Aiemmat kirjoitukset 2011
  12.12.2011 KOTKASSA OLLAAN MONESSA TODELLISIA EDELLÄKÄVIJÖITÄ Kymen Sanomat 12.12.2011   Kotkassa ollaan monessa todellisia edelläkävijöitä Kotkassa ollaan edelläkävijöitä monissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa toimissa.   Täällä on jo vuosien ajan ansiokkaasti kehitetty vanhustenhoitoa. Rankkaa laitoshoitoa on ajettu alas ja viihtyisiä asumisyksiköitä on perustettu tilalle. Muutos ei tietenkään tapahdu hetkessä, vaan vie oman aikansa. Suunta on kuitenkin oikea ja Kotka on tässä kehityksessä eturintamassa.   Kotka on kehittänyt omaa terveydenhuoltoaan ja herkästi puuttunut tuleviin ja läsnäoleviin terveydenhuollon epäkohtiin. Erilaisissa projekteissa ja kehittämishankkeissa kehitetään mm. kotihoidon asiakkaiden tai laitoshoidossa olevien potilaiden turvallisuutta ja hoidon laatua. Hoitohenkilökunnan osaamista lisätään, terveyden edistämiseen ja sairauksien ennalta ehkäisyyn panostetaan, omaishoitoa ja muistisairaiden hoitoa kehitetään.   Samaa tehdään sosiaalihuollon puolella, jossa pyritään vastaamaan erilaisiin haasteisiin ja puuttumaan ongelmiin jo ennaltaehkäisevästi. Varsinkin nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja lasten hyvinvointiin kohdistuvia toimia on lisätty tuntuvasti sosiaalitoimessa. Kaikki ei tietenkään ole pelkkää ruusuilla tanssimista, sillä epäkohtiakin löytyy. Tärkeintä kuitenkin on, että niihin puututaan mahdollisimman nopeasti. Paljon erilaista työtä tehdään kuntalaisten hyväksi. Se ei välttämättä näy heti vaan joskus jopa vasta vuosien päästä.   Näen erinomaisena asiana Kotkan tavoitteen hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut itse. Palveluiden ulkoistamista monikansallisille yrityksille en koe kansantaloudellisesti kovin viisaaksi.   Meillä Kotkassa kehitetään koko ajan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita niin omana toimintana kuin erilaisten valtion rahoittamien kehittämishankkeiden avulla. Muista kunnista ja kaupungeista käy delegaatioita ottamassa oppia meiltä. Ehkä meillä kuntalaisilla olisi joskus syytä myös tyytyväisyyteen.     Anne Heikkilä Kotka   24.11.2011 ASIALLISET EHDOTUKSET OTETAAN KYLLÄ VAKAVASTI Kymen Sanomat 24.11.2011   Asialliset ehdotukset otetaan kyllä vakavasti ”Happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista” -sanontaa tavataan käyttää silloin, kun joku ei itse pysty tekemään jotain. Sanonta tuli mieleen kun luin Jorma–Kalevi Merivirran mielipiteen (Lukijat 21.11.). Kotkan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen Merivirta näkee kaupungin päätöksenteossa sisäpiirikähmintää, kun oma ajatus ei tullut valtuuston mielipiteeksi. Olisi reilua lyödä nimiä ja todisteita pöytään, kun on kanttia julistella kähmintäväitteitä.   Olisi jo korkea aika tuolla päätöksentekokokemuksella kuin Merivirralla on ymmärtää ja hyväksyä se tosiasia, että enemmistö päättää demokratiassa. Toistuvasti on saanut lukea Merivirran vuodatuksia, kuinka häntä tai hänen poliittisen taustaryhmänsä vaatimuksia ei ole kuultu. Onkohan Merivirralle ikinä tullut mieleen, että hänen esityksensä ovat tasoltaan niin huonoja ja toisinaan käsittämättömiä, että niihin eivät muut päättäjät halua tulla mukaan. Kotkan perussuomalaisten esitykset otettaisiin varmasti vakavasti, jos ne keskittyisivät asioihin eivätkä populismiin.   Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä olleet perussuomalaisten esitykset olivat jostakin pohjamudista, tummien vesien alta kaivettuja sameita tuotoksia. Päätöksenteossa Merivirta olisi halunnut leikata kaupungin palveluja niiltä osin mihin valtuuston enemmistö lisäykset teki, eli leikata opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, työllistämistoimenpiteistä.   Merivirta sotkee kirjoituksessaan asiat täysin käsitellessään konserttitaloa. Tietääkseni kaupunki ei enää tee mitään kauppoja kenenkään ulkopuolisen kanssa konserttitalosta, jonka se 100-prosenttisesti omistaa tontteineen ja kiinteistöineen. Konserttitaloa on muodollisesti hallinnut kiinteistöosakeyhtiö omistajanaan kaupunki, eli kiinteistöön kohdistunut velka on jo ollut kaupunkikonsernin taseessa. Ei muitakaan kaupungin täysin omistamia rakennuksia hallita osakeyhtiöissä vaan kaupungin omina kiinteistöinä, miksi konserttitalo olisi poikkeus.   Jos Merivirta perehtyisi asioihin, selvittäisi taustat ja rakentaisi perusteltuja esityksiä, eikä tekisi pohjattomia heittoja, voisi hänet silloin joku ottaa vakavastikin.   Riku Pirinen Kaupunginvaltuuston sd. ryhmän sihteeri Kotka         22.11.2011 KOTKAN SOS.DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON KANNANOTTO   Työllisyystilanteen parantaminen keskeiseksi Kotkassa Maailman talouden myllerryksessä suomalainen veronmaksaja on heikoilla. Pienen kansan vahvuus on yhtenäisyys ja asioiden tekeminen yhteistyössä pitkäjänteisesti eikä ”kvartaalien ” mukaan. Kotkan sosiaalidemokraatit kysyvät, ovatko työnantajat oikeasti yhteisellä asialla turvaamassa Suomen etua syyllistämällä työntekijöitä kilpailukyvyn heikentämisestä. Mittarit osoittavat tuottavuuden parantuneen teollisuudessa. Jos tuottavuus kasvaa, niin ei kilpailukykykään vaarannu.   Työministeri Ihalaisen voimallisesti ajama kolmikantainen raamiratkaisu, hallituksen esitykset nuorisotyöttömyyden nujertamiseksi ja muun muassa Kotkan kaupunginvaltuuston talousarviopäätökset työllisyyden parantamiseksi ovat juuri niitä lääkkeitä, joita kotkalaiset työttömät ja yritykset, isot sekä pienet, tarvitsevat. Eurot pitää nyt käyttää viisaasti, ei työttömien pompottamiseen vaan aitojen työpaikkojen luomiseen, sekä uusien teollisuuden- ja palvelualojen kehittämiseen.   EU:n yhtenäisyys on kansalaisen etu   Kotkan sosialidemokraatit ovat huolestuneita EU:n taloustilanteesta. Etelä-Euroopan isojen maiden, kuten Italian ja Espanjan, todellinen konkurssi vaikuttaisi kaikkien suomalaisten elinkustannuksiin. Kustannukset nousisivat ja asuntovelalliset uupuisivat korkotaakkansa alle. Euroopan yhtenäisyyttä ja euroa on tuettava. Luvut ovat suuria, mutta suurempi on se tuho jos talous romahtaa entisestään.   