SOS.DEM. EDUSTAJAT YMPÄRISTÖLAUTAKUNNASSA

Ympäristölautakunta

Juhani Pekkola

varapuheenjohtaja

varajäsen Jukka Vilkki

Markku Hynninen

varajäsen Pekka Virtanen

Susan Sutela

varajäsen Seija Piiparinen