Ty:n kesäpicnic Katariinan meripuistoon v. 2017

 

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys on perustettu vuonna 1888 alkujaan Kotkan Työväenyhdistys, ollen näin vanhin kotkalainen puoluejärjestö. Vuonna 1930 nimi muuttui nykyiseksi.

Työväenyhdistys osallistuu aktiivisesti kunnallispolitiikkaan sos.dem. kunnallisjärjestön kautta sekä valtakunnan politiikkaan piirin ja SDP:n kautta. Työväenyhdistyksessä on noin 250 jäsentä.

Toiminta on monipuolista käsittäen kokouksia, ajankohtaiskatsauksia, vierailuja, retkeilyä ja virkistystä sekä julkaisutoimintaa. Työväenyhdistys tukee jäsentensä vaikuttamistyötä sosialidemokraattisten periaatteiden puolesta.

Työväenyhdistyksen toimisto sijaitsee Keskuskatu 33:ssa Konserttitalon (ent. Työväentalon) yhteydessä ja siellä tekee töitä yhdistyksen järjestösihteeri Riku Pirinen.

 

Ole yhteydessä

puh: 0400-659 832

e-mail: toimisto@sdpkotka.net

os: Keskuskatu 33, LH 4, 48100 Kotka

 

Työväenyhdistyksen johtokunta 2018-19

Pj Kim Soares

Vpj Pia Hurtta
Tukkimiehentie 22 A 1, 48400 Kotka Aittakorpi
050 3038131
pia.hurtta@kymenlaakso.fi

Jäsenet:
Matti Heikkilä
Vuoripöllönkatu 2 A 3 48100 Kotka 040-5451562

masa.heikki@gmail.com

Teppo Järnstedt
Pekkolankulma 20, 48400 Kotka, Hakamäki
050-5372412
teppo.jarnstedt@gmail.com

Marko Kuusela
Metsontie 17 as 3, 48220 Kotka Metsola 050-5213551

marko.kuusela@kymp.net

Risto Nikula
Lehtikuusentie 15 c 12, 48400 Kotka Aittakorpi
040-5183252
risto.nikula@kymp.net

Tuija Pajala-Kauranen
Koskenniskantie 16, 48400 Kotka, Lankila
045-2777472
tuija.pajala-kauranen@kotka.fi

Juha Peltola
Puutarhakatu 18 b 28, 48100 Kotka
040-5947253
juha.peltola@kotka.fi

Minna Suomi
Uikuntie 3, 48220 Kotka, Metsola
040-0553707
minna.suomi@kotka.fi

Sami Virtanen
Lavanrinne 18, 48310 Kotka, Mussalo
045-671 0 671
sami.virtanen@kotka.fi

Varajäsenet:
Jukka Vilkki
Vanhalantie 6 a 1, 48310 Kotka, Mussalo
044- 0704722
jukka.vilkki@tul.fi

Antti Mäkinen
Peltomiehentie 2 c 3. 48400 Kotka, Aittakorpi
050-573 1833
antti01makinen@gmail.com

Jarno Hagrèn
Hanhentie 16, 48220 Kotka, Metsola
040-8274258
jarno.hagren@kotka.fi