Kansainvälinen osaaja ja tasa-arvon mies Paavo Lipponen presidentiksi   Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö tukee Paavo Lipposen valintaa Suomen tasavallan presidentiksi. Kansainvälinen huippuosaaja sekä EU-asioiden tuntija on paras ja varmin vaihtoehto.   Lisätiedot: Pj. Jari Luumi (050-5570198) Siht. Riku Pirinen (0400-659832)         19.11.2011 HOMOT EIVÄT SYRJÄYTÄ VETERAANEJA LINNASTA Kymen Sanomat 19.11.2011   Homot eivät syrjäytä veteraaneja Linnasta   Perussuomalaisten kotkalainen kansanedustaja Juho Eerola näki taas hyvän tilaisuuden päästä paistattelemaan julkisuuteen, kun tasavallan presidentti Tarja Halonen esitti huolestumisensa yhteiskuntamme tilasta. Presidentin todettua itsestäänselvyyden, eli sen että rasismiin taipuvaiset ovat löytäneet perussuomalaisista oman puolueensa, Eerola ja muut puolueen mediakasvot totta kai ryntäsivät kieltämään kaiken. Naurettavimpia reaktioita ovat kansanedustajien Hakkarainen ja Oinonen ilmoitukset boikotoida Linnanjuhlia, koska ”siellä on homoja tanssimassa”.   Siis nyt aivan oikeasti: mitä sitten? 2000-luvun suomalainen yhteiskunta on avoin, eikä suurin osa kansasta luokittele kanssaihmisiään näiden seksuaalisen suuntautumisen vuoksi hyväksyttyihin ja ei-hyväksyttyihin.   Eerola puoluetovereineen osoittaa sen, että rasistien lisäksi perussuomalaisista ovat poliittisen kotinsa löytäneet myös homoihin vihamielisesti suhtautuvat. Hommaforumilla, mistä Eerolakin ponnisti, on tuomittu myös kehitysvammaiset.   Tyypilliseen tapaansa perussuomalaiset ratsastivat lisäksi taas kerran sotaveteraanien ansioilla. Sotaveteraaneja kunnioittavat varmasti kaikki suomalaiset ja heistä moni sai kutsun Linnaan kuten aina ennenkin. Homot eivät heidän paikkojaan ole vieneet.   Netissä moni keskustelija on huomauttanut, että sodassa taistelleidenkin joukosta löytyy homoja. Heistä varmasti tunnetuin on kansainväliseen kuuluisuuteen taiteilijanimellä Tom of Finland noussut taiteilija Touko Laaksonen, joka palveli maamme armeijassa luutnanttina vuosina 1940-1945. Jos hän olisi vielä hengissä, näiden perussuomalaisten kansanedustajien mielestä hän ei olisi tervetullut juhlimaan isänmaansa itsenäisyyttä.   Kim Soares (sd.) Kotka         3.11.2011 KANNANOTTO   Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessaan 3.11. antama kannanotto, joka käsittelee kaupungin palvelurakenneta, Kotkan työllisyyttä, valtion toimenpiteitä Kotkassa sekä Työväenyhdistyksen kokouksessa tekemiä päätöksiä. Kotkan palveluiden muututtava   Kotkan kaupungin vuoden 2012 talousarvion ja toimintasuunnitelman tulee elää ajassa ja huomioida tulevaisuuden muutospaineet. Muutaman kyläkoulun lakkautuksella ei olisi saatu pysyvää rakenteellista muutosta ja taloutta terveemmäksi vaan enemmän harmia ja mielipahaa asukkaille. Sosiaali – ja terveystoimen palveluverkoston uudelleen arvioimisella ja erityisesti sairaala- ja terveyskeskustoimintojen yhdistämisellä päästään nykyistä parempaan hoitoon ja kestäviin taloudellisiin säästöihin.   Kaupunginvaltuuston asettamalle palveluverkkoa miettivälle työryhmälle tulee antaa työskentelyrauha ja odottaa kevääseen työryhmän esitystä eikä tehdä nyt hätiköityjä ratkaisuja, vaikka talous- ja työllisyystilanne onkin vaikea.   Työtä nuorille   Kotkan työttömyysaste on erittäin korkea. Teollisuuden rakennemuutoksesta aiheutuvaa työpaikkakatoa on pystytty satamaa kehittämällä paikkaamaan, mutta taloustaantuma kuitenkin vähentää sataman toimintaa, vienti ei vedä parhaalla tavalla, ja koko Kotkan elinvoimaisuus ja palvelut heikentyvät.   Työväenyhdistys on erityisen huolestunut Kotkan korkeasta nuorisotyöttömyydestä. Vanhenevalla kaupungilla ei ole varaa hukata taas yhtä sukupolvea. Eri tahojen tulee yhdessä kehittää pikaiset lääkkeet nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Julkishallinnon tulee pyrkiä tarjoamaan työtä nuorille, jotka eivät ole muuten saaneet työ- tai opiskelupaikkaa. On tärkeää , että kaikki nuoret saavat kokemusta työelämästä , jotta he oppisivat itse hakemaan aktiivisesti työ- tai opiskelupaikkaa.   Valtion tuettava Kotkaa nykyistä enemmän   Valtion tulisi kiinnittää erityistä huomiota Kotkaan ja olla tukemassa sen kehittymistä portiksi Venäjän kaupalle. Toimiva vienti Venäjän ja Aasian maiden kanssa on tärkeä Suomen tulevaisuudelle ja sen avulla voidaan nousta taloustaantumasta. Nyt on valtion vuoro tukea Kotkaa ja Kotkan seutua.   Työväenyhdistys on aktiivinen vaikuttaja Kotkassa   Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry. valitsi syyskokouksessaan myös yhdistyksen johdon vuodeksi 2012.   Puheenjohtajaksi valittiin Kim Soares ja varapuheenjohtajaksi Pia Hurtta. Muut johtokunnan jäsenet ovat Juha Peltola, Pekka Posti, Matti Heikkilä, Risto Hokkanen, Vesa Lanki, Marja-Liisa Vainikka, Ulla Maija von Hertzen, Reija Lipponen, Mikko Kähärä, Ari Kosonen Hannele Ambrusin.   Vuoden 2012 aikana Työväenyhdistyksen toiminta painottuu kunnallisvaaleihin osallistumiseen ja aktiiviseen vaikuttamiseen Kotkan ja valtakunnan tason päätöksentekoon.         21.10.2011 Paikallisuuden kehittäminen on oltava osa kuntauudistusta   Paikallisuuden kehittäminen on oltava osa kuntauudistusta Kuntarakennekeskustelu on ryöpsähtänyt raikkaasti käyntiin Kataisen-Urpilaisen hallituksen alettua työnsä. Hallintohimmelit saavat puheissa kyytiä ja toisaalta pienten maalaiskuntien idylliä ihannoidaan. Tosiasioita ei kuitenkaan saa unohtaa: väestö vanhenee ja samalla tietysti kansalaisten palveluiden tarpeet kasvavat. Ihmiset ovat oppineet vaatimaan laatua ja tasapuolista huomioimista, mikä on hyvä asia.   On selvää että nykyinen kuntarakenne ei tue kansalaisten tasa-arvoista kohtelua. Työssäkäyntialueiden keskuskaupungit rahoittavat valtaosin koko seudun palvelujärjestelmän. Jos esimerkiksi Kotkan kaupunginvaltuusto ei olisi järjestelmällisesti investoinut elinkeinoihin kuten sataman kehittämiseen, niin ei syntyisi työpaikkoja ja hyvinvointia siinä määrin, että Pyhtäällä on voitu rakentaa perusinfrastruktuuria uusiksi kuten koulu ja kirjasto. Demokraattisesti on nurinkurista, että haminalainen kaupunginvaltuutettu pystyy välillisesti vaikuttamaan enemmän miehikkäläläisiin palveluihin kun pitäjän oma kunnanvaltuutettu.   