SOS.DEM. EDUSTAJAT TARKASTUSLAUTAKUNNASSA

Tarkastuslautakunta

Pirjo Romppanen

varapuheenjohtaja

varajäsen Anja Lehtonen

Raimo Kurki

varajäsen Juha Harjunen