveluja. Kunnan oma työ on kestävää, työllistävää, avointa, joustavaa ja usein myös kokonaistaloudellisesti halvempaa. Ylenpalttinen palveluseteleiden käyttö on yksi ulkoistamisen väline.

 

Väitän, ettei tällä palvelurakenteen muutoksella olla ajamassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa yksityisille yrityksille. Huonona kokemuksena Karhulan terveysasema palautettiin kunnan omaksi toiminnaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee olla kunnan oma palveluketju, jossa jokaisella osa-alueella on oma tärkeä tehtävä onnistumisen kannalta.

 

Nina Brask

Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Kotka

 

 

 

25.8.2012

 

KOTKAN PIDETTÄVÄ KIINNI OPISKELUPAIKOISTAAN

Kymen Sanomat 25.8.2012

 

Kotkan pidettävä kiinni opiskelupaikoistaan

On yleisesti tunnettua, että korkeakoulukaupungit menestyvät lähes kaikilla mittareilla mitattuna muita kaupunkeja paremmin. Hyvät opiskelumahdollisuudet vetävät puoleensa aktiivista, innovatiivista, nuorta väestöä, jolla on taipumus myös jäädä opiskelupaikkakunnalle opintojensa päättymisen jälkeen.

 

Kotkalla ei ole omaa yliopistoa, mutta kaupungissa toimii Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulutus on joutunut valtiovallan suurennuslasin alle. Kieltämättä ylitiheää ammattikorkeakouluverkostoa on tarkoitus harventaa ja aloituspaikkoja vähentää.

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on maakuntamme ainoa korkeakoulu. Koulutuksellisia rakenneratkaisuja tehtäessä kotkalaisten päättäjien tulee olla hereillä ja huolehtia siitä, että kaupungissamme säilyy riittävästi mielekkäitä ja vetovoimaisia koulutusyksiköitä.

 

Valitettavasti puualan koulutuksen osalta Kotka näyttää nukkuneen onnensa ohi. Eräs keino synnyttää uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja suurteollisuuden rakennemuutoksesta kärsivään maakuntaamme voisivat olla puuenergiaan ja puurakentamiseen liittyvät innovaatiot. Pitkät perinteet kaupungissamme omaavaa puualan koulutusta ollaan kuitenkin ajamassa alas. Samanaikaisesti Kouvolaan, Kasarminmäen kampukselle, ollaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimesta luomassa puurakentamiseen keskittyvää Wood Academy -keskusta.

 

Kotkassa toimii myös Merikotka-tutkimuskeskus, joka yhdistää usean korkeakoulun merenkulkuun ja meriturvallisuuteen liittyvää tutkimusta. Toiminnallaan se vahvistaa logistiikkaan ja satamatoimintoihin liittyvää liiketoimintaa. Merikotkan profiilia tulisi entisestään nostaa ja mukaan houkutella uusia, nykyistä kokonaisuutta täydentäviä, myös kansainvälisiä toimijoita. Näin olisi mahdollisuus kehittää esimerkiksi yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa uusia poikkitieteellisiä opintokokonaisuuksia, jotka toisivat Kotkaan uusia opiskelijoita.

 

Juha Peltola (sd.)

Kotka

 

 

 

14.8.2012

 

JULKINEN TERVEYSPALVELU VOI MYÖS OLLA NOPEA

Kymen Sanomat 14.8.2012

 

Julkinen terveyspalvelu voi myös olla nopea

 

Matti Suokas kirjoitti yksityisten terveyspalvelujen joustavuudesta (Lukijat 10.8.). On hyvä, että hän sai haluamansa palvelun sekä toimenpiteet nopealla aikataululla. Oman viimeviikkoisen sekä aikaisempien kokemusteni mukaan niin on usein myös julkisen terveyspalvelun puolella.

Vuosien takainen polvivammani sai helpotusta nopealla ja asiantuntevalla palvelulla Kotkan terveysasemalla. Keskiviikkona minulle varattiin aika lääkärin vastaanotolle jo seuraavaksi päiväksi. Vastaanotto kesti 15 minuuttia sisältäen normaalin haastattelun, toimenpiteen sekä jatkohoito-ohjeet lääkeresepteineen. Tämä palvelu maksaa minulle 27 euroa vuodessa.

 

Terveyspalvelujen julkinen rahoitus on kohdistettava ensisijaisesti ja pääosin julkiselle sektorille kuten Kim Soares totesi omassa kirjoituksessaan (Lukijat 8.8.). En näe siinä mitään väärää, että yksityisiä terveyspalveluja käytetään. Silloin ei kuitenkaan pidä vaatia samantasoista taloudellista kompensaatiota yhteiskunnan puolelta kuin mitä julkisia palveluita käyttävät saavat.

 

Kokisin tervetulleena uudistuksena esimerkiksi sen, että asiakkaan tarvitessa vaikkapa jäykkäkouristusrokotteen (joka kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan) hän voisi ilman ajanvarausta kävellä julkisen terveydenhuollon toimipisteeseen ja saada tarvitsemansa resepteineen, rokotuksineen sekä toimenpiteineen. Kuitenkin on hyvä huomioida myös se, että kaikki hoitotoimenpiteet tai lääkärin vastaanottoa vaativat käynnit eivät ole aina kiireellisiä päivystystapauksia. Asiantunteva arviointi on ensikontaktissa on tärkeää.

 

En voi olla hämmästelemättä myöskään sitä arvostelua sekä vastustusta, mitä suunniteltu Kotkan terveyskeskusuudistus on osakseen saanut. Kotkalaisia pelotellaan mm. palvelujen lopettamisella tai saavuttamattomuudella sekä puutteellisilla liikenneyhteyksillä. Onpa arvostelijoissa ”yhteisen edun” viitan päälleen pukeneita yksityisten palveluiden tuottajiakin.

 

Vesa Lanki (sd.)

Kotka

 

 

 

11.8.2012

 

TERVEYSPALVELUJEN KESKITTÄMINEN TUO ETUJA POTILAILLE

Kymen Sanomat 11.8.2012

 

Terveyspalvelujen keskittäminen tuo etuja potilaille

Kotkassa suunnitellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteen uudistamista. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän enemmistö kannattaa pääosin keskitettyä mallia, joka etenee vaiheittain. Rakennemuutos on enemmän kuin vain lääkäripalvelujen keskittämistä.

 

Lääkäripalvelujen keskittäminen aiheuttaa sen, että ”akuutit ja päivystyspotilaat” pääsevät todennäköisesti nopeammin lääkäriin sekä saavat tukipalvelut (mm. laboratorio/röntgen) helpommin ilman turhia siirtymisiä. Ei–kiireelliset lääkäripalvelut hoidetaan nykyisillä terveysasemilla, kunnes oikeat toimintamallit saadaan luotua.

 

Tulevaisuudessa on tarkoituksenmukaista tehdä tiiviimpää yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. En näe keskitettyä mallia minään tehdasrakenteena.

 

On asioita, joiden keskittämistä tulee edelleen miettiä. Mielenterveyspalvelujen keskittäminen keskussairaalan alueelle ei välttämättä ole hyvä ratkaisu. Kuinka toimitaan tulevaisuudessa neuvolapalveluiden kanssa?

 

Tarkoituksena on että kaupungin eri alueille jää palveluja mm. pitkäaikaissairaille (diabetes, reumasairaudet ym.), ennaltaehkäisevälle terveydenhoidolle, kuntoutukselle ja vähemmän vaativien sairauksien hoidolle. Laadukas hoitajatasoinen huolenpito vanhuksista, lapsista, työttömistä ym. aikuisväestöstä saa suuremman arvon. Liikkuva lähipalvelu tuo jopa palvelun lähemmäksi kuin tätä nykyä.

 

Muutoksessa ei ole kyse ainoastaan säästöistä, vaan myös varautumista tulevaisuuteen. Organisaatioiden, toimintojen ja henkilöstön kokoava toiminta tuo etua potilaan asiointiin. Nykyinen hallinnon ja toimintojen hajanaisuus tuottaa ongelmia tiedonkulussa ja vastuissa, ja potilas on se, joka siitä kärsii.

 

Rakennemuutoksessa on edelleen monta eri näkökulmaa, joita pitää punnita yhdessä. Valtion taholta tullaan esittämään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoituksesta sekä valvonnasta uutta lakia, joka koskee myös kuntia. Kuntien tulee eräiden suunnitelmien mukaan ottaa enemmän vastuuta yleisestä erikoissairaanhoidosta. Kotka pyrkii oikeaan suuntaan keskittämällä palveluitaan ja järkeistämällä toimintaa.