Mielestäni olisi loogista, että ne asiat, jotka vaikuttavat suuren osan kaikkien elämään, päätettäisiin yhdessä ja pienemmät asiat paikallisesti. Verotus, palvelurakenne ja elinkeinopolitiikka vaativat nykyisten kuntarajojen yli menevää päätöksentekoa ja vaikkapa jonkun tienpätkän valaistus tai urheiluseuran avustaminen on viisaampaa tehdä lähellä käyttäjää.   Kenenkään identiteetti ei ole kiinni kunnan nimestä tai vaakunasta vaan enemmän siitä lähiyhteisöstä jossa elää. Paikallista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä pitää tukea, mutta ei kait siihen tarvita kunnanjohtajaa, joka saattaa asua satojenkin kilometrien päässä tai riitaisaa kunnanvaltuustoa. Minusta tulevaisuuden eteläkymenlaaksolainen kaupunki voisi rakentua perinteisen valtuusto-hallitus-lautakunta -rakenteen lisäksi alueellisiin toimielimiin vaikkapa ”alueneuvostoihin”, jotka muodostuvat poliittisesti kuntavaalin tuloksen mukaan sen alueen ihmisistä. Neljä alueneuvostoa Pyhtää, Kymi, Vehkalahti ja Virolahti vanhoja emäpitäjiä muotoillen nykyiset kaupungit mukaan lukien voisi olla hyvä määrä.   Alueneuvostojen tärkeimpinä tehtävinä olisi alueensa yhteisöllisyyden tukeminen ja valtuuston päätösten toimeenpanon valvominen siten, että kuntalaiset ovat samanarvoisessa asemassa kaupungin eriosissa. Tehtävään kuuluisi myös alueen maankäytön ja elinkeinopolitiikan asiantuntijuus sekä päätöksenteon tiedottaminen. Alueneuvostolla tulisi luonnollisesti olla toimintaansa määräraha ja pieni virkamiehistö joka toimisi esittelijänä ja linkkinä keskushallintoon. Päätöksenteko ei välttämättä edes pitkittyisi, koska nykyisten kuntayhtymien ja yhteistyöelimien poistaminen tehostaisi asioiden käsittelyä.   Nykyisten eteläkymenlaaksolaisten kuntapoliitikkojen kannattaisi jättää ne omat hiekkalaatikot ja perustaa leikkikenttä, jossa lelut on jaettu uudelleen. Toivon kuntakeskusteluun innovatiivisuutta sekä kykyä hylätä nykyisiä, osin toimimattomia, rakenteita. On parempi miettiä ja selvittää itse kuin odottaa helsinkiläisiä selvittäjiä tänne.   Riku Pirinen, Kotka         20.10.2011 TIEDOTE - Vapaa julkaistavaksi   Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä remonttiin samanaikaisesti kuntauudistuksen kanssa Sosiaali- ja terveyshuollon rahoitus- ja järjestämisvastuista on päätettävä samanaikaisesti kuntarakenneuudistuksen kanssa. Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen toteutus selvitetään osana kunta- ja palvelurakenneselvitystä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että valmistelussa edetään kuntapuoli edellä.   Ohjelmassa todetaan myös, että sekä rahoitus- että järjestämisvastuu on samalla organisaatiolla, oli se sitten kunta tai suurempi sosiaali- ja terveydenhuoltoalue. Vaaleilla valituilla kunnanvaltuutetuilla tulee olla valta päättää näistä rahoista sekä palveluista. Tämän vallan takaamiseksi tulisikin purkaa raskaita hallinnollisia rakenteita, kuten kuntayhtymiä ja sosiaali- ja terveyspiirejä. Sote-piirit ovat kunnallisen demokratian ulottumattomissa.   Hallitusohjelmassa linjataan lisäksi, että sote-järjestämislain ja muiden sektorilakien valmistelu sovitetaan yhteen valtakunnalliseen kuntauudistukseen sekä aikataulullisesti että sisällöllisesti. Kun kuntauudistus on lähtenyt hyvin jo vauhtiin, on syytä kiirehtiä myös sote-uudistusta, jottei se jää jalkoihin.   Aihe on akuutti myös Kotkan seudulla. Terveydenhuollon järjestämisen uudistus on siellä kesken, ja tehtävät ratkaisut voivat vaikuttaa myös kuntien yhdistymisratkaisuihin.   Kansanedustaja Sirpa Paatero         6.6.2011 VALTUUSTOALOITE   Asiakaspalautejärjestelmän luominen sosiaali- ja terveydenhuoltoon osana Kotkan kaupungin palvelujärjestelmää Asiakaslähtöisyys kuuluu olla yksi Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite sekä toiminta-ajatus. Korostetaan asiakkaan mielipidettä, jaetaan ohjeistusta sekä kerätään arvokasta tietoa kaupungin järjestämästä palvelusta kuntalaisille. Kuntalaisella on oikeus hyvään palveluun. Luomalla kattava palautejärjestelmä ja sekä palautteen arviointi että toimenpiteet palautteelle, lisäämme asiakastyytyväisyyttä. Palautetta voi jakaa niin asiakas kuin palvelun tuottaja.   Palautejärjestelmän tulee olla mahdollisimman vaivaton, huomioiden kaikki kuntalaiset. Tiedon keräämisessä tulee huomioida asiakkaan tiedot ja valmiudet antaa palaute. Palautejärjestelmä voidaan toteuttaa mahdollisesti Internet- pohjaisesti tai asiakastutkimuksella. Tavoitteena on saada tietoa palvelun tuottajalle: laadusta, virheistä, ideoista ja parannuksista. Kuntalaisen kannalta on tärkeintä, että mahdollinen ongelma huomioidaan, siihen reagoidaan ja asia käsitellään loppuun sekä tiedotetaan palvelun käyttäjää sekä palvelun tuottajaa.   Kotkan kaupungin tulee kiinnittää huomiota asiakaspalautejärjestelmän systemaattiseen kehittämiseen ja luotava kestävä oikeudenmukainen toimintatapa.   Esitämme, että asiakaspalautejärjestelmän luominen Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoon lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn.   6.6.2011 Kotkassa   Puheenjohtaja Nina Brask Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä         24.5.2011. SANANVAPAUS, SUVAITSEVAISUUS, IHMISOIKEUDET Kymen Sanomat 24.5.2011, Kaupunkilehti Ankkuri 25.5.2011   Sananvapaus, suvaitsevaisuus, ihmisoikeudet Olen hämmentyneenä ja ajoittain jopa typertyneenä seurannut eräiden henkilöiden valituksia siitä kuinka heidän sananvapauttaan on yritetty rajoittaa mm. lehdissä. Nämä samaiset tahot ovat vuosien varrella yrittäneet nostattaa vihaa erilaisin perustein eri kansanryhmiä kohtaan. Perusteina on käytetty uskontoa, etnistä taustaa tai muita vastaavia seikkoja. Jälkikäteen nämä kirjoittajat ovat selitelleet tekstejään väärinluetuiksi tai asiayhteydestään irrotetuiksi.   Jos kirjoittaa suorasanaisesti vihaavansa vaikkapa ihmisoikeuksia tai suvaitsevaisuutta niin kuinka kyseistä tekstiä voi tulkita väärin? Heikkoina perusteluina pitäisin myös sitä, että teksti on kirjoitettu vuosia sitten. Siinä tapauksessahan kirjoittajalla olisi ollut jo useampi vuosi aikaa korjata ja oikaista asia selkeäsanaisesti.   