MIELIPIDE: RISTO HÄKKINEN

Etusivu

Millä Kotka lämpiää?

Suomen pitkän ajan tavoite on, että energiasta 60 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla raaka-aineilla. Kun Kotkan Energia Oy on tavoitteen jo saavuttanut, voimme siirtää painopistettä kestävän kehityksen edistämiseen.

Mitä tämä tarkoittaa? Se merkitsee vaikuttamista materiaalien kierrättämiseen, uusiokäyttöön ja energiatehokkuuden lisäämistä, myös asiakkaidemme keskuudessa. Valaistusta voi muuttaa energiatehokkaammaksi, teollisuudesta datakeskuksia myöten voi ottaa talteen hukkalämpöä, asuintaloissa voi hyödyntää poistoilmoja, tilojen jäähdyttämistä voi kehittää energiatehokkaammaksi, kiinteistöjen lämmityksessä ja jäähdyttämisessä voi hyödyntää hybridiratkaisuja, tuhkista kannattaa erottaa metallit, kiinteistöjen rakentamista ja käyttöä sopii edistää kestävän kehityksen mukaisesti.

Tällaisista ratkaisuista esimerkkiä voisi näyttää vaikkapa Kotkaan lähivuosina rakennettava ammattikorkeakoulun, Xamkin uusi kampus.

Tulevaisuuden energiayhtiö – kuten kaupungin omistama Kotkan Energia – ei ole vain tuotanto- ja jakeluyhtiö. Se myös huolehtii asiakkaidensa puolesta uusiutuvien energialähteiden käytöstä ja yhteisön kestävästä kehityksestä asiakkaitaan neuvoen ja raportoiden.

Tähän se pystyy verkostoitumalla alueen muiden palvelutarjojien ja laitevalmistajien kanssa sekä hyödyntämällä mittakaavaetuja yhdessä muiden yritysten kanssa.

Maakuntauudistuksen myötä muodostuva uusi kaupunkikonserni tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden, koska konserni sisältää kaikki tarvittavat elementit kestävän yhdyskunnan rakentamiseen.

 

Risto Häkkinen (sd.)

Kotkan Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Kommentoi