 

Nina Brask

Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Kotka

 

 

 

8.8.2012

 

JO RIITTÄÄ YKSITYISTEN TERVEYSPALVELUJEN TUKI

Kymen Sanomat 8.8.2012

 

Jo riittää yksityisten terveyspalvelujen tuki

Suomen Terveystalo Oy:n Kaakkois-Suomen aluejohtaja Heli Koskinen ehdotteli (Lukijat 5.8.) entistä tiiviimpää ”yhteistyötä” yksityisen ja julkisen sektorin välille.

 

Suomen Terveystalon osti vuonna 2009 bulvaanina toiminut Star Healthcare. Kilpailuviraston sivuilta: ”Star Healthcare kuuluu Bridgepoint-yritysryhmään, jonka emoyhtiö on Bridgepoint Capital Group Limited. Se on yksityisesti omistettu pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa yksityistä rahoitusta yritysjärjestelyihin useilla eri liiketoiminta-aloilla, kuten rahoituspalveluissa, terveydenhuollossa ja media-alalla.”

 

BCGL ei tippaakaan välitä ”yhteistyöstä”, vaan se pyrkii maksimoimaan voittonsa. Verorahoista yksityisille terveyspalveluille maksetut Kela-korvaukset
ovat suoraa tulonsiirtoa tällaisille monikansallisille korporaatioille; palvelujen hinnat ovat jo lähtökohtaisesti julkisen puolen tuotantohintoja paljon korkeammat ja siihen päälle vielä lyödään Kela-korvauksen verran ekstraa, kun tyhmä valtio sen kerran maksaa.

 

Terveystalo muodostaa noin 10 prosenttia Bridgepointin vuotuisesta liikevaihdosta. Heidän kassaansa kilahtaa joka vuosi miljoonatolkulla suomalaisia verovaroja, jotka voitaisiin käyttää julkisen terveydenhuollon kehittämiseen. Näin yksityisten terveyspalvelujen tukeminen tuhoaa julkisen terveydenhuollon ja asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

 

Verovaroilla koulutetut lääkärit kieltäytyvät työskentelemästä kunnallisella puolella ja heidät joudutaan palkkaamaan tekemään sama työ moninkertaisella hinnalla yksityisen toimijan kautta. Suuntana on ns. amerikkalainen malli, jossa tavallisella työssäkäyvällä ihmisellä ei ole varaa hoitoon ilman kalliita vakuutuksia. Yksityisten terveyspalvelujen tukeminen pitäisikin lopettaa mitä pikimmiten.

 

Kim Soares (sd.)

Kotka

 

 

 

23.7.2012

 

LORUILU EI OLE OPPOSITIOPOLITIIKKAA

Kymen Sanomat 23.7.2012

 

Loruilu ei ole oppositiopolitiikkaa

Kritiikkini siitä, että kansanedustaja Reijo Tossavainen (ps.) huhuilee yleisönosastolla hätätilahallituksen perään osui ilmeisen arkaan paikkaan: sekä Tossavainen että täkäläinen kaupunginvaltuutettu Arto Hirvonen (ps.) älähtivät.

 

Tossavaisen fantasiat euron hajoamisesta asettuvat entistä oudompaan valoon, kun Timo Soinikaan ei osaa sanoa, mikä perussuomalaisten linja on. Tai onko sellaista lainkaan. Eduskunnassa Soinilta meni jauhot suuhun, kun häneltä suoraan kysyttiin, pitäisikö Suomen erota eurosta vaiko ei. Paljon tuli muminaa, mutta ei vastausta.

 

Perussuomalaisten oppositiopolitiikka tuntuu surkastuneen pelkäksi helppoheikkien huuteluksi. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) neuvotteli asiantuntijoiden kiittelemän vakuussopimuksen ilman mitään kesälomia. Soini poikkesi lomaltaan eduskunnan puhujanpöntössä lurittelemassa lastenloruja ja valitteli sitten Ilta-Sanomissa, kuinka oli rankkaa kun oli 10-tuntinen työpäivä.

 

Ei olekaan ihme, että persujen kannatus laskee laskemistaan. Hirvonen sitä ei ilmeisesti ole vielä kerinnyt huomaamaan, kun arveli minun demarina olevan katkera perussuomalaisten kannatusluvuista?

 

Kim Soares (sd.)

Kotka

 

 

 

20.7.2012

 

MITEN KUSTANNETTAISIIN TYÖTTÖMÄT ELÄKKEELLE?

Kymen Sanomat 20.7.2012

 

Miten kustannettaisiin työttömät eläkkeelle?

Yleisönosastoissa on otettu kantaa työttömyyden hoitoon. Hyvä niin, mutta selvennykseksi on hyvä sanoa, että työllisyyden ja työttömyyden hoito on aivan eri asia Paltamon kokoisessa kunnassa kuin esimerkiksi Kotkassa.

 

Kotkassa on työttömyysaste 15—16 prosenttia, ja työttömistä on suuri osa pitkäaikaistyöttömiä. Kuinka helppo ratkaisu olisikaan, jos kaikki henkilöt, jotka eivät töitä pysty tai kykene tekemään, päästettäisiin eläkkeelle. Kysymys vain kuuluu: mistä löytyy eläkkeen maksaja?

 

Työttömyyseläke on poistettu, ja ne, jotka ovat syystä tai toisesta pyrkineet työkyvyttömyyseläkkeelle, tietävät, kuinka hankala on päästä nykyisin työkyvyttömyyseläkkeelle, kun hoitavat lääkärit ja Kelan lääkärit vain ovat eri mieltä asioista.

 

Ei ole ihmisen itsensä vika että esimerkiksi teollisuus on saneerannut ja työpaikat näillä teollisuuspaikkakunnilla loppuneet, mutta ei siitä pitäisi kuntiakaan rangaista ns. työttömyyssakoilla. Kelan työttömyyskorvaukset kuuluisi valtion maksaa eikä rangaista kuntia.

 

Vaikka kunnallispoliitikot eivät tätä voi ratkaista, niin onhan meillä kaikilla omat puolueet ja verkostot, jotka vaikuttavat valtakunnan tasolla. En usko, etteikö sillä olisi vaikutusta, jos liki koko maassa esimerkiksi valtuutetut alkaisivat vaatia työttömyyssakkojen poistoja kunnilta.

 

Lisäksi edellyttäisin, että kunnan johdon tulee tehdä kaikkensa, että annetaan tukea ja mahdollisuuksia uusille yrityksille sijoittua paikkakunnalle.

 

Ritva Niemi

Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Kotka

 

 

 

20.7.2012

 

NUORILLE LUOTAVA UUSIA TYÖTILAISUUKSIA?

Kymen Sanomat 20.7.2012

 

Nuorille luotava uusia työtilaisuuksia

On kuluttavaa sekä jopa ahdistavaa seurata lehdistä ja muustakin mediasta juttuja alle 25-vuotiaiden nuorten suuresta syrjäytymisvaarasta. Kotkassa tilanne on ikävästi Suomen pahimpia yhdessä Varkauden kanssa, eikä kyse ole pelkästään vaarasta vaan jo toteutuneesta tilanteesta. Kamppailuani optimismin ja pessimismin, toivon ja epätoivon, välillä lisää entisestään tieto siitä, että Kotka joutuu ennakkotietojen mukaan maksamaan 3,4 miljoonaa euroa rangaistussakkoa pitkäaikaistyöttömien päivärahoista.

 

Syrjäytymisriski on suurin nuorilla, jotka eivät peruskoulun päätettyään jatka opiskelua tai aloita työelämässä. Ilman muuta kuin peruskoulun oppimäärää on nuoren kuitenkin erittäin hankala sijoittua työelämään nykypäivänä.

 

Osaratkaisuna voisi olla opetusministeri Jukka Gustafssonin (sd.) esittämä oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen, joka valtakunnallisesti tarkoittaisi noin 5000 nuorten saattamista toisen asteen koulutuksen pariin. Myös oppisopimuskoulutusta tulisi tarkastella vaihtoehtona nykyistä enemmän.

 

Ne nuoret, joilla on jo nuoresta iästään huolimatta esimerkiksi vakavia sosiaalisia tai muita ongelmia, tulisi ohjata tehokkaasti avun piiriin. Heille joidenkin tahojen parjaamat työpajat olisivat erinomainen välivaihe sekä ponnahduslauta eteenpäin.

 

Kaiken taustalla on suurelta osin menneisyytemme, elinkeinorakenteen muutos kurittaa Kotkaa ankaralla kädellään. Kaikki ei ole kuitenkaan menetetty. Jos yhteistä tahtoa ja päättäväistä mieltä löytyy, pystymme luomaan edellytykset sadoille, ellei jopa tuhansille, uusille työpaikoille kaupan ja matkailun kaltaisilla palvelualoilla.