Toisen maailmansodan jälkeen mm. Saksassa on jouduttu punnitsemaan sananvapauden rajoja tiettyjen ryhmittymien osalta. Ongelmana on ollut se, että koskeeko sananvapaus myös niitä tahoja, jotka rajoittaisivat sitä ratkaisevasti päästessään itse valtaan.   Mielipiteenvapaus, mielipiteenilmaisunvapaus ja sananvapaus ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Vihaavatko siis ihmisoikeuksia vihaavat myös omaa sananvapauttaan?   Vesa Lanki Kotka         10.5.2011 Kotkan Sos.dem. Kunnallisjärjestö ry:n KANNANOTTO   KOTKAN TERVEYSPALVELUT SUUNNATTAVA TULEVAISUUTEEN Kotkalaisille hyvät ja toimivat palvelut   Kotkan Sosialidemokraatit tukevat edelleen kotkalaisten terveyden- ja sosiaalitoimentoimintatapojen alullepantua muutosprosessia eli hyvinvointipuiston suunnittelemista.Julkisen terveydenhuollon tulee toimia jatkossakin hyvin ja tehokkaasti. Oikeus hyvään terveydenhuoltoon on jokaisella ikään, asuinpaikkaan tai varallisuuteen katsomatta.   Terveysasemien toiminta voidaan siirtää keskussairaalan yhteyteen kuitenkin niin, ettävähintään Karhulaan, Karhuvuoreen ja Kotkansaarelle, kehitetään samaan aikaan uutta”matalan kynnyksen” lähipalvelua. Uuteen terveyskeskukseen pitää myös suunnitella toimivat julkisen liikenteen kulkuyhteydet Kotkan eri osista.   Hyvinvointipuisto on vastaus terveydenhuollon tuleviin haasteisiin   Julkinen terveydenhuolto on haasteellisten aikojen edessä. Kotkan ja koko Kymenlaaksonväestö on ikääntynyt, mikä tarkoittaa tulevaisuudessa enemmän potilaita, enemmän henkilökuntaa ja vähemmän verotuloja, joilla palvelut kustannetaan. Myös terveydenhuolto kehittyy ja maksaa enemmän; hoitokäytännöt muuttuvat ja tekniikka tulee yhäsuuremmissa määrin tukemaan hoitotyötä.   Uusi terveydenhuoltolaki tuo myös valinnanvapauden avuntarvitsijoille. Pian voi valita mitäterveyskeskusta ja sairaalaa käyttää. Kotkan on järkevämpää kehittää omaa toimintaa javarmistaa hoidon laatu kuin maksaa muille kaupungeille paremmasta työstä.   Nyt terveyspalveluissa on toivomisen varaa. Avuntarvitsija hukkuu helposti lähetteisiin jalausuntoihin joita lääkärit, erikoislääkärit, hoitajat, laboratoriot kukin tahollaan antavat, jospalveluiden piirin on edes päässyt. Ihmistä ei auteta kokonaisuutena vaan hoidetaan vain tietty osa. Sosialidemokraattien mielestä hyvinvointipuisto on oikea lääke nykyisiinongelmiin.   Hyvinvointipuistoasia on tuotava kaupunginvaltuuston käsittelyyn syksyyn mennessä ja Kotkan vuoden 2012 talousarviossa on varauduttava asian etenemiseen.   Lisätietoja   Pj. Jari Luumi (050-5570198) Siht. Riku Pirinen (0400-659832)         1.5.2011 KANSANEDUSTAJA SIRPA PAATERON TIEDOTE JA VAPPUPUHE   Yhteiskuntaan on luotava uudenlainen sopimisen kulttuuri On koko yhteiskunnan etu, että Suomeen luodaan uudenlainen sopimisen kulttuuri. Tulevan hallituksen soisi tekevän parempaa yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, toivoo kotkalainen kansanedustaja Sirpa Paatero. Hän puhuu Kotkan Sibelius-puistossa sunnuntaina 1.5. klo 11.   Paatero toivoo puheessaan parempaa työelämäosaamista, uudenlaista sopimisen kulttuuria ja jouhevampaa yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja uuden hallituksen välillä. - Työväen luulisi olevan riemuissaan, kun puolue toisensa jälkeen on julistautunut työväenpuolueeksi. Kansan kannattaa kuitenkin välttää halpoja kopioita, Paatero toteaa. Hänen mukaansa oikeistopuolueiden kyky tehdä yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen kanssa työelämäasioissa on osoittautunut viime vuosina melko heikoksi. Paateron mielestä työväen vahvimpia puolustajia kannattaa etsiä ennemmin puoluekartan vasemmalta laidalta.   Sosialidemokraatit ovat valmistautumassa tiukkoihin hallitusneuvotteluihin. SDP ei anna periksi kynnyskysymyksistään, joita on kolme. Verotusta on kehitettävä oikeudenmukaisemmaksi korottamalla pääomaverotusta, eläkeiän alarajaa ei saa korottaa ja nuorisotyöttömyydelle on asetettava nollatoleranssi. Yhteiskunnallisen eriarvoistumisen kehitys on sietämätöntä ja myös siihen on saatava tulevan kauden aikana jokin ratkaisu.   Sirpa Paatero         Vappupuhe 1.5.2011 Sibeliuspuisto, Kotka   Tänään on työn juhlapäivä. Suomalaisen työntekijän tunnelmat ovat epävakaat ja vaihtelevat kuin täksi päiväksi annettu sääennuste. Aamulla ei tiedä, mikä illalla on edessä. Toivotan tästä huolimatta oikein iloista suomalaisen työn ja opiskelijoiden juhlaa teille kaikille!   Hyvät toverit!   Elämme jännittäviä aikoja. Vaikka ilmaisu onkin kulunut, se kuvaa tätä tunnelmaa erinomaisesti. Eduskuntavaalit ovat takana ja hallitusneuvottelut edessä. Tulevat viikot määrittelevät seuraavan nelivuotiskauden suunnan, joten jännitys yhtä tiivistyy.   Vaalitulos oli aikamoinen yllätys ja sitä on nyt sulateltu pari viikkoa. Vaikka tulos oli sosialidemokraattien kannalta prosentuaalisesti kehno, oli se kuitenkin meille suhteellinen voitto. Hopea ei ole häpeä. Oikeistohallitus otti näissä vaaleissa eniten takkiinsa, suurimpana häviäjänä oli keskusta. Suurin voittaja näissä vaaleissa oli muutos. Sen puolesta äänestivät sekä nuoret että vanhat. Sosialidemokraattien teemat, työ ja oikeudenmukaisuus, nousivat ykköspuheenaiheiksi vaalien alla. Vedimme keskustelun niihin asioihin, jotka ovat meille kaikkein tärkeimpiä. Tasaverotus, eläkeikäkysymys ja työttömyys puhuttivat ihmisiä turuilla ja toreilla ihan tosissaan.   Kymessä vaalit menivät hyvin. Saimme pidettyä neljä paikkaa. Mukaan tuli nyt myös uutta väriä, kun kokeneet konkarit Valto Koski ja Sinikka Hurskainen antoivat tilaa uusille tulijoille. Meillä koko lista keräsi hyvin ääniä ja tukiryhmät tekivät kovasti töitä. Lämmin kiitos tästä kaikille osallistuneille!   Hyvät toverit,   Uudella hallituskaudella toivon näkeväni muutoksen parempaan. Ihmisten eriarvoistumiselle tässä yhteiskunnassa on saatava stoppi. Ihmisten välinen kuilu kasvaa joka sektorilla: toimeentulossa, terveydessä, sosiaalisessa asemassa. Hallitustunnustelijaksi valittu Katainen joutuu vielä puun ja kuoren väliin sovitellessaan mahdollisten hallituskumppaneiden linjoja yhteen. Valtava haaste on siinä, miten esimerkiksi tämä eriarvoistumisen vähentäminen kirjataan hallituksen ohjelmaan niin, että tuloksiakin syntyy. Neuvotteluista tulee vaikeat, mutta onnistuessaan saamme tehokkaan ja toimintakykyisen hallituksen. Tämän kuuluisan "seuraavan" hallituksen pöydälle edellinen hallitus onkin jättänyt kasapäin tekemättömiä töitä.   