Kaupunginhallituksen pj Nina Brask: Näkökulmia tilinpäätökseen 2017

Etusivu

On syytä hieman hehkuttaa!

Tilinpäätöksen julkaiseminen sai suunpielet pieneen hymyyn, mutta vakava ote talouden hoitoon on kuitenkin pidettävä.

Kuntalain muutoksen mukaisesti tarkastellaan koko konsernin taloutta ja siksi jokaisen konsernin yhtiön tuloksella on merkitys kokonaisuuteen. Silmiini piirtyi tasainen kuva konsernin yhtiön taloudellisesta tilanteesta, muutama pieni miinusmerkkinen piikki janalla näkyi, mutta pääasiassa plussalla on koko sakki. Samanaikaisesti kaupungin, eli emon, tulos on 41,5 M€. Suunta  on oikea; jo ilman erillisiä myyntivoittojakin tulos olisi ollut plussalla.

On myönnettävä, että Kymenlaakson Sähkön energiakauppa, paransi tilannetta. Alijäämät vuonna 2017 on laskeneet -48 miljoonasta eurosta -6,3 miljoonaan euroon. Lisäksi emolla on vahva vuosikate, jolla saamme hoidettu investoinnit ja poistot komeasti. Mutta myös konsernilla on vahva vuosikate. Tämä vahva vuosikate on myös vahvuutemme, kun tarkastelemme kriisikuntakriteerejä. Tämän lisäksi toimintakate on hallinnassa. Tämä kertoo siitä, että viime valtuustokaudella on tehty monia tärkeitä, rakenteellisia päätöksiä, jolloin kaupungin käyttötalous on saatettu vakaammalle pohjalle. Viime talousarvion laadinta myös tehtiin realistiselle pohjalle, joka on lähtökohta, jotta talous pysyy tasapainossa.

On myös todettava, että palveluista on kyetty pitämään huoli, joten palvelutason laskulla ei ole kaupungin tulosta tehty. Henkilöstön jaksamisesta olen huolestunut, koska alati tapahtuvat muutokset kaupungin organisaatiossa, sisäilmaongelmien aiheuttamat terveydelliset haitat sekä raskas ruumiillinen työ ovat lisänneet himpun sairaspoissaoloja. On syytä kiinnittää huomiota muutostilanteiden johtamiseen. Henkilöstö on tärkeä voimavara kaupungille. Uuden kuntalain myötä, kunnat eivät enää laadi erillisiä talouden tasapainotusohjelmia, vaan tasapainotus tulee osoittaa suoraan talousarviossa ja taloussuunnitelmakaudelle.

Haasteina on näkyvissä, sakkomaksut – jotka ovat yhä korkealla. Vaikka työllisyystilanne on parantunut, niin parempi työllisyystilanne ei ole kohdistunut tähän vaikeasti työllistyvään pitkäaikaistyöttömien joukkoon. Lisäksi tuleviksi haasteiksi tunnistetaan selkeästi vähenevä väestömäärä. Kotkassa vuonna 2017 väestö väheni 597 hengellä, koko Kymenlaaksossa yli 2000 hengellä. Tämä tietysti vaikuttaa mm. verotulokertymiin, joiden kehitys ei viimeisen viiden vuoden aikana ole ollut edes 10 prosenttia. Eikä tällä tahdilla toisenlaiseksi muutu. Lisäksi verokorotuksiin ei ole mahdollisuutta, olemme täyttäneet kriisikuntakriteerien mukaan tämän veroprosentti kriteerin.

Tulevaisuuden ehdottomasti isoin haaste on tulevat kouluinvestoinnit, tuleva uimahallin investointi. Ei ole varaa myöskään teettään investointeja pelkällä leasingrahoituksella, koska jo nykyisellään nämä leasingvastuut tulee ilmetä tilinpäätöksestä ja ainakin henkisesti lisätä velkaan. Sillä sitä ne ovat. Tosin voidaan myös miettiä strategisesti, onko kunnan ylipäätänsä järkevää sijoittaa pelkkiin seiniin, jota on hyvä miettiä vaikka hieman isommallakin porukalla. Vaikka Kotkassa velkaantuminen on sinällään juuri nyt taitettu, tulee investointien rahoituksen suhteen olla kaukaa viisas. Tämän vuoksi, investointilista avataan ja priorisoidaan uudelleen.

Tulevat sote-kuviot ovat pitäneet jo kauan kunnat pienessä löysässä hirressä, koska kukaan ei oikeastaan tiedä mitä tapahtuu ja koska. Mikäli valtakunnan sote-linjaus toteutuu, vaikutuksia on niin henkilöstön näkökulmasta kuin kunnan kiinteistömassan näkökulmasta. Tämä vaikuttaa kunnan talouteen ja toimintaan oleellisesti, mutta ennen kaikkea kuntalaisten palveluista on kysymys ja sen laadusta. Kuntayhtymällä saisimme pehmeämmän laskun, mutta jollei vapaaehtoista kuntayhtymää päästä toteuttamaan, joudumme siis menemään kylmiltään valtakunnan soteen mukaan.

Jokaiselle lautakunnalle on syytä myös osoittaa kiitos, koska tasapainoinen talous lähtee joka tasolta!

Pidetään kukkaron nyörit edelleen tiukalla ja mietitään mikä on tulevaisuuden kannalta järkevä kokonaisratkaisu. Tehdään päätökset riittävällä faktatiedolla. Avoimuutta kunnioittaen.

HYVÄ ME!

Jos haluat yksityiskohtaisemmin tutustua konsernin tilinpäätökseen, löytyvät oleelliset taseen tunnusluvut tämän linkin kautta:

http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/31371_TP_2017_diasarja_26.3.2018.pdf

Ihanaa kevään alkua kaikille!

 

 

Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Nina Brask

Kommentoi