 

Vesa Lanki (sd.)

Kotka

 

 

 

19.7.2012

 

OPPILASHUOLTOON KANNATTAA PANOSTAA?

Kymen Sanomat 19.7.2012

 

Oppilashuoltoon kannattaa panostaa

Helsingin Sanomien tietojen mukaan kotkalaisella nuorella on selvästi suurempi syrjäytymisriski muiden paikkakuntien nuoriin verrattuna. Syitä tähän on monia, yhtenä Etelä-Kymenlaakson korkea työttömyys, mikä on kohdistunut myös nuoriin. Valitettavasti syrjäytyminen alkaa kuitenkin usein jo varhemmin, kouluiässä. Tähän syrjäytymiskehitykseen voi parhaiten varhaisvaiheessa yrittää puuttua oppilashuollon keinoin.

 

Kuluvan valtuustokauden aikana oppilashuollon resursseja onkin onnistuttu Kotkassa ns. koalition toimesta kohentamaan, mutta tehtävää riittää myös tuleville valtuutetuille. Niin kouluterveydenhoidon, kuin oppilashuollonkin resurssien suhteen matkaa valtakunnallisiin suosituksiin Kotkassa vielä riittää.

 

Vaikka kaupungin taloudellinen tilanne on vaikea, panostaminen näihin toimiin on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka varmasti maksaa itsensä takaisin. Vaikeinakin aikoina päättäjien pitää uskaltaa tehdä päätöksiä pitkäjänteisesti. Paitsi, että jokainen syrjäytyminen on aina oma inhimillinen murhenäytelmänsä, on pysyvässä syrjäytymisessä kyse myös kansantaloudellisesti merkittävistä summista.

 

Juha Peltola (sd.)

Kotka

 

 

 

17.7.2012

 

NYTKÖ VASTUU KELPAISI PERUSSUOMALAISILLE?

Kymen Sanomat 17.7.2012

 

Nytkö vastuu kelpaisi perussuomalaisille?

Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Tossavainen vaati Suomeen hätätilahallitusta (Lukijat 14.7.). Euron hajoaminen kun on Tossavaisen mukaan selvä juttu, niin tarvitaan hätätilahallitus, jossa on vain neljä suurinta puoluetta.

 

Pienpuolueet saavat Tossavaisen mielestä tyytyä oppositioon.

 

Mielestäni on huolestuttavaa, että kansanedustajan asemassa oleva henkilö huhuilee lehtien yleisönosastoilla hätätilahallituksen perään. Eikö hänelle nyt tosiaan muuta kanavaa valtakunnan asioihin vaikuttamiseen löydy? Kannattaisiko vaikka pyrkiä ratkaisemaan se eurokriisi parhain päin eikä hajottaa koko unionia.

 

Edustaja Tossavaiselta näyttää lisäksi unohtuneen, että perussuomalaiset kategorisesti kieltäytyivät lähtemästä mukaan hallitukseen eduskuntavaalien jälkeen. Vastuunkantaminen olisi ollut heidän äänestäjiään kohtaan suoraselkäistä toimintaa, mutta puolue luikki mieluummin käpykaartiin huutelemaan puskista.

 

Nyt, kun PS näyttää kannatuslukujen valossa olevan matkalla takaisin pienpuolueeksi, niin Tossavaisella on hätä päästä hallitukseen takaoven kautta. Ensin maistui maitojuna ja nyt kelpaisi sitten Audi-kyyti.

 

Kim Soares (sd.)

Kotka

 

 

 

16.7.2012

 

TYÖTTÖMYYSSAKOT ON POISTETTAVA

Kymen Sanomat 16.7.2012

 

Työttömyyssakot on poistettava

Valtiovalta rokottaa Kotkaa tänä vuonna noin 3,4 miljoonalla eurolla. Kela kun karhuaa pitkäaikaistyöttömien päivärahoista puolet näiden kotikunnalta.

 

Tehtaiden joukkoirtisanomiset ja niiden kerrannaisvaikutukset ovat iskeneet Kotkaan erityisen voimakkaasti. Samaan aikaan kun valtion pitäisi pikemminkin auttaa Kotkaa tässä ahdingossa, se pahentaa tilannetta miljoonien sakkomaksuilla.

 

Nekin miljoonat voisi käyttää ilman omaa syytään työttömiksi joutuneiden kotkalaisten työntekijöiden ja maan suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistymiseen.

 

Työttömyyssakot yhdistettynä hiipuvaan teollisuuteen ovat noidankehä, josta kunnan on äärimmäisen vaikea päästä irti. Käyttökelvoton järjestelmä tulee lopettaa mahdollisimman nopeasti.

 

Kim Soares (sd.)

Kotka

 

 

 

27.6.2012

 

LAKKO-OIKEUS ON IHMISOIKEUS

Kymen Sanomat 27.6.2012

 

Lakko-oikeus on ihmisoikeus

Kotkan yrittäjien Marika Kirjavainen esitteli (KS 22.6.) näkemyksenään hyvin yksinkertaisen tulkinnan työtaisteluoikeudesta Suomessa. Hänen kirjoituksestaan saa kuvan, että riidat työelämässä johtuvat aina ja poikkeuksetta työntekijän toiminnasta. Kuten yleensä on Suomessa ajateltu, riidoissa on aina kaksi puolta, mikä pätee myös suomalaisilla työpaikoilla.

 

Lakko-oikeudesta on vahvat Suomea sitovat kirjaukset muun muassa YK:n ihmisoikeussopimuksessa, ILO:n työoikeuden sopimuksissa, EU:n perussopimuksessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä. Näistä sitoumuksista johtuen oikeus lakkoon on ihmisen perusoikeus. Sopimusta allekirjoittaessaan Suomi on nähnyt, että lainsäädännön tulee voimakkaimmassa muodossaan suojella tavallista ihmistä vahvempaa vastaan.

 

Tämä heikommassa asemassa suojelun periaate on mielestäni hyvä ja kestävä. Jos näin ei olisi, joutuisi ihminen täysin riippuvaiseksi esimerkiksi siitä henkilöstä, jolle hän tekee työtä. Työtaisteluoikeudessa on siis muiden ihmisoikeuksien tapaan kysymys vapauden ja tasa-arvon suojelusta. On kylmän oikeistolaista marssittaa lyhyen aikavälin taloudelliset intressit yleisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien yli.

 

Lakoissa on nykyisin kysymys työntekijän protestista, jonka syyt juontavat työoloihin tai perusteettomaan uhkaan työpaikan menetyksestä. Syyt lakkoon ovat näin ollen inhimillisesti painavia: Epäinhimillinen kohtelu työpaikalla, liian suuri työtaakka tai kannattavien työpaikkojen lopettamisen uhka nostavat protestimielialan pintaan kuuliaisimmallekin suomalaiselle ihmiselle. Lakkoilun syyt ovat siis muuttuneet, nykyisin palkankorotus on harvoin lakkoilun syy. Sen sijaan protestiin työpaikalla ajavat työelämän laatuun liittyvät tekijät.

 

Päinvastaisesti kuin Kirjavainen kirjoittaa, on syytä ymmärtää myös laittomia lakkoja. Ne eivät eroa syiltään laillisista lakoista. Tämän vuoksi kannatan vahvaa lakko-oikeutta myös Kirjavaisen tekstin luettuani.

 

Sirpa Paatero

kansanedustaja (sd.)

 

 

 

21.6.2012

 

MERIVIRTA KANNATTI PIETARIN MATKAA

Kymen Sanomat 21.6.2012

 

Merivirta kannatti Pietarin matkaa

Jorma Merivirta (ps.) väittää keskiviikon 20.6 Kymen Sanomissa, että demarit kaupunginhallituksen suurimpana ryhmänä päätti lähettää omia jäseniä Pietariin matkalle. Ensinnäkin kaupunginhallitukseen kuuluu 12 jäsentä joista demareita on neljä. Demokraattiseen päätökseen tarvitaan enemmistö, joka tarkoittaa minimissään kuutta jäsentä, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

Tarkastin kokouksen kulun sihteeriltä ja kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt henkilöistä, jotka osallistuvat Pietarin matkalle.

 

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että Merivirta on itse ollut kaikilta osin hyväksymässä matkaa sekä osallistujia, mutta väittää aivan toista.

 

Merivirta väittää myös samassa kirjoituksessa, että kaupunki antaa puoluetukea sos.dem kunnallisjärjestölle. Asia, johon Merivirta viittaa on kaupungin järjestämä vastaanotto, joka tapahtuu kaupungintalolla. Vastaanottotilaisuuksia järjestetään kaupungissa vieraileville ulkopaikkakunnilta tuleville ryhmille ja niin tässäkin tapauksessa.