Hallituksen tehtävä ei ole helppo, päinvastoin. Valtion velkaantuminen on saatava pysähtymään ja talouskasvu ja työllisyys ovat käännettävä uuteen nousuun. Valtiontalous on tasapainotettava. Mitä korkeampi kasvu ja työllisyysaste saavutetaan, sitä vähemmän tarvitsee leikata julkisen talouden menoja tai nostaa veroja.   Työtä tekevien ihmisten määrää on lisättävä kaikin mahdollisin tavoin. Työurat eivät pitene kummastakaan päästä venyttämällä ja kiristämällä, vaan työelämän laatua ja hyvinvointia parantamalla. On puututtava raskaalla kädellä sekä työttömyyteen sekä työkyvyttömyyteen. Oikeistopuolueiden ajama eläkeiän pakkonosto vain uuvuttaa entisestään ihmiset, jotka nytkin toimivat oman sietokykynsä rajoilla.   Toivon, että tällä kaudella näemme parempaa työelämäosaamista, uudenlaista sopimisen kulttuuria ja jouhevampaa yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja uuden hallituksen välillä. Työväen luulisi olevan riemuissaan, kun puolue toisensa jälkeen on julistautunut työväenpuolueeksi. Kansan kannattaa kuitenkin välttää halpoja kopioita. Viime vuodet ovat osoittaneet käytännössä, mikä on oikeistopuolueiden yhteistyökyky ammattiyhdistysliikkeen kanssa työelämäasioissa. Työntekijän vahvimmat puolustajat löytyvät yhä puoluekartan vasemmalta laidalta.   Tulopoliittiset kokonaisratkaisut olivat aikanaan toimiva työkalu, joka lisäsi Suomeen hyvinvointia vuosikymmenten ajan. Työmarkkinat tarvitsevat sopimisen kulttuuria, jotta voidaan tehdä pitkäjänteistä talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Uudelle tulopoliittiselle yhteistyölle on tilausta.   Hyvät toverit,   Työn päivänä on hyvä sanoa vielä muutama sana työstä.   Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on puuttua työttömyyteen. Työttömiä oli maaliskuussa 245 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työllisten määrä on pudonnut peräti 12 000 vuoden takaisesta tilanteesta. Pitkäaikaistyöttömiä on lähes 60 000. Jos pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaa ei hoideta, synnyttää se ennen pitkää myös työvoiman saatavuusongelman ja työttömyyden hoitokulut kasvavat. Tehokkainta on siis keskittää toimet työttömyyden estämiseksi. Hallituksen on väistämättä nostettava työllisyysmäärärahoja, jos halutaan saada aikaa todellisia tuloksia.   Nuorisotyöttömyyden poistaminen on oltava yksi uuden hallituksen kärkitavoitteista. Meidän sosialidemokraattien tavoitteena on selkeä nollatoleranssi. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle on osoitettava työ- koulutus- tai harjoittelupaikka kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Syrjäytymiseen, osattomuuteen ja mielenterveysongelmiin johtaviin syihin on puututtava jo varhaisessa vaiheessa, sillä jokainen syrjäytynyt nuori aiheuttaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonan euron kustannuksen elämänsä aikana. Paljon halvemmaksi tulee järjestää kunnolliset tukipalvelut, jotka pitävät nuoret poissa syrjäytymispolulta. Keskiössä ovat tukiopetus, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut, opinto-ohjaus ja koulun ja kodin yhteistyö. Toisella asteella kannatettaviksi toimintamuodoiksi on havaittu ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoiset ja räätälöidyt oppimisympäristöt, työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö.   Ilman peruskoulun päättötodistusta jää vuosittain noin 200 nuorta ja jokaisesta ikäluokasta noin 8000 nuorta jää ilman jatkokoulutusta. Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan yli 12 000 alle 30-vuotiaalle. Kotkan seutukunnalla on maaliskuussa ollut 600 alle 25-vuotiasta nuorta ilman työtä tai koulutuspaikkaa. Nämä nuoret on saatava nyt mukaan tähän yhteiskuntaan tai muuten tätä laskua maksetaan vielä pitkään.   Tarvitsemme uusia työpaikkoja, joiden luomiseksi on yhteiskunnan osalta huolehdittava edellytysten takaamisesta, kuten kohtuuhintaisesta energiasta, kaavoituksellisista ratkaisuista tai ammattitaitoisesta työvoimasta. Kymenlaakson alueen vahvimmat kasvun alueet ovat logistiikka, kauppa ja pk-sektori, joihin on voitava satsata myös alueellisia kehittämistukia.   Tarvitsemme myös aktiivista työvoimapolitiikkaa. Palveluiden piiriin pääsyä on huomattavasti nopeutettava, työvoimapoliittista koulutusta, työharjoittelua ja palkkatuettua työtä on merkittävästi lisättävä. Työvoimakoulutuksen hankintakriteerejä on uudistettava, tarvitaan tehoa ja laatua. Työvoiman palvelukeskukset tarvitsevat pysyvän toimintamallin ja turvatun rahoituksen koko maan alueella. Vain siten viranomaiset voivat sitoutua työllistämissuunnitelmiin, jotka sitovat jo työtä hakevaa työtöntä.   Oikeisto haukkui näitä toimia aiemmin tempputyöllistämiseksi. Nyt voimme sanoa, että näille tempuille olisi todella ollut kysyntää myös viime hallituskaudella ja niille on kysyntää myös jatkossa. Näiden toimien väheksyminen ja vähättely on todella ala-arvoista.   Olemme valmistautuneet tiukkoihin hallitusneuvotteluihin. SDP pitää tiukasti kiinni kolmesta kynnyskysymyksestä, jotka asetettiin ennen vaaleja. Verotusta on kehitettävä oikeudenmukaisemmaksi korottamalla pääomaverotusta, eläkeiän alarajaa ei saa korottaa ja nuorisotyöttömyydelle on asetettava nollatoleranssi. Näiden kolmen ehdon toteutuessa SDP on valmis hallitusyhteistyöhön. Hallituspohjasta riippumatta seuraavat neljä vuotta me sosialidemokraatit työskentelemme uupumatta yhteisen tavoitteen eteen - työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.         10.4.2011 EU:N KILPAILUKYKYSOPIMUS ELI EUROSOPIMUS   EU:n kilpailukykysopimus eli eurosopimus Euroopan väliaikainen ja pysyvä vakausrahasto on ollut keskipisteenä viime aikojen keskusteluissa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt Saksan ja Ranskan aloitteesta tehty kilpailukykysopimus eli eurosopimus.   