SOS.DEM. EDUSTAJAT KESKUSVAALILAUTAKUNNASSA

Keskusvaalilautakunta
Raija Holopainen puheenjohtaja   Jorma Järnstedt 3. varajäsen

SOS.DEM. EDUSTAJAT KESKUSVAALILTK

Keskusvaalilautakunta