 

Merivirta on ollut ns. isäntänä vastaavanlaisissa tilaisuuksissa ja tietää, että tämä on normaalia kaupungin vieraanvaraisuutta. Sos.dem kunnallisjärjestö ei ole saamassa kaupungilta sentin senttiä. Voin todeta tähän samaan hengenvetoon, että muutamia viikkoja sitten perussuomalaisten nuorisojärjestö järjesti kaupungintalolla tilaisuuden, jossa he rekrytoivat nuoria kuntavaaliehdokkaiksi ja kaupunki ei veloittanut tilojen käytöstä mitään. Miksi Merivirta ei puuttunut tähän asiaan, joka kohdistui omaan puolueeseen?

 

On kyllä ihmeteltävä, että mikä saa kaupunginhallituksen jäsenen esittämään asioita täysin valheellisesti ja harhaanjohtavasti. Vai onko asia todella niin, ettei kaupunginhallituksen jäsen Merivirta oikeasti ole tietoinen asioiden sisällöistä joita hallituspöydässä käsitellään?

 

Jari Luumi (sd.)

Kotka

 

 

 

3,6.2012

 

EN OLE VÄHEKSYNYT KUNTALAISIA

Kymen Sanomat 3.6.2012

 

En ole väheksynyt kuntalaisia

En ole ihmisten väheksyjä! Koko työurani olen työskennellyt lasten, vanhusten, maahanmuuttajien ja nyt mielenterveyskuntoutujien hyväksi. Valtuustopuheessani jokin taho kuuli muuta kuin tarkoittamaani tosiasian, että päätöksenteko ja johtaminen on monimutkaista, vaatii perehtymistä ja asiakokonaisuuksien hahmottamista. Sen jokainen luottamushenkilö tietää. En taatusti vähättele kenenkään ihmisarvoa.

 

Kaupunginhallituksen johtaminen vie aikaa jopa toisen työpäivän verran, kuten KySan artikkelissa 21.5. viisaasti todettiin. Tasapainottelen Kakspy ry:n työni ja luottamustehtävien kesken. Hallitustyöhön kuuluu yleisölle näkymätöntä, korvauksetonta toimintaa. Päinvastoin kuin KySan jutuissa 31.3. annettiin ymmärtää, sidos kaupungin yhtiöihin on johtosäännön sanelemaa: en ole ulkopuolinen neuvotellessani yhtiöiden asioista ja seuratessani niiden strategisia linjauksia ja hankkeita. Hanketoimintaan olen perehtynyt perusteellisesti päivätyössäni.

 

Ulkomaille on yhtiöiden asioissa menty ainoastaan selkeisiin työtehtäviin. Käyttäytyminen on ollut tolkullista ja sivistynyttä. Lukijat-osastossa ja tekstareissa toistuva mielikuva juhlinnasta, jopa porsastelusta, on vastoin totuutta ja lokaa kaikki yhdeksän osallistujaa. Puolisot ovat vastanneet matkakustannuksistaan kokonaan. Päivärahoja en ole nostanut, vaikka KySassa niin 29.3. väitettiin, enkä myöskään saa palkkaa luottamustehtävästä.

 

Tiedotusvälineille olen kertonut Cannesin matkan perusasiat useaan kertaan. Matka oli Cursor Oy:n hallinnoiman EU-hankeen matka, jonka päätöksiä ei tehdä kaupunginhallituksessa.

 

Hankkeen toteutus ja matkat raportoidaan EU-ohjeiden mukaisesti. Matka kohdistui MIPIM-messuille, joiden teemana oli kaupunkikehitys, yhdyskuntarakentaminen ja kehityshankkeiden yhteiskuntasuhteet ja rahoitus.

 

Kaupunginhallitus on tehnyt 16.4. päätökset mm. matkoja koskevien ohjeistusten päivittämisestä. Ne tulevat syksyn aikana päättäjien käsittelyyn.

 

Poliittista toimintaa saa arvostella, mutta tekstareiden henkilöön käyvä leimaava ryöpytys ja rikolliseksi epäily on silmitöntä vihapuhetta. En halua tulla kovanahkaiseksi kyynikoksi. Minä ja perhekuntaani olemme saaneet myös tukea ja myötätuntoa.

 

Kaupungin taloustilanne on ongelmallinen. Omat toiminnat pysyvät talousarviossa, mutta erikoissairaanhoito- ja toimeentulotukimenot ovat karkaamassa. Ne eivät ole valtuuston tai kaupunginhallituksen toimivallan piirissä. Ongelmavyyhden ratkaisemiseen toivoisin kaikkien vastuullisten tahojen osallistuvan.

 

Valtuustokautta on arvioitava kokonaisuutena, jota olen ollut muovaamassa yhtenä muiden päätöksentekijöiden kanssa. Politiikka on joukkuelaji. Jätän kuntalaisten palvelutehtävän ja koko kunnallispolitiikan puolen vuoden kuluttua. Moniin toteutuneisiin ratkaisuihin on syytä olla tyytyväinen, vaikka kaikessa ei voi onnistua.

 

Vesa Salminen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.)

Kotka

 

 

 

1.6.2012

 

ASIAT SELVITETTÄVÄ LEIMAAMATTA KETÄÄN

Kymen Sanomat 3.6.2012

 

Asiat selvitettävä leimaamatta ketään

Länsimaisen oikeuskäytännön mukaan ratkaisun tekemisessä tarvittava aineisto perustuu tosiasioihin sekä oikeusnormeihin. Kunkin ratkaisun perusteella valitaan ne oikeusvaikutukset eli mahdolliset rangaistukset tai muut seuraamukset, joista etenkin suuri yleisö on yleensä kiinnostunut.

 

Hannu Eklund (KySa 25.5.) hienosti muistuttikin meitä muita kansalaisia, siis meitä, jotka emme ilmeisesti kuuluu siihen Eero Rajakylän ja Paula Kähkösen edustamaan valtaisaan kaupunkilaisten joukkoon, siitä, että toimittaja ei ole tuomari eikä käräjiä ei myöskään pidetä lehtien mielipide- tai tekstaripalstoilla.

 

Jos on tehty tahallisesti virheitä tai väärinkäytetty omaa virka- tai luottamusasemaa, niin se ei ole milloinkaan hyväksyttävää tai edes vähäteltävää, ei edes silloin kun kysymyksessä on ”demaripomo”. Tärkeintä on kuitenkin tutkia asiat ja selvittää asioiden yhteydet sekä taustat ja näin varoa leimaamasta ihmisiä tai heidän mielipiteitään yksipuolisesti.

 

Jos, korostan sanaa jos, on tapahtunut vääryys, niin toinen vääryys ei sitä korjaa.

 

Nykyaikainen edistynytkään painotekniikka ei valitettavasti mahdollista rautalankamallien painamista sanomalehtiin. Siksi toivonkin, että ennen kuin kukaan on leimaamassa minua tai muita mahdollisten väärinkäytösten hyväksyjäksi tai ”nuoleskelijaksi”, lukekaa mitä kukin on todella kirjoittanut.

 

Vesa Lanki

Kotka

 

 

 

30.5.2012

 

KANSAN MIELIPIDE EI NÄY YLEISÖNOSASTOLLA

Kymen Sanomat 30.5.2012

 

Kansan mielipide ei näy yleisönosastolla

Paljastan Paula Kähköselle (Lukijat 28.6.) tiedon, jota en ole lukenut SDP:n ohjelmista, vaan yhteiskuntatieteen tutkimuksista vuosikymmenten varrelta. Kansan radion ja lehtien yleisönosastojen puheenvuoroista ei voi päätellä mitään kansalaisten ajatuksista. Jos siis esimerkiksi kritisoi näissä esitettyjä näkemyksiä, arvostelee vain niitä — ei esimerkiksi väheksy tai mitätöi kansalaisten ajatuksia.

 

Väheksyä ei voi sitä, mitä ei tunne. Valtaisa enemmistö ihmisistähän ei laita koskaan minkäänlaista mielipidettään näille foorumeille. Useimmiten äänekkäintä on pieni vähemmistö.

 

Ei myöskään voi olla kansalaisten ”pilkkaamista” tai ”kiusaamista”, jos toivoo jotakin kohtuutta ja armeliaisuutta tekstareissa harjoitettuun sanalliseen lynkkaamiseen. Joku tolkku pitäisi asiallista keskustelua penänneen syyttelyssäkin olla.