Eurosopimus on merkittävä poliittinen sopimus. Sillä halutaan heikentää julkista valtaa ja vahvistaa markkinoiden valtaa. Sopimuksen luonne sopii hyvin oikeistovoimille, jotka ovat vallalla Euroopassa. Asiaa valmisteltiin myös Suomessa, jossa Euroopan oikeistojohtajat kokoontuivat muutama viikko sitten.   Pääministeri Kiviniemen mukaan eurosopimus on tarkoitettu heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien tueksi. Jokainen jäsenvaltio sitoutuu raportoimaan EU:lle, kuinka päästä yhteisesti sovittuihin seuraavan 12 kuukauden tavoitteisiin. Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi ovat osin täysin vastakkaisia Lissabonin sopimuksen työn ja sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi. PES eli Euroopan Sosialidemokraattinen puolue on vastustanut vahvasti eurosopimuksen keinoja.   Jo tähänkin mennessä on ollut olemassa kasvu- ja vakaussopimus, johon on kirjattu hyvät tavoitteet, kriteerit ja keinot, mutta niistä on luistettu. Yhteisten kriteerien laadinnassa on monia ongelmia, sillä maiden taloudet ja järjestelmät eroavat toisistaan merkittävästi.   Tehty sopimus, johon Suomi on nykyisen hallituksen allekirjoittamana sitoutunut, vahvistaa jo noudatettua oikeistolaista talous- ja sosiaalipoliittista linjaa. Nyt toimintaa vahvistetaan eurosopimuksen varjolla.   Eurosopimuksen tavoitteet ovat kannatettavia. Keinot eivät sen sijaan kestä päivänvaloa. Keinoina ovat kotimaassakin oikeiston käyttämät tutut tasaverotus, eläkejärjestelmän heikentäminen ja julkisen sektorin tuottavuuden parantaminen. Kilpailukyvyn parantamiseksi vahvistetaan paikallista sopimista, julkisen sektorin palkkakehitys pidetään maltillisena samalla kun tuottavuutta lisätään. Tuottavuutta lisätään avaamalla suljettuja sektoreita ja poistamalla vähittäismarkkinoita koskevat rajoitukset kuten aukioloajat. Samalla koulutusjärjestelmien ja tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseksi sekä liiketoimintaa koskevien oikeudellisten käsittelyjen helpottamiseksi tarvitaan rajoitusten poistamista.   Toisena on työllisyyden edistäminen. Oikeiston keinoina ovat verotuksen painopisteen siirtäminen työn verotuksesta kulutuksen verottamiseen eli tasaveroon sekä pimeän työn vähentäminen ja joustoturvan lisääminen.   Kolmantena on julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen. Keinoina tähän on arvioida eläkkeiden ja sosiaalisten etuuksien kestävyys sekä kansalliset finanssipolitiikan säännöt. Muina toimina on kokonaisuus, joka sisältää toimia verokoordinaatiosta ja rahoitusjärjestelmän vakaudesta.   Suomen hallitus oli ensisijaisesti valmis sitoutumaan tasaverotuksen lisäämiseen eli siirtämään painopistettä työn verotuksesta kulutusverotukseen. Nyt olemme sitoutuneet koko pakettiin. Nähtäväksi jää, kuinka ja milloin pääsemme takaisin sosiaalisen Euroopan rakentamiseen.   Sirpa Paatero         9.4.2011 TYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA   Työtä ja edunvalvontaa Kaikki lähtee työstä. Työllisyyden parantaminen on tärkein asia yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Uusien työpaikkojen synnyttämiseen seuraavalla hallituskaudella tulee panostaa huomattavasti voimakkaammin. Pelkästään talouden yleistä kasvuilmiötä on yhteiskunnan turha jäädä odottamaan. On siis pystyttävä samaan aikaan löytämään niitä täsmätoimenpiteitä, jotka parhaiten loisivat elinvoimaisille yrityksille edellytyksiä työllistää aidosti ja näin takaamaan työtä työntekijöille.   On väitetty, että nykyisten yritystukien työllistämisvaikutus on heikko. Toisaalta tukien karsiminenkaan ei paranna työllistämistä, vaan enemmänkin rahojen säästämistä. On kuitenkin selvää, että yritysten työllistämistukia ei tule jakaa holtittomasti, vailla mitään tarkkaa työllistämisvelvoitetta. Ne vähäisetkin tuet on kohdistettava yrityksiin, joilla on aito mahdollisuus kehittyä ja kasvaa todelliseksi työllistäjäksi. Samaan aikaan tulee myös perata läpi Sitrat, Tekesit ja Elyt, nuo tukiviidakon jakomekanismit. Jatkossa toiminnan keventäminen ja selkiyttäminen on myös tarpeellista. Työllisyyden eteen meidän kymenlaaksolaisten tulee toimia yhdessä. Tavoitteena meillä tulee olla yksi yhteinen talous – ja työssäkäyntialue. Meidän tulee jatkossa huolehtia yhteisesti siitä, että julkinen liikenne, tie- ja rautatieverkosto palvelee asukkaita niin, että hänelle on sama asuuko vai käykö työssä Pohjois- tai Etelä-Kymenlaaksossa.   Lainsäätäminen on kiistatta kansanedustajien tärkeimpiä tehtäviä. Oman alueen asukkaiden mielipiteitä kuunneltaessa, alueen edunvalvonta on listalla heti seuraavana. Oli kysymys hallituspuolueiden tai opposition edustajista, niin tähän työhön tulee kaikkien sitoutua voimakkaammin. Nykyinen edunvalvonta kaipaa huomattavaa parannusta. Se voidaan vain tehdä valitsemalla edustajiksi henkilöitä, jotka ovat valmiit laittamaan itsensä likoon kymenlaakson puolesta.   Pekka Posti (sd.) Kotka Kymenlaakso         10.2.2011 SOININ KUPLA PUHKESI Viikko Eteenpäin 10.2.2011   Soinin kupla puhkesi Reilu viikko sitten Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini esitteli puolueensa ilmastopoliittisen ohjelman. Rehvakkaaseen tapaansa Soini paukutti henkseleitään: ”Kun on vähän ajateltu, että mitä se Soini siellä EU:ssa ja Euroopassa tekee - Brysselissä ja Strasbourgissa - niin mä olen nyt puolitoista vuotta tehnyt tätä.”   YLE paljasti Soinin ohjelman sanatarkaksi kopioksi Metallityöväen liiton ohjelmasta vuodelta 2009. Puolitoista vuotta oli ilmeisesti kulunut siihen, että tekstin alkupäästä oli vähän muuteltu sanojen järjestystä, joten mikään vahinko asia ei ole.   Ei vaikka Soini nopeasti vierittikin syyn Metalliliitosta persuihin loikanneen Matti Putkosen niskoille. Suoraselkäinen ratkaisu olisi ollut myöntää kopiointi, mutta Soini ilmoitti ainoan oman virheensä olleen, että hän ei ”selvitellyt taustoja tarpeeksi”.   Itse ohjelman sisällöllä ei tässä tapauksessa ole lainkaan merkitystä. Merkitystä on sillä, että jatkuvasti toisia puolueita ja henkilöitä syyttänyt puolue jäi itse kiinni siitä, että heillä ei ole kompetenssia edes omien ohjelmiensa kirjoittamiseen, mutta kylläkin röyhkeyttä väittää muiden työtä omakseen. Keskustelu netissä ja blogeissa onkin voimakkaasti Perussuomalaisten vastainen tämän tapauksen johdosta.   