SOS.DEM. EDUSTAJAT KESKUSVAALILAUTAKUNNASSA

Keskusvaalilautakunta

Raija Holopainen

puheenjohtaja

 

Jorma Järnstedt

3. varajäsen