 

Kansalaisten näkemyksen voi saada esiin kansanäänestyksistä tai toteuttamalla tieteen kriteerit täyttävän tutkimuksen tai kyselyn. Jos tulosta tällaisista ei jostakin asiasta ole käytössä, emme voi tietää kansalaisten mielipidettä siitä.

 

Mielestäni kirjoitin taannoin puhtaasti uutisoinnin varassa ihan suomeksi, että näitä palstoja kuohuttaneessa ”etanagatessa” olisivat julmistelun kohteena olevat voineet toimia varmasti fiksumminkin — ja se siitä. En ymmärrä mekanismia, jolla Paula Kähkönen vääntää kannanottoni kutakuinkin päinvastaiseksi. Mutta myös sen pitäisi olla selvää, että monin verroin jotakin ruokalaskua olennaisempia asioita olisi Kotkassakin syytä ottaa keskusteluun. Nyt on jämähdetty yhteen kotkalaisten elämälle varsin toisarvoiseen asiaan. Kansalaisten arjen epäoikeudenmukaisuudet, vääryydet ja huolet saavat olla rauhassa muualla.

 

Kun Vesa Salminen katsoi, ettei Juurikorven mummo osaisi Kotkan konsernia johtaa, niin siinä hän totesi vain tosiasian. Kaupungin luottamusmiesportaassakin on vain vain aniharvoja, jotka tuohon kykenisivät. Että tämä on sitten lehdessä ylimielisyyttä ja kansan väheksyntää, on vain toimittajan omaa tulkintaa. Minun tuntemani Vesa Salminen ei ole ollut koskaan ylimielinen, saati väheksynyt kanssaihmisiään.

 

No niin, kukahan ehtii heittää tällä erää ensimmäisen kiven tekstareissa? Minuun ne eivät osu, kun en niitä lue.

 

Reijo Hämäläinen

Kotka

 

 

 

24.5.2012

 

TEKSTAREIHIN MAHTUU VAIN HUUTO PUSKASTA

Kymen Sanomat 24.5.2012

 

Tekstareihin mahtuu vain huuto puskasta

Toimittaja ja kirjailija Tuula-Liisa Varis kuvasi yhdessä Kansan Uutisten kolumnissaan menneinä vuosina lehtien tekstaripalstoja mielipideviemäreiksi, jotka täyttyvät kaikenlaisilla viha- ja kaunapärskähdyksillä. Jos oikein muistan, hän sai aiheen tekstilleen Tehyn työtaistelun synnyttämistä purkauksista, joissa ”kansan valistunut mielipide” alkoi leimata lakkoon ajettuja hoitajia milteipä vakavasti sairastuneiden ihmisten ja tehohoitoa tarvitsevien lasten murhaajiksi.

 

Olen vältellyt mahdollisimman pitkälle tekstaripalstojen seuraamista, enkä sellaisille avannut tilaa pyynnöistä huolimatta ollessani Viikko-Eteenpäin-lehden päätoimittajana. Kenenkään sielulle eikä millekään yhteisölle ei koidu mitään hyvää siitä, että aloitamme päivämme lukemalla nimettömien lähettäjien lynkkaamis- ja muilutuskehotuksia ja muita parjauksia.

 

Sananvapauden, tiedonvälityksen ja demokraattisen keskustelun kanssa ristiinnaulitkaa-huudoilla ei ole juurikaan tekemistä. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu sanomisista. Keskustelu mahdollistuu vasta, kun ihminen esittää näkemykselleen edes jonkinlaisen perustelun, jonka arvoa ja totuudellisuutta vastaanottaja voi puntaroida. Tekstareihin mahtuu vain huuto puskasta. Niiden maailma ei mahdollista järkevää vuorovaikutusta.

 

Myönnän kantavani huolta myös kunnallisesta demokratiasta. Kun osallistuin jonkun vuoden aktiivisesti kuntapolitiikkaan 1990-luvulla, ei ilmapiiri ollut lainkaan niin vihamielinen, kova ja tympeä kuin se on nykyisin. Pelkään, että yhä useampi jättäytyy kunnallisen vaikuttamisen ulkopuolelle, ja ne, jotka vielä mukana ovat, eivät uskalla tehdä mitään, jotta eivät tulisi teilatuiksi. Kuntademokratia näivettyy ja halvaantuu, kun myös virkamies käy yhä varovaisemmaksi virheiden pelossa. Yksi syy tähän asioiden tilaan ovat minusta vihapurkausten palstat, joita ei pidä rinnastaa perinteisiin ja tärkeisiin mielipidekirjoituksiin.

 

Vastaan siis Jukka Poikolaiselle (Lukijat 22.5.), että toiveeni kivien viskelyn välttämisestä viittasi tekstareihin, ei vapaaseen tiedonvälitykseen. Vaatimukseni avoimuudesta ja kuntalais-vaikuttamisesta olen ennättänyt tuoda esiin vuosikymmenten mittaan jo niin monessa tekstissä ja toimessa, että sensoria minusta ei saa tähänkään tarinaan. En myöskään halua puuttua enempää Kotkan kuittikohuun, jonka osapuoli tavallisena, työtä vailla olevana kotkalaisena en missään suhteessa ole.

 

Reijo Hämäläinen

Kotka

 

 

 

11.5.2012

 

MATKAILUSTA UUSIA TYÖPAIKKOJA KOTKAAN

Kymen Sanomat 11.5.2012

 

Matkailusta uusia työpaikkoja Kotkaan

Savupiipputeollisuuden aika on entisessä mittakaavassaan auttamattomasti ohi Kotkassa. Mistä siis lisää työpaikkoja ja verotuloja Kotkalle asukkaiden palvelujen turvaamiseksi?

 

Lappeenrantaan ja Imatralle on syntynyt lähivuosina jo yli 900 työpaikkaa lähinnä Pietarista suuntautuvan ostos- ja kylpylämatkailun ansiosta. Kotka omaisi täysin samat, ehkä jopa paremmatkin, mahdollisuudet lisätä esim. palvelualan työpaikkojen

määrää jos vain olemme liikkeellä ajoissa ja ennakkoluulottomasti.

 

Turisteille suoritettujen kyselyiden mukaan Kotka saa mm. viihtyisyydeltään korkeat arvosanat. Ongelmaksi taas koetaan kaupungin ja lähialueen matala majoituskapasiteetti sekä myös kylpylän puute.

 

Lähivuosina valmistuvat uudet tieprojektit yhdessä mahdollisten hotelli- ja kylpylähankkeiden kanssa luovat Kotkalle todellista potentiaalia lisätä jokaisen kuntalaisen hyvinvointia. Ei ennakkoluuloille, kyllä hyvinvoinnille!

 

Vesa Lanki (sd.)

Kotka

 

 

 

9.5.2012

 

 

KOTKAN HAETTAVA KASVUA PÄÄKAUPUNKISEUDULTA

Kymen Sanomat 9.5.2012

 

Kotkan haettava kasvua pääkaupunkiseudulta

Lahti sai oikoradasta itselleen merkittävän piristysruiskeen. Radan valmistumisen myötä se on päässyt hyötymään pääkaupunkiseudun kasvusta. Monet alueen kalliiseen hintatasoon kyllästyneet ihmiset ovat ”äänestäneet jaloillaan” ja muuttaneet asumaan edullisempaan Lahteen, joka oikoradan ansiosta on nyt työssäkäyntimatkan päässä pääkaupunkiseudusta.

 

Myös Hämeenlinna on kokenut saman ilmiön Helsinki-Tampere-moottoritien valmistumisen myötä.

 

E18–moottoritie tarjoaa Kotkalle samanlaisen mahdollisuuden, johon pitää tarttua. Kotkan tulee jo nyt alkaa määrätietoisesti markkinoida itseään pääkaupunkiseudulla edullisena, viihtyisänä ja työssäkäyntimatkan päässä olevana asuinpaikkana.

 

Tämä edellyttää sitä, että meillä on tarjota riittävästi kohtuuhintaisia tontteja. Kotkan onkin panostettava kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikkaansa, jotta voimme houkutella kaupunkiin uusia asukkaita ja veronmaksajia.

 

Olisi myös toivottavaa, että eräät kansalaisjärjestöt tekisivät tämän osaltaan mahdolliseksi, eivätkä valituspolitiikallaan olisi torpedoimassa tätäkin kasvun ja kehityksen mahdollisuutta.

 

Juha Peltola (sd.)