Tämä oli vain jäävuoren huippu. Miten paljon on vastaavia asioita, joista Soini ei vain ole jäänyt kiinni? Vielä.   Kim Soares (Sd.)         24.1.2011 KUNNAN KILPAILUTETTAVA SÄÄNTÖJEN MUKAAN Kymen Sanomat 24.1.2011   Kunnan kilpailutettava sääntöjen mukaan Kotkan kaupungin päätös pesettää pyykkinsä virolaisessa yrityksessä on herättänyt mielenkiintoisen keskustelun. Valitettavasti esitetyt ratkaisut eivät ole olleet kovin loppuun ajateltuja, tai ne ovat olleet suorastaan laittomia.   Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Kunnan kilpailuttaessa hankintansa tämä tarkoittaa hankintalain tarkkaa noudattamista. Kilpailutukseen osallistuneista tarjouksista arvioidaan vain niitä, joiden uskotaan kykenevän hoitamaan sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Näistä valitaan tietenkin halvin. Tässä tapauksessa virolainen Gorefield Eesti As. Euroopan unionin alueella yrityksiä on kohdeltava samanarvoisesti. Uskon, että tämä on Suomen kaltaiselle vientivetoiselle maalle useimmiten lähinnä taloudellinen etu eikä taakka.   Jos Kotka olisi valinnut muun kuin kyseisen virolaisen yrityksen vedoten esimerkiksi tarjouksen jättäjän paikallisuuteen, Gorefield Eesti As olisi voinut riitauttaa päätöksen markkinaoikeudessa ja todennäköisesti vielä voittanut sen. Tämä olisi käynyt Kotkalle kalliiksi.   Vaikka Kotkan kaupungin päätös pesettää pyykkinsä Virossa oli lainmukainen, olen sitä mieltä, että hankintalaissa on hiomisen varaa. Tällä hetkellä kunta voi harkintansa mukaan ottaa sopimukseen ehtoja, jotka mahdollistavat esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön (ILO) suositusten noudattamista sekä työolojen ja työehtojen huomioimista. Mielestäni kunnan harkintavalta tässä asiassa pitäisi kokonaan poistaa. Kunnan tehdessä hankintoja sen pitäisi aina huomioida ympäristö, eettisyys ja varsinkin työehdot. Nykyisessä mallissa kunnalla on aivan liian suuri houkutus jättää huomiotta edellämainitut seikat. Tällöin kotimainen yrittäjä, joka usein noudattaa näitä reilun pelin sääntöjä jää väistämättä halvempien EU-maiden jalkoihin.   Kyseiseen tarjouskilpailuun osallistui muitakin kuin yksi kotkalainen ja virolainen yritys. Tarjouksia annettiin useita. Näistä kotkalaisen yrityksen tarjous oli kallein. Hinnasta huolimatta moni on vaatinut, että palvelut pitäisi ostaa juuri Kotkasta. Tällainen kuntamerkantilismi, jossa Kotka ostaisi palvelunsa vain paikallisilta, on mielestäni julkisen vallan väärinkäyttöä. Kunnan on kohdeltava kaikkia yrityksiä ja ihmisiä tasapuolisesti. Jos tällainen päätös tehdään, en usko, että muut kymenlaaksolaiset kunnat suostuvat jatkossa yhteistyöhön kotkalaisten yritysten kanssa. Ainoa häviäjä on tällöin Kotka.   Mielestäni yritysten keskinäinen kilpailu ja julkisen vallan tasapuolisuus ovat hyviä asioita. Meidän on lähinnä varmistuttava siitä, että kilpailu on reilua eikä halvemman tarjouksen takaa paljastu asioita, jotka ovat suomalaisten arvojen vastaisia.   Timo Nevaranta (sd.) Kotka         12.1.2011 KOTKAN SOS.DEM. KUNNALISJÄRJESTÖ RY:N KANNANOTTO   Kannanotto Joulukuussa kaupunginhallituksen kokouksessa tehdyssä palkankorotusasiassa on valmistelussa, esittelyssä ja päätöksenteossa monia virhearvioita, jotka ovat vahingoittaneet luottamusta sosialidemokratiaan. Tehdystä päätöksestä vastaa hallitusryhmä.   Tehty päätös on purettu ja purku oli oikea ratkaisu.   Tapahtumasarja on osoitus siitä, että toimintatapamme kaipaavat muutoksia, muutokset ovat välttämättömiä:   Sosialidemokraattisen kunnallispolitiikan keskeiset toimijat ovat kunnallisjärjestön edustajisto, valtuustoryhmä ja hallitusryhmä. On sovittava heti menettelytavat, joiden mukaan tieto päätettäviksi tulevista merkittävistä asioista tulee hyvissä ajoin kaikille osapuolille. Kunnallisjärjestön edustajiston asemaa jäsenten edustajana on parannettava päätösten valmistelussa. Kunnallisissa päätöksissä on hyödyksi myös taustojen tunteminen eri työyhteisöissä.   Sosialidemokraattinen päätöksenteko tapahtuu hyvässä yhteistyössä. Se on perusteluiltaan kestävää, avointa ja oikeudenmukaista.   Lisätietoja:   Kokouksen puheenjohtaja Sirkka Kotola (040-5112 568) Sihteeri Riku Pirinen (0400-659 832)         12.1.2011 SIRKKA KOTOLAN PUHE Kotkan Sos.dem. Kunnalisjärjestön edustajisto 12.1.2011   Joulukuussa kaupunginhallituksen kokouksessa tehdyssä palkankorotusasiassa on valmistelussa, esittelyssä ja päätöksenteossa tehty monia virhearvioita, jotka ovat vahingoittaneet luottamusta sosialidemokratiaan. Meidät sosialidemokraatit on pantu paljon haltijoiksi ja meidät mielletään vielä suuremmiksi vastuunkantajiksi kuin mitä vaalituloksen mukaan olemmekaan. Sen vuoksi meidän on myös tunnettava vastuumme; sosialidemokraatit ovat vastuussa kaikkien kotkalaisten hyvinvoinnista. Täällä on totuttu luottamaan toimiemme oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen. On luotettu siihen, että meillä on kokonaisvaltainen näkemys, tieto ja tuntemus pienimmästä suurimpaan ja erityinen vastuu pienimmistä.   Kyseessä oleva päätös osoitti huonoa harkintaa aikana, jolloin jo useita vuosia on korostettu säästötoimien välttämättömyyttä, ja jolloin kaupungin eri toimijat ovat paneutuneet vakavasti asioiden tilan parantamiseen. Kyseisenlaisen päätöksen valmistelun on oltava ryhmätyötä, johon koko poliittisen johdon on osallistuttava. Esittelyn on tapahduttava normaaliin tapaan. Päätöksestä vastaa hallitusryhmä. Hallitusryhmässä on kaikki asiat pohdittava juurta jaksain, niin, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon. Tässä kyseessä olevassa asiassa hallitusryhmä, johon kuuluvat hallituksen jäsenten lisäksi myös valtuustoryhmän puheenjohtaja, kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja sihteeri, on asian käsitellyt ja ollut päätöksestä yksimielinen. Siis vastuussa on koko ryhmä, ei ainoastaan yksi ryhmän jäsen.   Päätöksentekijän pitää olla tietoinen menettelytavoista ja säädöksistä, myös yhteisesti hyväksytyistä sosialidemokraattisista säännöistä ja ohjeista. (Hyvä ominaisuus olisi myös poliittinen hoksnokka!)   Tehty päätös on purettu ja purku oli oikea ratkaisu.   Nyt on katsottava, miten tästä eteenpäin. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta siitä on opittava. Tapahtumasarja on osoitus siitä, että toimintatapamme kaipaavat muutoksia, muutokset ovat välttämättömiä:   Sosialidemokraattisen kunnallispolitiikan keskeiset toimijat ovat kunnallisjärjestön edustajisto, valtuustoryhmä ja hallitusryhmä. On sovittava heti menettelytavat, joiden mukaan tieto päätettäviksi tulevista merkittävistä asioista tulee hyvissä ajoin kaikille osapuolille. Kunnallisjärjestön edustajiston asemaa jäsenten edustajana on parannettava päätösten valmistelussa. Kunnallisissa päätöksissä on hyödyksi myös taustojen tunteminen eri työyhteisöissä. Sosialidemokraattisen päätöksenteon on oltava perusteluiltaan kestävää, avointa ja oikeudenmukaista.   Sirkka Kotola 12.1.2011         11.1.2011 TALOUDEN HALLINTA ON OMISSA KÄSISSÄ Kymen Sanomat 11.1.2011   Talouden hallinta on omissa käsissä Kotka ja koko Kaakkoinen Suomi ovat olleet valtavien rakenteellisten muutosten kohteena viime vuosina. Erityisesti metsäteollisuus on ollut kovilla. Toisaalta talouden taantuma on vaivannut myös vientiä. Viennin vaikutus on puolestaan Kaakkois-Suomen alueella muuta maata paljon voimakkaampi.   Näistä syistä alueen työttömyysprosentti on ollut reilusti maan keskimääräistä työttömyysprosenttia korkeampi, erityisesti pitkäaikaistyöttömyydessä. Työttömyyden vaikutukset tuntuvat tietenkin vahvasti kuntien verotuloissa.   Tiukentuneiden reunaehtojen vallitessa alueella on saatu aikaan myös hyvää. Uusia työpaikkoja on pystytty luomaan kaikesta huolimatta. Sosialidemokraattisilla esityksillä olisi saatu aikaan vielä enemmän parannuksia. Olisimme lisänneet työllisyysmäärärahoja sekä nostaneet kuntien valtionosuuksia palveluiden turvaamiseksi. Kyse on aina valinnoista ja arvoista. Niin siinäkin, että nykyinen hallituspohja on suunnitelmallisesti alentanut hyvätuloisten veroja.   Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan tilanteen erityislaatuisuuden huomioimiseksi SDP esitti pakettia, jossa korotettaisiin maakunnallisia kehittämisrahoja ja rakennemuutostukia. Esitimme myös mahdollisuutta parantaa tukiprosentteja, erikokoisten yritysten tukemista sekä EU-tukialuejaottelun uudelleenarviointia. Tällöin Kymenlaakso ja Etelä-Karjala olisivat suurempien tukien piirissä. Maan hallitus ei valitettavasti nähnyt Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan tilannetta ongelmallisena. Mikään näistä esityksistä ei edennyt budjettikäsittelyssä.   Tiukkaa taloudellista kontrollia tarvitaan Kotkassa yhä. Lupaukset irtisanomisten ja lomautusten välttämisestä sekä veroprosentin pitämisestä nykyisellään on voitu pitää. Suuri haaste on nyt luoda lisää työpaikkoja ja sitä myöten verotuloja. Siksi velkaa on otettu ja sijoitettu kehittämisyhtiö Cursorin toimintaan.   Kaupungin omien palveluiden turvaamiseksi on yhä mietittävä uusia tapoja. Tätä on tehtävä yhteistyössä työntekijöiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa. Positiivisena uudelleen kohdennuksena on mainittava yli kahdenkymmenen hoitajan työpaikan täyttäminen. Yhteistä työtä riittää jatkossakin! Tuntuma on, ettei apua ole tulossa vaan kaakkoisessa Suomessa on pärjättävä omillaan.   Sirpa Paatero Kansanedustaja (sd.) Kotka         6.1.2011 TIE SATAMAAN ON SAATAVA PAREMMAKSI Viikko Eteenpäin 6.1.2011, Kymen Sanomat 11.1.2011   Tie satamaan on saatava paremmaksi Kymenlaakson liiton tilaama konsulttityö alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi hyväksyttiin pidemmittä puheitta maakuntavaltuustossa 13. joulukuuta Kouvolassa. Maakuntaliiton muodostama työryhmä oli ohjannut suunnitelman laatimista ansiokkaasti. Lopputulos on hyvä ja kattava esitys alueen liikennejärjestelyistä nyt ja tulevaisuudessa.   Selvityksen pääviesti on huolestuttava, joskaan alueen asukkaille ei yllättävä. Suora lainaus raportin esipuheesta kertoo tilanteen vakavuudesta. Lainaus alkaa (Kymenlaaksoon suunnatun tieliikenteen rahoituksen niukkuus näkyy liikenneonnettomuuksien määrän pysymisenä korkealla tasolla.) lainaus loppuu.   Raportin mukaan erityisen onnettomuusalttiita tieosuuksia ovat olleet mm. valtatie 7 välillä Koskenkylä-Kotka-Vaalimaa sekä valtatien 15 Hyväntuulentie. Raskaan liikenteen osuus näissä onnettomuuksissa on ollut erityisen huomattava. Myös idänliikenteen jatkuva kasvaminen on tuonut lisää vaaratilanteita arkiseen liikkumiseen. Nopeusrajoitukset ja muistutukset turvavälin tärkeydestä eivät tunnu riittävän. On tehtävä tiestöä parantavia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat turvallisen liikkumisen ympäri vuoden, satoi tai paistoi. Vain valtion riittävällä panostuksella ja tiukalla alueellisella edunvalvonnalla asiat korjaantuvat.   Miellyttävää luettavaa kotkalaisittain on kuitenkin suunnitelman turvallisuutta lisäävissä investoinneissa, josta löytyy jo kauan odotettu korjauskohde Hyväntuulentien, erityisesti Paimenportin risteyksen kaksitasoratkaisun toteuttaminen, joka on suunniteltu vuosille 2011 – 2012. Toivottavasti kaasujalka malttaa vielä tuon lyhyen odotuksen.   Uutta priorisointia ja kohteiden toteutusaikataulutusta tarvitaan kuitenkin sataman lastiliikenteen logististen reittien sujuvuuden takaamiseksi. Kun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehtiin, ei satamien fuusiosta ollut vielä varmuutta. Näin ollen se painoarvo, joka 1.toukokuuta 2011 käynnistyvän suomen suurimman yleissataman HaminaKotka Satama oy:n sujuvat liikennejärjestelmät lähitulevaisuudessa vaativat jäi raporttiin täysmääräisesti kirjaamatta. Supersatamaan ja sen suurimpaan yksikköön Mussalon satamaan johtavan liikenneväylän, Merituulentien perusparannuksen aikataulua tulee aikaistaa. Satojen rekkojen päiväkapasiteetilla ja yli 11 Milj. tonnin vuotuisella lastiliikenteellä nykyiset tieolosuhteet kaipaavat parannusta ja uusia ratkaisuja paljon aikaisemmin kuin suunnitelman kaavailema ajankohta vuoden 2015 jälkeen.   Pekka Posti Kaupunginvaltuutettu (sd.) Kotkan Satama Oy:n pj. Kotka