Kotka

 

 

 

4.5.2012

 

KOTKASTA PITÄISI TEHDÄ TERVEYSTURISMIN KESKUS

Kymen Sanomat 4.5.2012

 

Kotkasta pitäisi tehdä terveysturismin keskus

Suomeen suuntautuu pienimuotoista terveysturismia etenkin Venäjältä. Kymenlaaksossa se tarkoittaa lähinnä sitä, että venäläiset käyvät synnyttämässä Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa. Carea laskuttaa heiltä ainoastaan laskennallisen omakustannushinnan, noin 2500 euroa, mikä tuskin kuitenkaan riittää kattamaan todellisia kuluja.

 

Näin siis me suomalaiset veronmaksajat rahoitamme ulkomaista terveysturismia. Asian pitäisi olla toisin päin. Ulkomaalaisilta terveysturisteilta voitaisiin aivan hyvin veloittaa moninkertaisesti ja hinta olisi edelleen halvempi kuin esimerkiksi Saksassa tai Sveitsissä.

 

Terveysturismi kasvaa maailmalla kohisten, mutta Suomea ei edes mainita alan listauksissa. Kotkalla olisikin nyt ainutlaatuinen tilaisuus lähteä kehittämään terveysturismista alueen vetonaula. Suomalainen terveydenhuolto on edelleen maailman huippua. Suomi on turvallinen, avoin, korkean teknologian maa. Terveysturistit kyllä tulevat tänne joukolla, jos täällä vain on palveluja ja mikäli niitä markkinoidaan. Terveysturistit käyttävät myös muita alueen palveluja majoituksesta vähittäiskauppaan.

 

Kotkan etuja ovat sijainti lähellä Venäjää, keskussairaalan sijaitseminen täällä sekä niin sanotun hyvinvointipuiston mahdollinen toteutuminen. Pelkästään venäläisiä terveysturisteja käy ulkomailla hoidossa yli 60000 vuodessa. Amerikkalaisia lähes miljoona.

 

Sen sijaan että ulkoistamme omat terveyspalvelumme ulkomaisessa omistuksessa oleville suuryhtiöille, eikö olisi parempi toteuttaa julkisen terveydenhuollon kautta maksullista palvelua ulkomaalaisille asiakkaille? Sillä saataisiin lisärahoitusta suomalaistenkin terveydenhuoltoon.

 

Kim Soares (sd.)

Kotka

 

 

 

4.4.2012

 

LUPAUS HYVINVOINNISTA SYYTÄ LUNASTAA

Demokraatti

 

Lupaus hyvinvoinnista syytä lunastaa

Meitä on kusetettu, tiivisti tuntemuksensa kymenlaaksolainen, nyt jo eläköitynyt pitkäaikainen paperiteollisuuden pääluottamusmies. Haastattelin häntä tammikuussa yhteen pidempään tekstiini.

 

Haastateltu kertoi kannattaneensa aikanaan Suomen EU-jäsenyyttä. Sen jälkeen on suomalainen palkansaaja ollut hänestä koko ajan vain antavana ja luovuttavana osapuolena eurooppalaisessa ja globaalissa yhteistyössä. Työpaikkoja on mennyt. Työelämä on käynyt yhä kovemmaksi ja turvattomammaksi. Palkansaajien järjestöjen, jopa niistä vahvimpien mahdollisuus puolustaa jäsentensa asemaa ja työpaikkoja on kutistunut “yt-kahvitteluksi”.

 

Luulen, että kokenut paperiduunarin edusmies kiteytti hyvin ainakin kaakkoissuomalaisen palkansaajan mietteet. Niitä leimaa syvä pettymys ja turhautuminen. Lupaus hyvinvoinnista, osallisuudesta ja turvallisuudesta on jäänyt kokematta ja lunastamatta. Kun näin on, kohdistuu pettymys erityisesti palkansaajien perinteiseen edustajaan, sosialidemokraattiseen puolueeseen. Tästä todistavat myös viime torstaina julkaistun Muutosvaalit 2011 -raportin tulokset. Niiden mukaanhan SDP oli jytkyvaalien suurin häviäjä perussuomalaisille. EU-kritiikki oli puolestaan selkein vaalitulosta selittänyt tekijä, kun taas esimerkiksi monen tahon isoksi vaikuttajaksi kuvitteleman sosiaalisen median merkitys jäi vaaleissa mitättömäksi. Jälkimmäinen ei tosin ollut yllätys ainakaan viestintää tunteville.

 

Sosialidemokraattisen puolueen iso haaste on synnyttää luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen kasvukivuista kärsivien kaupunkialueiden ohella myös maakunnissa, joissa työpaikka- ja muu aluekehitys on ollut kehnoa. Nämä alueet ovat usein teollisuuden seutukuntia, demareiden entisiä ja osin nykyisiä vahvan kannatuksen alueita. Annetun hyvinvointilupauksen täyttäminen näillä alueilla vaatii kokemuksia arjen paranemisesta hyvinvointia synnyttävien tekijöiden hupenemisen sijasta. Pitää myös tarttua pontevasti välineisiin ja löytää sellaisia työelämän huonontumisen ja työttömyyden estämiseksi. Näitä tehtäviä ajatellen tuntuu kummalliselta, että SDP:ssä on varaa käydä keskustelua puoluekokouksen alla vaikkapa siitä, millä fiiliksillä puolueessa pitää vaalityötä tehdä tai millainen on vääränlainen ja millainen kelpo sosialidemokraatti. Moisella autoritaarisiin ja lahkolaisiin liikkeisiin paremmin sopivalla puheenpidolla vain suljetaan silmät siltä, ettei kehitystä ohjannut politiikka ole ollut kaikilta osin suomalaisen palkansaajan arjen kannalta myönteistä.

 

Reijo Hämäläinen

toimittaja

Kotka

 

 

 

2.4.2012

 

KANNANOTTO

Kotkan Sos.dem. Työväenyhdistys ry. – Kevätkokous

 

Kannanotto

 

Kotkan työttömyys on noussut jo 15,9 prosenttiin. Alueen kansanedustajien on puoluekantaan katsomatta tehtävä kaikkensa, jotta valtion taholta suunnataan Kotkan alueelle pikaisia erityistoimia tilanteen helpottamiseksi. Kotka- Hamina seutukunta on Työ- ja elinkeinoministeriön nimeämänä äkillisen rakennemuutoksen alue vuosina 2008 -2013 ja alueelle on kohdennettu toimenpiteitä työllisyystilannetta helpottamaan. Toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Kotkan seutu tulisi nimetä pysyvän rakennemuutoksen alueeksi siksi aikaa kunnes työttömyys saadaan painettua valtakunnallisen keskiarvon tasolle ja alueelle täytyy osoittaa lisää valtion erityisrahoitusta ja investointihankkeita.

Terveyspalvelujen parantamiseen tähtäävästä palvelujen keskittämisestä Kymenlaakson keskussairaalan alueelle on syytä jatkossakin käydä keskustelua. Uudistuksessa on kyse kuntalaisten terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun parantamisesta. Asiaa vastustavilta toivoisi rakentavaa ja faktoihin perustuvaa keskustelua sekä konkreettisia vaihtoehtoja.

 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan Kotka on velkataakastaan huolimatta alueen kunnista parhaimmassa kunnossa taloudellisesti. Tämä on osaltaan sen ansiota, että Kotkalla on paljon kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, mitä monella muulla kunnalla ei ole. Kotka ei myöskään ota velkaa muuhun kuin investointeihin. Investoinnit ovat panostuksia parempaan tulevaisuuteen, kuten oli esimerkiksi Mussalon satamakin aikoinaan.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Kim Soares (040 936 8558)

Sihteeri Riku Pirinen (0400 659 832)

 

 

 

21.3.2012

 

KANNANOTTO

Kotkan Sos.dem. Kunnallisjärjestö R.Y. – Edustajiston kokous

 

Valtion lisättävä työllisyyttä Kotkassa, ei kasvatettava työttömyyttä

Kotkan sosialidemokraatit tuomitsevat valtionhallinnossa suunnitellut Kotkan rannikkopataljoonan ja Haminan työsiirtolan lakkauttamiset. Ne heikentävät Kotkan ja Etelä-Kymenlaakson työllisyyttä, elinvoimaisuutta ja kuntien kykyä selviytyä peruspalveluiden tuottamisesta. Kotkan työttömyysaste oli helmikuussa jo 15,9 % eikä siihen saa tulla yhtään lisäystä valtion omista toimista.

 

Rannikkopataljoonan lakkauttaminen vähentäisi koulutetun työvoiman määrää jälleen kerran noin 100 hengellä ja heikentäisi puolustusvoimien osaamista saaristo-olosuhteissa. Työsiirtolan lakkauttaminen olisi kuolinisku muun muassa Kyminlinnan linnoituksen entisöinnille ja museoviraston mahdollisuuksille olla kehittämässä Kotkan matkailua. Helsingin tulee kääntää katseensa itään ja kuunnella alueen ihmisten ajatuksia ja tarpeita nykyistä paljon paremmin.

 

Kotkan sosialidemokraatit vaativat Kotkan seudun mukaan ottamista työllisyyden kuntakokeiluun. Valtiovallan tulee määritellä kaikki työssäkäyntialueet, joissa työttömyys on noussut yli 13 %, erityistoimenpiteitä vaativiksi alueiksi. Kuntien kanssa on käynnistettävä konkreettisia hankkeita tilanteen parantamiseksi. Kotkassa valtio voisi käynnistää Kyminlinnan peruskorjaushankkeen, joka johtaisi kunnostetun alueen luovuttamiseen vastikkeetta kaupungille elinkeino- ja asumiskäyttöön.

 

Vaikka taloudellinen tila Kotkassa on vaikea, on kaupungilla mahdollisuudet menestyä. Sosialidemokraatit uskovat, että määrätietoisilla ponnistuksilla työttömyys saadaan nujertumaan. Silloin verotulot kasvavat, palveluja voidaan parantaa ja tukea ihmisten hyvinvointia arkisessa elämässä. Valtion on edistettävä tätä kehitystä.

 

Lisätietoja:

 

Puheenjohtaja Jari Luumi (050-5570198)

Sihteeri Riku Pirinen (0400-659832

 

Lataa PDF:nä

 

 

 

5.3.2012 KANNANOTTO

 

Kouluverkkouudistuksella turvataan peruskoululaisten etua

Viiden koulun oppilaiden siirtoa koskeva päätös oli kipeä mutta välttämätön. Toinen vaihtoehto olisi ollut tuntikehyksen leikkaaminen viimesyksyisen esitetyn 800 tunnin verran tai opettajien lomautukset. Käytännössä se olisi tarkoittanut noin 30 kotkalaisen opettajan työsuhteen päättämistä. Tämä taas olisi tarkoittanut luokkien yhdistämistä ja luokkakokojen suurta kasvua kaikissa kouluissa sekä opetuksen laadun laskemista. Kotkan kouluissa on 4.970 oppilasta. Siirto uusiin kouluihin koskettaa noin 500 oppilasta.

 

Leikkaustarve oli kaikkien valtuustoryhmien tiedossa jo viime vuonna. Silloin koalitio teki yhteisen päätöksen siitä, että tuntikehykseen ei puututa vaan säästöt etsitään muilla keinoin. Koalitioon kuuluvista puolueista Vihreät ja Vasemmisto eivät esittäneet minkäänlaisia vaihtoehtoisia säästökohteita ennen valtuuston kokousta. Kun tuli aika kantaa vastuuta ja vaikeilla päätöksillä turvata perusopetuksen taso kaikille Kotkan koululaisille Vihreät ja Vasemmisto eivät sitä halunneet tehdä.

 

Kouluverkkouudistuksella saavutettavista säästöistä osa tulee kohdentaa opetuksen laadulliseen kehittämiseen kaikissa kotkalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa.

 

LISÄTIETOJA:

 

Sos.dem. valtuustoryhmän pj Nina Brask (044-0833472)

Sos.dem. kunnallisjärjestön pj. Jari Luumi (050-5570198)

 

Lataa PDF:nä

 

 

 

5.3.2012 VAIKEITAKAAN PÄÄTÖKSIÄ EI SAA VÄISTÄÄ

Kymen Sanomat 5.3.2012

 

Vaikeitakaan päätöksiä ei saa väistää

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti viime syksynä palauttaa kouluverkkoselvityksen uuteen valmisteluun. Säästöjä piti löytää ja virkamiehet tekivät työtä käskettyä. Löydetyt vastaukset eivät ole kenellekään mieluisia.

 

Säästöjä saadaan lakkauttamalla tietyt koulut. Vaihtoehtona on leikata tunteja, irtisanoa opettajia sekä suurentaa luokkakokoja kaikissa Kotkan kouluissa. Siis ihan kaikissa. Kotkan kouluissa on noin 1000 oppilaspaikkaa enemmän kuin on oppilaita. Tilastokeskuksen laskelmien mukaan tilanteeseen ei ole tulossa muutosta.

 

Ymmärrän hyvin, että monet vanhemmat puolustavat lastensa lähikoulua naarasleijonan raivolla. Kuntapäättäjiltä edellytetään kuitenkin kokonaisuuksiin ja koko kaupungin yhteiseen etuun perustuvaa päätöksentekoa. Kukaan ei varmasti pistäisi vastaan, jos jostakin olisi löytynyt joku muu tapa saada aikaan välttämättömät säästöt.

 

Sellaisia ei ole löytynyt. Vaihtoehtoja eivät ole esittäneet nekään kuntapäättäjät, jotka sanovat että mitään kouluja ei saisi lakkauttaa. Kreikka on hyvä esimerkki siitä, mikä odottaa sen tien päässä, että suljetaan silmät tosiasioilta ja vaikeiden päätösten edessä otetaan mieluummin lisää velkaa, jotta niitä ei tarvitsisi tehdä.

 

Mainittakoon vielä, että omat lapseni käyvät Toivo Pekkasen koulua ja heidän kokemuksensa kautta se on mielestäni Kotkan paras koulu.

 

Kim Soares (sd.)

Kotka

 

 

 

2.3.2012 OPETUS EI VOI JÄÄDÄ LIITUTAULUTASOLLE

Kymen Sanomat 2.3.2012

 

Opetus ei voi jäädä liitutaulutasolle

Kotkan taloudellinen tilanne on pakottanut avaamaan päiväkoti– ja kouluverkkoselvityksen ja selvittämään, miten perusopetus voidaan turvata jatkossa tasokkaasti ja laadukkaasti.

 

Virkamiehet ohjausryhmän ohjaamana ovat valmistelleet esityksen, jossa oppilaita siirtyisi noin 500 läheisiin kouluihin, jotka ovat peruskorjattuja tai muuten hyvässä rakenteellisessa kunnossa, ja tämän kautta kaupunki saisi käyttömenoihin sitä liikkumavaraa, millä opetuksen taso/laatu turvataan 4950 oppilaalle. Viime syksynä ollut esitys vähentää 800 tuntia tuntikehyksestä tarkoittaisi suoraan vähemmän opettajia sekä suurempia ryhmäkokoja, joten tällaiset leikkaukset on estettävä.

 

Laadukkaaseen opetukseen kuuluu myös hyväkuntoiset luokka-, liikuntasali-, ruokailu-, saniteetti- ja opettajain tilat sekä koulun yleisilme. Myös nykyaikainen opetustekniikka täytyy olla laadukas, jotta opettajilla on mahdollisuus tehdä opetustyö tasokkaasti ja monipuolisesti.

 

Maailma kehittyy teknisestikin niin suurin harppauksin, että emme voi jäädä liitutaulutasolle. Miksi olisimme valmiit vaatimaan lapsillemme liitutauluja, kun vanhemmat itse hamuavat viimeisintä huutoa olevat Ipadit, läppärit sekä nopeimmat tietoliikenneverkot ym.?

 

Päiväkoti– ja kouluverkkoselvityksen ehdottamat oppilaiden siirrot ovat vaikea asia valtuutetuille näin kuntavaalivuotena, mutta asiaa on käsiteltävä kokonaisuutena. Viidelletuhannelle oppilaalle on mahdotonta järjestää yhtä pitkiä koulumatkoja, mutta meillä on mahdollisuus järjestää tasavertainen opetusympäristö.

 

Jari Luumi

Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Kotka

 

 

 

28.2.2012 ITSE TEHDEN HALVEMPAA TAIDETTA KOULUIHIN

Kymen Sanomat 28.2.2012

 

Itse tehden halvempaa taidetta kouluihin

Velkaisen kaupunkimme pitäisi säästää kaikesta mahdollisesta ja mahdottomastakin. Samaan aikaan Kotkan kaupungin taidehankintatyöryhmä on päättänyt hassata yli 100000 euroa lukion ja päiväkodin taidehankintoihin. Sillä saisi palkattua kaksi opettajaa lisää. Kalleimman yksittäisen taideteoksen hinta on 60000 euroa.

 

Tuntuu siltä, että taidehankintatyöryhmä on kulttuurielitismin sokaisema. Ei taide ole sitä parempaa, mitä suurempi hintalappu sille on lyöty. On varmasti monta kotkalaista taiteilijaa, joilta olisi saatu aivan yhtä hienot taideteokset paljon järkevämmällä hinnalla.

 

Tai miten olisi tällainen käytännössä ilmainen ehdotus: oppilaat tai tarhalaiset tekevät taideteokset itse. Rahaa ei kulu muutamaa satasta enempää, lapset ja nuoret pääsevät itse osallistumaan ja saavat itseluottamusta kun heidän taiteensa on kaikkien nähtävillä.

 

Siitä voisi vaikka luoda perinteen, jossa vanhimmat luokat maalaavat teoksen joka sitten on nähtävillä vuoden päivät kunnes seuraavat maalaavat sen päälle omansa.

 

Kim Soares (sd.)

Kotka

 

 

 

25.2.2012 HYVÄ PÄÄTTÄJÄ TEKEE VAIKEITAKIN PÄÄTÖKSIÄ

Kymen Sanomat 25.2.2012

 

Hyvä päättäjä tekee vaikeitakin päätöksiä

Matti Lehtisen kommentointi (Lukijat 22.2.) koskien Matti Piiparin erinomaista kirjoitusta (Lukijat 18.2.) oli kaikessa yksinkertaisuudessaan ja tietämättömyydessään loistava esimerkki lähes täydellisestä ymmärtämättömyydestä demokratian periaatteita sekä toimintatapoja kohtaan, ja jopa niiden halveksuntaa.

 

Lehtinen on luonut itselleen maailmankuvan, jossa kaikkeen pahaan, sekä paikalliseen että yleismaailmalliseen, on syypäänä joku demari, demariryhmä tai kollektiivisesti koko SDP. Samalla tavalla kautta historian ovat tietämättömyyteen sortuneet ihmiset etsineet syyllisiä eri ryhmistä tai kansanryhmistä milloin ruttoon, milloin taas sadon epäonnistumiseen.

 

Hyvän päättäjän ominaisuuksissa, Piiparin mainitsemien lisäksi, nousevat kärkeen myös rohkeus osallistua vaikeidenkin päätösten tekoon ja myös vastuunotto.

 

Vesa Lanki (sd.)

Kotka

 

 

 

19.1.2012 KOTKA TARVITSISI RAKENTAVAA YHTEISTYÖTÄ

Kymen Sanomat 19.1.2012

 

Kotka tarvitsisi rakentavaa yhteistyötä

Kotkan taloudellinen tilanne on vaikea. Edellisen taantuman ja alueen teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena kaupungin työttömyysprosentti on pysytellyt muuta maata korkeampana. Erityisesti nuorisotyöttömyyden korkea taso on huolestuttavaa. Kansainvälisen talouden kasvava epävarmuus luo uhkakuvia satamasta ja vientiteollisuudesta vahvasti elävän kaupungin taloudelliselle tulevaisuudelle.

 

Edellä mainittujen talouden epävarmuustekijöiden ohella oman haasteensa Kotkan taloudelle asettaa väestön ikääntyminen. Vanhusväestön osuus on keskimääräistä korkeampi, ja ikäihmiset ansaitsevat asianmukaisen ja laadukkaan hoivan.

 

Niinpä tulevasta valtuustokaudesta on tulossa haastava, ja tulevat valtuutetut joutuvat tekemään myös ikäviä päätöksiä. On puhdasta populismia ja äänestäjien pettämistä väittää muuta. Kaikkien kotkalaisten edun mukaista olisikin, että kaupungissa syntyisi eri poliittisten ryhmien kesken positiivinen yhteistyöhenki. Valitettavasti perussuomalaiset näyttävät valinneen toisen tien. Rakentavan yhteistyön hakemisen sijaan he pyrkivät jatkuvaan eripuran ja riidan kylvämiseen sekä tarpeettomaan vastakkainasetteluun (mm. Mika-Petteri Piiparin ja Juho Eerolan kirjoitukset, Lukijat 16.1).

 

Vastuunkantaminen ei ole koskaan helppoa, oppositiosta on aina helppo tölviä. Tämän ovat ilmeisesti perussuomalaisetkin huomanneet. Viime kevään eduskuntavaalien jälkeen heille tarjottiin hallitusvastuuta, mutta se ei kelvannut.

 

Myös Kotkassa perussuomalaisille tarjottiin edellisten kuntavaalien jälkeen mahdollisuutta liittyä mukaan ns. valtuustosopimukseen, mutta vastuunkantaminen ei tuolloinkaan maistunut. Erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton, vihreiden, keskustan ja kristillisdemokraattien yhteistyöllä on saatu paljon myönteisiä tuloksia. Mm. kaupungin työntekijöiden lomautukset on voitu välttää, joka on mahdollistanut peruspalveluiden turvaamisen. Ns. koalition toimesta on pystytty myös lisäämään mm. oppilashuollon resursseja, jolla on vaikutettu suoranaisesti nuorten hyvinvointiin.

 

Juha Peltola (sd.)

Kotka

 

 

 

11.1.2012 KAUPPA EDELLYTTÄÄ TORIPARKKIA

Kymen Sanomat 11.1.2012

 

Kauppa edellyttää toriparkkia

Kansanedustaja Juho Eerola (ps.) syytti (Lukijat 31.12. ja 8.1.) demarivetoista koalitiota siitä, että pysäköintitila Kotkan keskustassa on kortilla, ja sen sitten vievät, Eerolaa lainatakseni, ”molottavat venäläiset”.

 

Syy on Eerolan mielestä maksullinen toriparkki ja yleensäkin maksullinen pysäköinti Kotkan keskustassa. Pysäköinti on maksullista myös Karhulan keskustassa, mutta se pääsi Eerolalta sopivasti unohtumaan. Toriparkissa pysäköinti on sitä paitsi edullisempaa kuin esimerkiksi Karhulan torin vieressä.

 

Väännän tämän nyt rautalangasta: ilman toriparkkia ei olisi Pasaatin kauppakeskusta. Ilman Pasaatia miljoonat eurot ohittaisivat Kotkan: paikalliset kantaisivat edelleen eurojaan Kouvolaan ja venäläiset turistit jäisivät Haminaan tai hurauttaisivat suoraan Helsinkiin tai Lappeenrantaan. Ilman Pasaatia tyrehtyisi myös muu kauppa Kotkansaarella.

 

Pasaatin kauppakeskus on toki harmittanut Kotkan perussuomalaisia valmistumisestaan saakka. Jostakin syystä esimerkiksi juuri Eerola aina asettaa vastakkain Karhulan ja Kotkansaaren. Kyseessä lienee itsekkäistä tarkoitusperistä kumpuava vaalitaktiikka. Onhan Karhula ollut aina hänen tukialuettaan kunnallisvaaleissa, ja ne ovat taas kohta ovella.

 

Mielestäni koko kaupunkia tulee kehittää tasapuolisesti. Eivät Jumalniemi ja Pasaati riitele keskenään, eivätkä sitä tee myöskään Karhula ja Kotkansaari.

 

Kim Soares

Kaupunkisuunnittelu-lautakunnan jäsen (sd.)

Kotka

 

 

 

11.1.2012 KANSA ARVOSTAA KESTÄVÄÄ POLITIIKKAA

Kymen Sanomat 11.1.2012

 

Kansa arvostaa kestävää politiikkaa

TNS Gallupin viime syksynä tehdyn kyselyn mukaan SDP ja kokoomus ovat parhaat vaikutuskanavat kunnissa. Tämä on kansalaisilta selkeä osoitus siitä luottamuksesta, jota nämä niin sanotut vanhat puolueet keskusta mukaan lukien nauttivat.

 

Tulos osoittaa selkeästi sen, että populistinen politiikan teko ei iltapäivälehtien palstamillimetreistä huolimatta ole kansalaisten mielestä kestävää saati uskottavaa. Myöskään ”yhden asian liikkeet” tai virheellisellä argumentoinnilla pelaavat eivät yrityksistään huolimatta ole onnistuneet äänestäjien huijaamisessa.

 

Puolue, joka on toiminut yli sata tai lähes sata vuotta suomalaisessa politiikassa, ei taistele tuulimyllyjä vastaan eikä harjoita eräänlaista ”kierosilmäpolitiikkaa”, jossa huomio ohjataan varsinaisesta aiheesta vastapuolen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Samaa alatyyliä edustaa myös vastapuolen leimaaminen perusteettomasti ja kollektiivisesti jopa rikolliseksi.

 

Kestävää ja hedelmällistä politiikkaa, yhteisten asioidemme hoitoa, tehdään pitkäjänteisesti ja taustatiedot sekä vaihtoehdot selvittäen, ei halvoilla vitseillä tai menneiden tapahtumien ja jopa keksittyjen vääryyksien ympärille kyhätyillä ”yhden asian liikkeillä”.

 

Vesa Lanki (sd.)

Kotka